Çarşamba , Eylül 18 2019
paykwik viagra satış fx15 https://pay.web.tr astropay makale3 makale2 makale https://cialis.blogkullan.com/ '; } ?>
Son Haberler
Anasayfa / Soru Cevap / Kırgızistan Manas ünv. hakkında bilgi verir misiniz?

Kırgızistan Manas ünv. hakkında bilgi verir misiniz?

Sponsorlu Bağlantılar

Kırgızistan Manas ünv. hakkında bilgi verir misiniz?

Kırgızistan ve Türkiye cumhuriyetleri arasında altın köprü gibi kurulmuş olan üniversitemizin amacı Kırgızistan , Türkiye ve diğer Türk topraklarından gelen öğrencilerimize modern dünyanın talep ettiği bilgileri vererek öğrencilerimizin yaşadığı toplamına faydalı bir insan olarak yetişebilmesini desteklemek ve elbette en önemlisi de rekabetin çok güçlü hale gelmiş olduğu 21 yüzyılında diğer insanlarla rekabet edebilecek güce sahip olan öğrencileri yetiştirmektir.

Bu amaçlarımızın gerçekleşmesi için biz öğrenciler bize eğitim vermekte olan öğretmenlerimizle birlikte haraket etmeliyiz. Sadece Türk halkları değil dünya halklarınca tanınmış olan MANAS
dedemizin ismini alan üniversitemizden tüm Türk halkına Manas ve Atatürk dedelerimiz gibi hizmet verebilecek bir insan olarak yetişmeye çaba gösterelim.
Değerli arkadaşlar ,üniversitemizdeki öğrencilerin en üst organı olan Öğrenci Konseyinin amacı yukarıdaki söylediğimiz amaçlara kavuşmada üniversitemizin yöneticilerine yardımcı olmak ve öğrencilerimiz ile öğretmenlerimiz ortasında bir köprü gibi olmaktır.
Sonunda da Öğrenci Konsey Başkanı olarak sizlere hayatınızda hep başarılar olmasını ve üniversitemizi
dünyaya tanıtan bir insan olarak delişmenizi dilerim.

a) Üniversitenin çağdaş bir eğitim kurumu olarak gelişmesine katkıda bulunmak,
b) Öğrencilere, hür dünyanın temelini oluşturan demokrasi eğitimi ve deneyimi ile özgür ve demokrat birer kişilik kazandırmak,
c) Öğrencileri laik düşünce sahibi olarak yetiştirmek,
d) Öğrenciler arasında etkili ibr iletişimin kurulmasını sağlamak,
e) Öğrencilerle üniversite idaresi arasındaki irtibatı güçlendirerek çıkabileceek problemlerinin çözümünü kolaylaştırmak,
f) Öğrencilerin ihtiyaçlarını üniversite organlarına duyurmak,
g) İlmi, kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlerin düzenlenmesine katkıda bulunarak öğrencilerin zihin, ruh ve beden yönünden gelişmelerine yardımcı olmak,
h) Başta Kırgızistan ve Türkiye Cumhuriyetleri olmak üzere bütün Türk cumhuriyet ve topluluklarından üniversiteye eğitim görmek üzere gelen öğrencileri birbirleriyle tanıştırmak ve yakınlaştırmak,
i) Öğrencilere Türk dünyasını bütün yönleriyle tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak,
j) Öğrencilere milli şuur uyandırmak ve daima canlı tutmak, başka milliyetlere mensup öğrencilerle yakınlaşmayı sağlamak süretiyle bölge ve dünya barışına katkıda bulunmak, amacıyla kurulmuştur.
Öğrenci Konseyi eğitim, bilim, kültür, turizm ve spor alanlarıyla ilgili faaliyetlerini, kurulacak olan öğrenci kulüpleri aracılığıyla yürütür.
Üniversite öğrencileri arasındaki kaynaşma müzik, folklor, tiyatro ve sportif faaliyetlerle daha da güçlendirilmektedir.
Kurulan folklor ve müzik guruplarında kırgızistanlı bir öğrenci Artvin, Diyarbakır, Gaziantep veya Silifke halk oyunlarında yer alırken, Türk öğrenciler de Manasın oğlu Semeteyin tiyatrosunu başarıyla sahneleştirmektedir.

