Son Haberler
Anasayfa / Egitim / Coğrafya / Ege Bölgesi Özellikleri nelerdir-Ege Bölgesi Özellikleri hakkında bilgi

Ege Bölgesi Özellikleri nelerdir-Ege Bölgesi Özellikleri hakkında bilgi

Sponsorlu Bağlantılar

Ege Bölgesi Özellikleri nelerdir-Ege Bölgesi Özellikleri hakkında bilgi
Ege Bölgesi Konumu,Ege Bölgesinin Sınırları ve Ege Bölgesinin Komşuları

Ülkemizin batısında Ege Denizi kıyılarınca uzanan bölge, Marmara Bölgesi, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgeleriyle ve Ege Denizi ve Ege Adaları ile komşudur

Gerçek alanı olan 93139 Km2 ile Türkiye topraklarının %101�ini kaplar Alan bakımından 5 Büyüklükteki bölgemizdir

Nüfusu 2000 sayımına göre 89 milyondur Nüfus yoğunluğu Km2�ye 96 kişidir Bu Türkiye ortalamasının biraz üstündedir (Türkiye ortalaması Km2�ye 83 kişi)

Ege Bölgesi BÖLÜMLERİ

1Asıl Ege Bölümü
2İç Batı Anadolu Bölümü

Ege Bölgesi YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ

Kıyıları

Ege Denizinin yerinde eskiden Egeid karası vardı Bunun çökmesi sonucunda bugünkü adalar meydana geldi Bölge dağları kıyıya dik uzandığı için kıyı girintili-çıkıntılı Enine Kıyı Tipidir

Kıyıda bir çok körfez, koy, yarmada ve buruna rastlanır Edremit, Çandarlı, İzmir, Kuşadası, Güllük, Gökova başlıca körfezleridirReşadiye, Bozburun, Dilek VE İzmir başlıca yarımadalarıdır

Ege kıyıları girintili-çıkıntılı olduğu için en uzun kıyımızdır Muğla�da en uzun kıyıya sahip ilimizdir

Ege Bölgesi Dağları

Asıl Ege Bölümü faylanma hareketlerine uğradığı için Kaz Dağı, Madra Dağı, Yunt Dağı, Bozdağlar, Aydın Dağları faylanma sonucu yüksekte kalmış horstlardır Bölümün güneyinde uzanan Menteşe Dağlarının uzanış yönü kıyıya paraleldir

İç Batı Anadolu�ya gidildikçe yükseklik artar Bu bölümde, Alaçam, Eğrigöz, Murat ve Sandıklı Dağları vardır

Ege Bölgesi Ovaları

İç Batı Anadolu Bölümünde Yazılıkaya Platosu, Tavas- Çivril- Banaz-Örencik ovaları vardır

Asıl Ege Bölümünde horstlar arasında kalan grabenler birer alüvyon ovasıdır Bunlar Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes ve Büyük Menderes ovalarıdır Bunlar aynı adı taşıyan ve bol alüvyon taşıyan, akarsuları tarafından oluşturulmuştur Akarsuların döküldükleri yerlerde de delta ovaları da oluşmuştur

Ege Bölgesi Akarsuları

Bakırçay, Gediz,K Menderes, B Menderes başlıca akarsularıdır İç Batı Anadolu�da Susurluk ve Sakarya Akarsularının bazı kolları da bulunmaktadır

Ege Bölgesi Gölleri

Göl bakımından fakir olan bölgede iki doğal göl vardır Bunlar Marmara ve Çamiçi (Bafa) Gölleridir Adıgüzel, Kemer ve Demirköprü baraj gölleri de vardır

Ege Bölgesi İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ

Bölgenin asıl Ege Bölümünde graben ovaları sayesinde içlere kadar sokulan Akdeniz İklimi görülür Bu alanlarda yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı bir iklim görülür Bitki örtüsü makidir ve yer yer ormanlara da rastlanır

İç Batı Anadolu bölümüne gidildikçe yüksekliğin artması ve denize olan uzaklığı sebebiyle iklim karasallaşır Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlı Karasal İklim görülür Bitki örtüsü de Bozkırdır

Ege Bölgesi TARIMI VE HAYVANCILIĞI

Bölgenin yurt ekonomisine katkısı daha çok tarım alanındadır Bölümler arasında iklim ve yeryüzü şekillerinin farklı olmasına bağlı olarak yetiştirilen ürünler arasında da farklılık ve çeşit vardır

Tütün: Kıyı ovalarında yetiştirilir Ülke üretiminin %65�ini yetiştiriri 1Sıradadır

Pamuk: Asıl Ege Bölümündeki alüvyal ovalarda ve özellikle güneye yakın bölgelerde yetiştirilir Ülke üretiminin %40�ını sağlar 1 Sıradadır

Zeytin: Kıyı kesiminde, özellikle Edremit Körfezi çevresinde yetiştirilir 1Sıradadır

