Salı , Kasım 25 2014
Son Haberler
Anasayfa / Egitim / Biyoloji (sayfa 16)

Kategori Arşivi: Biyoloji

Haber Aboneliği

Duyu Organlarımızdan Kulak Hakkında Bilgi

Duyu Organlarımızdan Kulak Hakkında Bilgi Kulak, başın iki yanında yer alan denge ve işitme organıdır. Kulak, dıştan içe doğru dış kulak, orta kulak ve iç kulak olmak üzere üç kısımdan meydana gelmiştir. Ø 1. Dış Kulak: Kulak kepçesi ve kulak yolundan oluşur. Kulak kepçesi, ses dalgalarını toplayarak dış kulak yoluna gönderir. Dış kulak yolu, kulak kepçesinin orta kısmında 2-3 cm ... Devamını Oku »

Fiziksel ve Kimyasal Değişmeler

Fiziksel ve Kimyasal Değişmeler Çevremizde bulunan çeşitli maddelerde zaman zaman çeşitli nedenlerden dolayı bazı değişiklikler meydana gelir. Örneğin ; buzun eriyerek su haline gelmesi , kesme şekerin ezilerek toz şeker haline gelmesi gibi. Bu değişiklikler kimi zaman maddelerin görünüşünü , kimi zaman ise yapısını değiştirir. Maddenin yapısının değişmesine neden olan olaylara “ kimyasal değişim ” adı verilir. Örneğin ; şekerin ... Devamını Oku »

Fotosentez Ürünü : Glikoz

Fotosentez Ürünü : Glikoz Üretici canlılar olan bitkilerin, fotosentez sonucu oluşturduğu glikozdan, tüketici canlılar olan insanlar ve hayvanlar da yararlanır. Canlılarda en çok kullanılan yakıt maddesi glikozdur. Binlerce glikoz molekülünün birbiri ile bağlanması sonucu nişasta oluşur. Nişasta, özellikle tahıllarda ve patateste depolanmış halde bol miktarda bulunur. İnsan ve hayvanlarda besinlerle alınan nişasta, sindirim sisteminde su yardımıyla yapı birimi olan glikoza ... Devamını Oku »

Genetik Şifre (Genetik Kod) Nedir?

Genetik Şifre (Genetik Kod) Nedir? Genetik Şifre (Genetik Kod): Her hücre, DNA’daki dört harfi (A,T,G,C),64 çeşit üçlü şifreler halinde kullanarak kendisi için yüzlerce çeşit protein üretebilmektedir. DNA’daki bu üçlü baz dizilişlerinin her birinegenetik şifre veya genetik kod denir.Hücre içinde en önemli olaylardan biri protein sentezidir.Hücrenin hangi proteinleri sentezleyebileceğine ait bilgiler DNA’da saklıdır.Bilim adamları yeryüzünde 1,5 milyondan fazla canlı türü tanımlamışlardır.Buna ... Devamını Oku »

Gölgenin Oluşumu ve Gölge Çeşitleri

Gölgenin Oluşumu ve Gölge Çeşitleri Gölge : Işık kaynağı önüne saydam olmayan bir cisim konulduğunda, engelin arka tarafı aydınlanmaz. Dolayısıyla engelin arka tarafında gölge oluşur. Engel arkasındaki hiç ışık almayan bölgeye ” tam gölge “, tam gölge çevresindeki kısmen ışık alan bölgeye ise ” yarı gölge ” denir. Tam ve yarı gölge çizilirken ; Tam gölgeyi çizmek için, ışık kaynağının ... Devamını Oku »

Güneş Enerjisini Canlılar Nasıl Kullanır ?

Güneş Enerjisini Canlılar Nasıl Kullanır ? Güneş, su ve cam gibi saydam maddelerden geçebildiği halde bazı maddelerden geçemeyerek yansır. Bazı maddeler tarafından da soğurulur. Güneş enerjisinin başka enerjilere dönüşmesi soğurulma ile olur. Örneğin; cisimlerin ısınması, güneş ışınlarının cisimler tarafından soğurulmasının sonucudur. Bitkiler, soğurup tuttukları ışık enerjisini, kullanabilecekleri enerji türüne yani adenozin trifosfat (ATP)a dönüştürür. Hücredeki yaşamsal olaylar için gerekli olan ... Devamını Oku »

Hayvansal Dokuların İsimleri Özellikleri ve Görevleri

Hayvansal Dokuların İsimleri Özellikleri ve Görevleri Bitkilerin ve havyaların yapısını oluşturan hücrelerin yapısal farklılıklarına ek olarak bu canlı gruplarının dokuları da çeşitli farklılıklar içerir. Hayvansal dokular genellikle iki temel elemandan oluşur. Bunlardan birincisi dokuya ait hücreler diğeri ise bu hücrelerin arasını dolduran, dokuya özgü ara maddedir. Hayvansal dokuları aşağıdaki gibi gruplandırabiliriz. Devamını Oku »

Hayvansal Dokuların Görevleri Nelerdir?

Hayvansal Dokuların Görevleri Nelerdir? Bitkilerin dışında kalan canlı grubu genel olarak hayvanlar adını alır. Hayvansal Dokuların Görevleri: 1-Vücudun dış örtüsünü (deri) ve organların iç yüzeyini örten zarı oluşturur. 2-Deri ve iç organları korur. 3-Salgı yapar. 4-Duyuları algılar. 5-Vücuda desteklik sağlar. 6-Vücudun savunmasını gerçekleştirir. 7-Besinlerin emilmesini sağlar. 8-Kan ile hücreler arasında. Madde alış verişini sağlar. 9-Kan damarları ve sinirlerin vücudun her ... Devamını Oku »

Hücre Nasıl Çoğalır?

Hücre Nasıl Çoğalır? Hücre Nasıl Çoğalır: Canlılarda büyüme hücre artışı ile olur.Hücre sayısının artması ise hücre bölünmesi ile olur. Bir hücreli organizmalar için hücre bölünmesi demek,çoğalma demektir. Çok hücreli canlılarda, hücre bölünmesi doku,organ ve sistemlerin oluşması için gereklidir. Hücredeki bütün yaşamsal etkinlikleri kontrol etmede ve kalıtımın sağlanmasında kromozomlar görevlidir. Aramalar/hücre nasıl çoğalır/hücre nasıl ölür kısaca yazı/hücre nasıl oluşur kısa bir ... Devamını Oku »

Hücre Nedir?

Hücre Nedir? Hücre: Canlıların canlılık faaliyetlerini sergileyen en küçük yapı taşına denir. Ancak bütün canlıların hücre sayıları birbirine eşit değildir. Bazı canlılar tek hücreli bazıları ise çok hücreleridir. Hücre İlk kez 1665 yılında İngiliz bilim adamı Robert Hooke (Rabırt Huk ) tarafından keşfedilmiştir. Robert Hooke çalışmalarında , ölü mantar dokusunda boş odacıklar şeklinde yapıları fark etmiştir. Aramalar/hücre nedir kısa bilgi Devamını Oku »

Scroll To Top