Üniversitemiz

Üniversitenin Misyonu; Kırgız ve Türk gençleri ile Türk Cumhuriyetleri ve Türk Topluluklarındaki gençlerin birlikte öğrenmelerini, ortak anlayış ve işbirliğini geliştirmelerini ve üniversitenin dünya bilimine katkı yapmasını sağlayarak Türk uygarlığının rönesansına destek vermektir. Üniversitenin bu misyon çerçevesindeki amaçları şunlardır:
Çağdaş eğitim standart ve yöntemleri ile çağdaş üniversite yönetim modeli kullanarak Kırgızistan Cumhuriyeti yükseköğretim sistemi için bir örnek oluşturmak ve dünya ile entegrasyonda öncü rol oynamak,
Çağdaş, demokratik ve laik devlet esaslarına inanmış, insan haklarına saygılı, milli kimlik bilincine sahip, manevi değerlerine bağlı, beden, zihin, ruh, ahlak ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı ve toplumsal sorumluluk anlayışına sahip yapıcı ve yaratıcı kuşaklar yetiştirmek,
Gelişmiş ülkelerin demokrasi ve piyasa ekonomisi deneyimlerinden yararlanarak, Kırgızistan Cumhuriyetindeki demokrasileşme ve piyasa ekonomisine geçiş süreçlerinin güçlenmesine katkıda bulunmak,
Araştırma-geliştirme, yayın ve bilgi teknolojileri yatırımlarıyla, dünya bilim literatürünün geliştirilmesine ve dünyadaki bilginin paylaşımına katkıda bulunmak,
Türk dünyası gençlerini, ulusal değerlerine bağlı kalarak evrensel görüş ve değerlerle donanmış bireyler olarak yetiştirmek ve uluslararası topluluğun seçkin üyeleri haline getirmek,
Gelecek kuşaklar, her alanda yetkin ve kendine güvenen, çok boyutlu ve eleştirel düşünce yeteneği ile donanmış, sürekli değişen-gelişen topluma uyum sağlayabilen, demokratik yaşamın gerektirdiği kurallara saygılı, katılımcı, risk alabilen, işbirliğine açık, hoşgörülü, özgür düşünceli, yaratıcı, araştırmacı, sanatsal duyarlığı gelişmiş, öğrenmeyi öğrenen bireyler olarak yetiştirmek,
Toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda, lisans veya lisansüstü derecelere sahip uzmanlar yetiştirmektir.

Tarihçe

Sponsorlu Bağlantılar

Üniversite 30 Eylül 1995 tarihinde İzmir’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti hükümeti arasında Kırgızistan’ın başkenti Bişkek şehrinde Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi kurulmasına dair anlaşma” nın her iki ülke yetkili makamlarınca onaylanmasına müteakip 1997-1998 öğretim yılında öğretime başlamıştır. Üniversite Kırgızistan uyruklu öğrencileri kendi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince yaptığı sınavla, Türk öğrencileri Türkiye Cumhuriyeti Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılan Öğrenci Seçme Sınavı ile, diğer Türk ve akraba topluluklarına mensup öğrencileri ise yine Türkiye Cumhuriyeti Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılan TCS (Türk Cumhuriyetleri Sınavı) ile almaktadır. 2001-2002 öğretim yılı itibariyle 4 fakülte, 2 yüksek okul ve 2 enstitüde 1369 lisans, 63 yüksek lisans ve doktora öğrenci öğrenimini sürdürmektedir.
Üniversite Yüksek Öğretim Kurumu bünyesinde Türkiye’deki üniversitelerle aynı statüde özerk bir üniversitedir. Üniversitede eğitim-öğretim parasız olup ihtiyaç sahibi öğrencilere Üniversitemize Gereksinim Bursu ve ayrıca Akademik Başarı Bursu da verilmektedir. Ders kitapları da Üniversitemizce karşılanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nce Öğrenim bursu verilmemektedir. Öğrencilere ucuz öğle yemeği verilmektedir. Öğrenciler Üniversite yurdundan faydalanabilirler. Öğretim Dili Türkiye Türkçesi ve Kırgızcadır. Ayrıca İngilizce ve Rusça’da öğretilmektedir.
Eğitim süresi 4 yıl olan fakülte ve yüksek okullarda öğrenciler; Bilgisayar Mühendisi, Çevre Mühendisi, İşletme, İktisat, Maliye, Türkoloji, Tarih, Mütercim-tercüman, Radyo-TV, Sinema, Gazetecilik, Halkla İlişkiler Lisans diplomaları ile, 2 yıllık meslek yüksek okulundan ise, turizm ve otel işletmecisi, yiyecek ve içecek işletmecisi ön Lisans alarak mezun olurlar.

Hakkında Serkan

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Scroll To Top