Son Haberler
Anasayfa / Egitim / Coğrafya / Karadeniz bölgesinin bölümleri
Karadeniz bölgesinin bölümleri

Karadeniz bölgesinin bölümleri

Sponsorlu Bağlantılar

Karadeniz bölgesinin bölümleri

karadenizblgesi
DOĞU KARADENİZ BÖLÜMÜ

• Ordu’nun doğusundaki Melet Çayı’ndan Gürcistan sınırına kadar uzanır.

• Karadeniz’in en dağlık ve yükseltisinin en fazla olduğu bölümüdür. En yüksek yeri Kaçkar Dağıdır. Yüksekliği 4000 m’ye yakındır. Bu dağda sirk buzullarına rastlanır.

• Heyelanların en fazla görüldüğü bölümdür. Bölümde heyelan sonucunda Tortum ve Sera Gölleri oluşmuştur.

• Bölümdeki akarsularda akımın en yüksek olduğu dönem kar erimelerinin olduğu ilkbahar mevsimidir. Bölümün en önemli akarsuyu Çoruh Nehri’dir. Rafting sporuna elverişlidir.

• Bölgenin en fazla yağış alan bölümüdür. Özellikle Rize 2400 mm’ lik yağış ile Türkiye’nin en fazla yağış alan ilidir. Sebebi, Rize’nin güneyindeki yüksek dağların hakim rüzgar yönüne dik olmasıdır.

• Dağların yüksekliği fazla olduğundan kıyı ile iç kesim arasında farklılığın en fazla olduğu bölümdür.

• Bölümde yağışın etkisiyle deniz seviyesinden itibaren geniş yapraklı gür ormanlar oluşmuştur. Yükseklere çıkıldıkça bölüme has iğne yapraklı ladin ormanları görülür.

• Karadeniz Bölgesinde kırsal nüfusun en fazla olduğu bölümdür.

• Tarım alanları az olduğundan tarımsal nüfus yoğunluğu fazladır.

• Nüfus daha çok kıyı şeridinde toplanmıştır.

Kırsal kesimde dağınık yerleşmenin en fazla olduğu bölümdür. Bunda,

Yer şekillerinin engebeli olması,

Su kaynaklarının fazla olması,

Tarım alanlarının dağ yamaçlarına parçalı olarak dağılması etkili olmuştur.

Kıyı şeridinin en önemli ürünleri çay ve fındıktır. Kış sıcaklık değerlerinin yüksek olmasına bağlı olarak Trabzon ve Rize çevresinde turunçgil bahçelerine rastlanır.

İç kesimlerde daha çok buğday ve arpa yetiştirilir.

Kıyı şeridinde ve dağlık sahalarda büyükbaş hayvancılık gelişmiştir.

Karadeniz Bölgesi’nde balıkçılığın en fazla gelişmiş olduğu bölümdür.

Türkiye’de arıcılığın gelişmiş olduğu yerlerden birisi de bu bölümde yer alan yaylalardır.

Bölümün en önemli yer altı zenginliği bakırdır.

Bölümün turizm potansiyellerinin başında doğal güzellikler gelir. Bölümde son yıllarda gelişen turizm etkinliklerinden biri de yaylalarda yapılan şenlik ve festivallerdir. Sümela Manastırı bölümün en fazla turist çeken tarihi eserlerinden biridir.

ORTA KARADENİZ BÖLÜMÜ

Melet çayından Sinop’un doğusuna kadar uzanır. Doğu Karadeniz Bölümü’ne göre güneye daha fazla sokularak Tokat ve Çorum illerinin büyük bölümleri ile Amasya ilinin tamamını içine alır.

Yer şekilleri Doğu ve Batı Karadeniz’e oranla daha sadedir. Dağların yükseltisi azalmış ve dağlar içeriye çekilmiş durumdadır

Dağ sıraları Kızılırmak ve Yeşilırmak akarsuları tarafından yer yer derin vadilerle parçalanmıştır. Bu vadiler Karadeniz’in nemli havasının iç kesimlere ulaşmasını sağlar.

Bu sebeple bölümde kıyı ile iç kesim arasında iklimde, bitki örtüsünde, nüfusun dağılışında ve ekonomik faaliyetlerde farklılık azdır.

Bölümde dağların yüksekliği az olduğundan bölgenin en az yağış alan bölümüdür.

Ortalama yüksekliğinin az olması ve dağların akarsular tarafından parçalanmasından dolayı iç kesimlere ulaşımın en düzgün olduğu bölümdür.

Kızılırmak ve Yeşilırmak’ın taşıdığı alüvyonları deniz kıyısında biriktirmesi ile oluşan Bafra ve Çarşamba delta ovaları bölgenin en önemli düzlükleridir.

Türkiye ekonomisine katkısı daha çok tarım alanındadır. Başlıca tarım ürünleri; tütün, ş.pancarı, fındık, mısır, pirinç ve elmadır.

BATI KARADENİZ BÖLÜMÜ

Kızılırmak deltasının batı kenarından başlayıp Adapazarı ve Bilecik’in doğusuna kadar uzanır.

Bölümde dağlar üç sıra halinde geniş alan kaplar.

Bölümde yağışlar Doğu Karadeniz’den az, Orta Karadeniz’den fazladır.

Balkanlardan gelen soğuk hava kütlelerinin etkisinde kaldığından kışlar diğer bölümlere göre daha soğuktur.

Başlıca tarım ürünleri; tütün, ş.pancarı, fındık, mısır, pirinç ve kenevirdir..

Türkiye’de orman ürünleri sanayisinin en fazla geliştiği bölümdür.

Sponsorlu Bağlantılar

Zengin taşkömürü yataklarına sahiptir. Ekonomisi daha çok maden çıkarımı ve işlemeciliğine dayanır.

Hakkında Serkan

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top