Pazartesi , Kasım 24 2014
Son Haberler
Anasayfa / Soru Cevap / Hidayet nedir?

Hidayet nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Hidayet nedir?
Hidayet Nedir?

Hidayet,bugun meallerde geçtiği gibi doğru yol değil, insan ruhunun ölmeden evvel bu hayattayken Allah’a ulaşmasıdır

Al-i İmran-73
Muhakkak ki hidayet Allah’a ulaşmaktır.

Bakara-120
Muhakkak ki Allah’a ulaşmak varya işte o hidayettir.

Şimdi hidayet’in 3 yeminle olan ilişkisine bakalım…

Allah’a ezelde verdiğimiz 3 Yemin

Allah biz insanların hepsini ezelde huzurunda topladı ve bizlerden 3 yemin aldı.

Maide-7
Allah’ın size olan nimetini ve “işittik ve itaat ettik” diyerek O’na verdiğiniz yeminleri hatırlayın. O yeminlerle (Allah) sizi bağlamıştı. Allah’tan korkun. Şüphesizki Allah sinelerde olanı bilir.
Bu yeminlere Allah ile ahdiniz, diyor.

Enam-152
Allah’a (verdiğiniz) ahdinizi yerine getiriniz.

1- Fizik vücutlarımızdan AHD aldı.
Yasin-60-61
Ey Ademoğulları ben sizden şeytanan kul olmayın, çünkü o size apaçık bir düşmandır, ve Bana kul olun diye ahd almadım mı?

2- Nefslerimizden YEMİN aldı.
Müdessir-38,39,40
Bütün nefsler kazandıklarına karşılık rehinedir. Sadece yemin sahipleri müstesna. Onlar cennette (olacaklardır).

Şems-9
Andolsun ki, kim tezkiye olursa o felaha erer.

3- Ruhlarımızdan MİSAK aldı.
Rad-20
Onlar ki Allah’ın ahdini yerine getirirler, misaklerini bozmazlar.
Rad-21
Ve onlar Allah’ın, Allah’a ulaştırılmasını emrettiği şeyi (ruhu) Allah’a ulaştırırlar.
Rad-25
Ve onlar ki misaklerinden (Allah’a misak verdikten) sonra Allah’a (verdikleri) ahdlerini nakzederler (bozarlar, yerine getirmezler) ve Allah’ın O’na (Allah’a) ulaştırılmasını emrettiği şeyi keserler (ruhlarını Allah’a ulaştırmazlar).

Sonrada bu yeminleri üzerimize farz kıldı.
Fizik vücudumuzdan aldığı AHD’i (şeytana kul olmaktan içtinab edip Allah’a kul olmayı) 3 defa üzerimize farz kıldı.

1-Enam-152
Allah’a verdiğiniz ahdinizi yerine getiriniz.
Buradaki Allah’ın ahdi 3 yeminide kapsıyor.

2-Maide-7
Allah’ın size olan nimetini ve “işittik ve itaat ettik” diyerek O’na verdiğiniz yeminleri hatırlayın. O yeminlerle (Allah) sizi bağlamıştı. Allah’tan korkun. Şüphesizki Allah sinelerde olanı bilir.

3-Bakara-21
Ey insanlar, sizi ve sizden öncekileri yaratan Allah’a kul olun. Böylece takvaya ulaşırsınız.

Nefsimizin tezkiyesine dair aldığı YEMİN’i: (Allah’ın nurlarının nefsimizin kalbindeki afetlere hakim olmasını) 3 defa üzerimize farz kıldı.
1-Enam-152

2-Maide-7

3-Maide-105
Ey amenu olanlar, nefsleriniz üzerinizedir. (Nefsinizi tezkiye ederek) hidayete ulaştığınız zaman dalâlette olan kişiler size bir zarar veremezler.

Ruhumuzun biz ölmeden Allah’a geri dönmesi (ulaşması) konusundaki MİSAK’ımızı 9 defa üzerimize farz kıldı.

1-Enam-152

2-Maide-7

3-Zümer-54
Başınıza azap gelip çatmadan Rabbinize dönün (ulaşın) ve O’na teslim olun. Sonra kurtulamazsınız.

4- Rum-31
Rabbine dön (ulaş).

5-Fecr-28
Rabbine dön (rücu et, geri dönerek ulaş).

6-Zariyat-50
Öyleyse Allah’a kaç (Allah’a sığın).
Lokman-15
Bana ulaşanın yoluna tabi ol.

7-Şura-47
Allah’tan çare olmayacak gün (ölüm günü) gelmeden önce Rabbinizin davetine icabet edin.
Yunus-25
Allah teslim yurduna davet eder ve (kendisine ulaştırmayı) Mustakıyme (Allah’a ulaştıran yola) ulaştırır.

8-Lokman-15
Kim bana ulaşmışsa sende onun yoluna tabi ol.

9-Rad-21
Ve onlar Allah’ın, Allah’a ulaştırılmasını emrettiği şeyi (ruhu) Allah’a ulaştırırlar.

Üstelik,
Allah’ın üzerinize farz kıldığı bu üç yemini sahabenin yerine getirdiğini görüyoruz.
1- Sahabe ruhlarını Allah’a ulaştırmıştır.
2- Sahabe fizik vücutlarının şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah’a kul etmiştir.

