Son Haberler
Anasayfa / Soru Cevap / Biyoçeşitlilik ile ilgili ne gibi sorular sorulabilir?

Biyoçeşitlilik ile ilgili ne gibi sorular sorulabilir?

Sponsorlu Bağlantılar

Biyoçeşitlilik ile ilgili ne gibi sorular sorulabilir?
1. Karasal biyomların sınıflandırılmasında kullanılan temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A Bitki örtüsü
B Yer şekilleri
C Hayvan türleri
D Buharlaşma oranı
E Toprak çeşidi

2. Bir çok sıcak çöl hayvanının rengi başka bölgelerdeki hayvanlara oranla daha açıktır.

Bu durum, aşağıdakilerden hangisi ile en iyi açıklanır?

A Vücutlarında rahatça ısı depolamak
B Terlemeyi artırmak
C Doğal ortamda rahatça kamufle olmak
D Fazla ısıyı bedenlerinden uzaklaştırmak
E Güneş ışınlarından daha fazla faydalanmak

3. Sürekli yeşil kalan, yayvan yapraklı ağaçlardan oluşan ormanlar aşağıdaki biyomlardan hangisinde yaygın şekilde yer alır?

A Savan
B Tundra
C Ilıman çayırlar
D Tropikal Bölge
E Dağlar

4. Dağ yamaçları boyunca bitkilerin, geniş yapraklı ağaçlar biyomu, karışık yapraklı ağaçlar biyomu, iğne yapraklı ağaçlar biyomu ve çayır biyomu gibi kuşaklar halinde uzanmaktadır.

Bitkilerin dağ yamacı boyunca kuşaklar halinde uzanmasını sağlayan faktör, aşağıdakilerden hangisidir?

A Rüzgâr şiddetinin artması
B Eğim ve engebe
C Basıncın düşmesi
D Yağış miktarının artması
E Sıcaklığın azalması

5. Bitki ve hayvan türleri yaşamlarını devam ettirebilmek için bulundukları ortamın iklim koşullarına uyum sağlamak zorundadır.

Buna göre, tropikal yağmur ormanlarının varlığı, bulundukları ortamın öncelikli olarak hangi özellikleri ile ilgilidir?

A Yılın her döneminde güneş ışınlarını dik almaları
B Her zaman çok sıcak olması
C Yaz döneminin bol güneşli geçmesi
D Toprakların tuz ve kireç bakımından fakir olması
E Sürekli yağış ve yüksek sıcaklık altında bulunması

6. Benzer bitki ve hayvan türlerinin yaşadığı bölgelere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A Habitat
B Niş
C Biyom
D Biyosfer
E Ekosistem

7. Su biyomlarında olan denizlerde canlılar daha çok nerede yaşamaktadırlar?

A Deniz diplerinde
B Kıyılara yakın kısımlarda
C Tuzluluğun düşük olduğu sahalarda
D Su sıcaklığının yüksek olduğu sahalarda
E Yüzeye yakın 200 m kısımda

8. Sıcaklık değerlerinin yüksek, yağış miktarının yeterli olduğu alanlarda bitki ve hayvan çeşitliliği daha fazladır.

Buna göre, aşağıdaki ülkelerin hangisinde biyolojik çeşitlilik daha fazladır?

A Yeni Zelanda
B Türkiye
C Kanada
D Kenya
E Çin

9. Aşağıdaki canlılardan hangisinin Tundra biyomunda yaşaması beklenmez?

A Misk öküzü
B Tilki
C Bizon
D Kutup ayısı
E Ren geyiği

10. I. Sıcaklık II. Yağış III. Basınç IV. Rüzgârlar

Yukarıdaki iklim elemanlarından hangileri canlıların yeryüzüne dağılışı üzerinde daha çok etkili olmaktadır?

A I ve II
B I ve III
C II ve III
D III ve IV
E II ve IV

11. Canlıların yeryüzünde dağılışını kontrol eden en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A Toprak
B Kıtaların kayması
C Yer şekilleri
D İnsan
E İklim

12. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de nesli tükenen türler içerisinde yer almaz?

A Çita
B Yılanboyun Kuşu
C Anadolu Kaplanı
D Kelaynak
E Asya Fili

13.Kutuplarda yaşayan hayvanlar düşük sıcaklık şartlarına nasıl uyum sağlamışlardır?