İncir: En çok B Menderes vadisinde yetiştirilir 1 Sıradadır

Turunçgiller: En çok Akdeniz İkliminin görüldüğü kıyı bölümünde yetiştirilir

Üzüm: En çok Gediz Vadisinde yetiştirilir Ülke üretiminin %35�ini sağlarken 1 Sırada yer alır

Pamuk: Asıl Ege Bölümünün alüvyal ovalarında özellikle güney alanlarda yetiştirilir

Haşhaş: İç Batı Anadolu�da Afyon ve Kütahya çevresinde kontrollü olarak yetiştirilir

Şekerpancarı: İç Batı Anadolu Bölümünde yetiştirilir

Tahıllar: İç Batı Anadolu Bölümünde yetiştirilir

Ege Bölgesi YER ALTI KAYNAKLARI

Krom: Muğla, Denizli, Kütahya Demir: Balıkesir ve Kütahya 1Sıradadır

Linyit: Kütahya, Manisa, Muğla ve Denizli 1Sıradadır Civa: Uşak ve İzmir 1Sıradadır

Bor: Kütahya ve Eskişehir Manganez: Uşak, Afyon ve Denizli

Mermer: Afyon ve Denizli Titanyum: İzmir ve Manisa 1Sıradadır

Zımpara Taşı: Muğla, Aydın ve İzmir Uranyum: Manisa, Aydın ve Uşak

Tuz: İzmir-Çamaltı 1Sıradadır

Ege Bölgesi SANAYİSİ

Sanayi bakımından Marmara Bölgesinden sonra 2 sırada gelir Bölümler arasında gelişmişlik ve sanayi oranı bakımından büyük farklılık vardır Asıl Ege Bölümü sanayi bakımından daha gelişmiştir Zaten bölgenin en büyük ve gelişmiş kenti İzmir�de bu bölümde yer alır İzmir sanayisi, fuarı, ve ihracat limanı ile önemli bir kentimizdir İzmir�de Aliağa Petrol Rafinerisi de bulunmaktadır

Bölgede dokuma, şeker, çimento, termik ve hidroelektrik santraller vardır

Yatağan-Muğla, Tunçbilek-Kütahya, Soma-Manisa�da termik santraller vardır Tek Jeotermal Santralimiz Denizli-Sarayköy�de bulunmaktadır Demirköprü, Adıgüzel ve Kemer Hidroelektrik Santralleri de vardır

Ege Bölgesi NÜFUS VE YERLEŞME

2000 Sayımına göre bölgenin nüfusu 89 milyondurNüfus yoğunluğu Km2�ye 96 kişidir Bu Türkiye ortalamasına biraz üstündedirEn yoğun nüfuslu 3 bölgemizdir Kentsel nüfus daha fazladır % 61 Türkiye ortalamasına yakındır (Türkiye %65) Nüfus kıyılarda, alüvyal ovalarda yoğunlaşmıştır İç kesimlere gidildikçe nüfus yoğunluğu azalır Buralarda da nüfus maden işletmelerinin çevresine ve ovalara toplanmıştır Kıyıda Menteşe Yöresi de dağlık alan olması nedeniyle az nüfuslanmıştır Nüfus artış hızı %o 16�dır (Türkiye %o 183)

Ege Bölgesi TURİZM

Bölge Marmara�dan sonra turizm geliri en fazla 2 Bölgedir Akdeniz İkliminin görüldüğü kıyılar deniz turizmi açısından zengindir Bölgede İlkçağ uygarlıklarından ve Türk Devletlerinden kalan tarihi eserlerde turistlerin ilgisini çeken yerlerdir Pamukkale-Denizli Travertenleri de güzel yerlerden biridir

Ege Bölgesi TARİHİ ÖNEMİ

Bölge Kurtuluş Savaşının en önemli savaşlarına sahne olmuştur Kütahya ve Afyon bu savaşların en önemlilerinin geçtiği illerimizdir

Ege Bölgesi BÖLGE HAKKINDA NOTLAR

Yüzölçümü bakımından 5sıradadır

Orman bakımından %16�ile 4sıradadır

Ekili-dikili alan bakımından %24 ile 3 Sıradadır

Kıyı uzunluğu bakımından 1 Sıradadır

Ekonomisi tarıma dayanır

Sanayi bakımından Marmara�dan sonra 2sıradadır

Zeytin, üzüm, incir, haşhaş ve tütün üretiminde 1sıradadır

Linyitin en çok çıkarıldığı bölgedir Termik Santralde çok vardır

En fazla tuz üretilen bölgedir (İzmir-Çamaltı Tuzlası)

İlk demiryolu İzmir-Aydın arsında kurulmuştur

Asıl Ege Bölümünde horst ve grabenler vardır

En önemli ihracat limanımız Doğal bir liman olan İzmir Limanıdır

Sponsorlu Bağlantılar

En önemli uluslar arası fuarımız İzmir�de kurulur
Alıntı

Hakkında Serkan

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top