Zümer-17
Ve onlar şeytana kul olmaktan içtinab ettiler ve Allah’a döndüler (ulaştırdılar, vâsıl oldular). Onlara müjdeler var; kullarımı müjdele.

Zümer-18
Onlar sözü işitirler ve onun (sözün) ahsen olanına (en güzeline) tâbi olurlar, işte onlar Allah’ın hidayete erdirdiği (Allah’a ulaştırdığı kişilerdir ve onlar ulül elbabtır (daimî zikir sahipleridir, sırrın, özün sahipleridir).

Görülüyor ki sahabe, Allah’a ulaşmışlar ve Allah’a kul olmuşlar.
1- Şeytana kul olmaktan içtinab etmişler (kaçınmışlar, sakınmışlar) ve Allah’a kul olmuşlardır. (Çünkü, Allahû Tealâ “ibadi” “kullarımı” buyuruyor). Yani sahabeyi kulluğuna kabul buyurmuş.
2- Allah’a ruhlarını ulaştırmışlar. Çünkü Yüce Rabbimiz enabû illahi=Allah’a döndüler (geri dönerek Allah’a ulaştılar) buyuruyor. Ayrıca şöyle buyuruyor: onlar ki Allah onları hidayete erdirdi. (Hidayet bilindiği gibi Allah’a ruhen ulaşmaktır.)

Al-i İmran-73
Muhakkak ki hidayet Allah’a ulaşmaktır.

Bakara-120
Muhakkak ki Allah’a ulaşmak varya işte o hidayettir.

3- Ve sahabe nefslerini tezkiye etmişler.

Araf-157
İşte onlar ona (Peygamber Efendimiz (S.A.V)’e) iman ederler, hürmet ederler ve yardım ederler ve onunla indirilen nur’a (Kur’ân-ı Kerim’e) tâbi olurlar, işte onlar felaha ulaşanlardır.

Şems-9
Andolsun ki onu (nefsini) tezkiye eden kişiler felaha ulaşırlar.

Görülüyorki sahabe felaha ermiş (cennetlik olmuş). Ancak nefsini tezkiye edenler felaha erdiğine göre, hepsi nefslerini tezkiye etmişler.
Demek ki, Allah’ın üzerimize 3 defa farz kıldığı, nefsimize tezkiye ve fizik vücudumuzu Allah’a kul etme; ve 9 defa farz kıldığı ruhumuzu ölmeden Allah’a ulaştırma konusundaki 3 yemine (YEMİN, AHD ve MİSAK’i) sahabe yerine getirmişler.

Öyleyse Kur’ân-ı Kerîm bunları kesin olarak farz kıldığına farzları yerine getirdiği de kesin olduğuna göre, nasıl oluyorda hiçbir din öğreten kurumda bu farzlardan artık hiç bahsedilmiyor?

Bu farzlar Kur’ân-ı Kerim’in omurgasını teşkil eden farzları yerine getirenlerin cennete gireceği kesin.

-Bütün nefsler iktisap ettiklerine karşılık rehinedirler – Müddessir-38
-Ama, yemin sahipleri hariç – Müddessir-39
-(Onlar) cennette (olacaklardır) – Müddessir-40

Nasıl bir yemin ki cennete (felaha) ulaştırıyor?
-Andolsun ki felaha (kurtuluşa, cennete) erenler, (nefslerini) tezkiye edenlerdir – Şems-9

Görülüyor ki kim nefsini tezkiye etmek konusundaki yeminini yerine getirirse cenneti kazanıyor.
Her 3 yeminin yerine getirilmesi de kişiyi cennete ulaştırıyor.

-Ey mutmain olan nefs! – Fecr-27
-Allah’tan razı olaraktan ve Allah’ın rızasını kazanarak Allah’a geri dön – Fecr-28
-(Ey fizik vücut!) O zaman, (nefsini tezkiye ettiğin ve ruhunu Allah’a ulaştırdığın zaman), (Bana kul olursun) kullarımın arasına gir – Fecr-29
-Ve cennetime gir! – Fecr-30

Âyet-i Kerîme’lerden açıkça anlaşılanlar şunlardır:
Mutmain olan, Allah’tan razı olan ve Allah’ın rızasını kazanmış, yani tezkiye olmuş bir nefsten bahsediyor. Yani Allah’a verdiği tezkiye olma yeminini yerine getirmiş bir nefs.
Rabbine geri dönen bir (ruh) atıf yapılıyor. Dön emrine itaat edecek (ruh) hayatta olan bir insanın iradesini kullanması ile Rabbine dönebilir ve böylece Allah’a verdiği ölmeden Allah’a dönme misakını yerine getirmiş olur.
Ne zaman bir insan nefsini tezkiye eder ve ruhunu Allah’a ulaştırırsa o zaman fizik vücudu Allah’a kul olur ve Allah onu kullarının arasına ithal eder.
Ve böylece 3 yeminini yerine getiren kişi Allah’ın cennetine girmeye hak kazanır.
Dikkat buyurulsun ki , cennete gidecek olanlar sadece Ademoğulları adı verilen fizik vücudlar ve bir de nefslerdir. Ruhlar ise mutlaka Allah’a geri dönecek veya döndürülecektir. Ruhun cennete veya cehenneme girmesi asla söz konusu değildir.
Demek ki, her kim Allah’a verdiği yeminleri yerine getirirse o kişi cennetlik oluyor.

Sponsorlu Bağlantılar

Hakkında Serkan

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top