A Sürüler halinde yaşayarak
B Derilerinde kalın bir yağ tabakası oluşturarak
C Fazla miktarda balık tüketerek
D Su kütlelerinin içinde avlanarak
E Kış uykusuna yatarak

14. Bir canlı türünün yaşadığı yere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A Popülasyon
B Kommensalizm
C Biyom
D Habitat
E Komünite

15. Bir tür içinde görülen çeşitliliğe verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A Ekolojik çeşitlilik
B Tür çeşitliliği
C Biyom çeşitliliği
D Ekosistem çeşitliliği
E Genetik çeşitlilik

16. Aşağıdakilerden hangisi biyolojik çeşitliliği tehdit eden unsurlardan biri değildir?

A İklim değişiklikleri
B Kaynakların aşırı kullanılması
C Yapılaşma
D Çevrenin kirlenmesi
E Depremler

TEST 2
1-Benzer iklim, toprak, bitki örtüsü ve hayvan türlerinin bulunduğu bölgeye ……………. denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
a)Habitat b)Biyom c)Gen
d)Ekosistem e)Biyocoğrafya

2-Canlıların birbirleriyle ve doğa ile etkileşim içinde bulundukları bütünlüğe ne denir?
a)Biyom b)Habitat c)Ekosistem
d)Çeşitlilik e)Zooloji

3- I.Hidrosfer
II.Atmosfer
III.Litosfer
Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri biyosferin unsurlarından birisidir?
a)Yalnız I b)Yalnız II c)Yalnız III
d)I, II, III e)II ve III

4-Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a)Canlıların yeryüzündeki dağılışı coğrafi şartlarla yakından ilgilidir.
b)Biyoçeşitlilik yalnızca tür çeşitliliğidir.
c)Her biyomun kendine özgü canlı türleri vardır.
d)Karasal biyomlar genellikle hakim bitki türüne göre belirlenir.
e)Coğrafi şartların değişmesi anlı türlerinin değişmesine neden olur.

5- I.Oksijen miktarı
II.Rüzgar
III.Güneş Işığı
IV.Besin maddeleri
Okyanus ve denizlerde yaşayan canlıların önemli bir kısmının yüzeye yakın alanlarda bulunmasının nedenleri arasında yukarılardakilerden hangisi yada hangilerinin önemi yoktur?
a)Yalnız II b) I ve III c)II ve IV
c)I, III, IV e)Yalnız II

6-Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
Biyom Bitki örtüsü Hayvan
a) Savan uzun boylu ot zürafa
b) Çöl kaktüs deve
c) İğne yap.orman tayga samur
d) Tropikal orman geniş yap.orman maymun
e) Tundra karışık yap.orman fil

7-Aşağıda verilen biyomların hangisinde canlı türü çeşitliliği daha fazladır?
a)Çöl biyomu b)Tundra biyomu c)Dağ biyomu
d)Tatlısu biyomu e)Tropikal yağmur ormanı biy.

8- *.Kuzey Afrika
*.Avustralya’nın iç kesimleri
*.Asya’nın orta kesimleri
*.Kuzey Amerika’nın batı kesimleri
Yukarıda Dünya üzerinde yayılış alanları verilen boylam hangisidir?
a)Arktik tundra biyomu b)Çöl biyomu
c)Karışık orman biyomu d)Savan biyomu
e)Ilıman çayır biyomu
9-

Arktik tundra
Savan
Karışık ormanlar
Kurakçıl orman-maki
Çöl
Tayga
Tropikal yağmur ormanı

Yandaki tabloda çeşitli biyomların Ekvatordan kutuplara doğru dağılışı gösterilmiştir.
Hangi iki biyom yer değiştirirse sıralama doğru olur?

a)Karışık orman-Çöl
b)Tropikal orman-Savan
c)Tayga-Savan
d)Arktik tundra-Tayga
e)Kurakçıl orman-Savan

10-Hangi iki biyomda canlı çeşitliliği daha azdır?
a)Çöl-Tundra b)Savan-Ilıman çayır
c)Dağ-Deniz d)Tropikal orman-Çalılar
e)Savan-İğne yapraklı orman

11-Bir bitkinin veya hayvanın doğal olarak bulunduğu, yetişebildiği ve yaşayabildiği alana ………………. denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
a)Biyosfer b)Biyom c)Habitat
d)Ekosistem e)Doğa

12-Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a)Bazı canlılar toprak yüzeyinin 10 m. derinliğine kadar yaşama imkanı bulabirler.
b)Canlı türleri kendi yaşam şartlarına uygun alanlarda yayılış gösterir.
c)Genetik çeşitlilik bir tür içindeki çeşitliliği ifade eder.
d)Biyomlar sınırlı bölgelerde görülen bitki ve hayvan türlerini ifade eder.
e)Ekosistem canlılar ile doğanın karşılıklı etkileşimidir

Sponsorlu Bağlantılar
Aramalar
    /biyoçeşitlilik ile ilgili sorular ve cevapları

Hakkında Serkan

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top