Son Haberler
Anasayfa / Soru Cevap / Komünizm nedir?

Komünizm nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Komünizm nedir?
Komünizm, sosyal örgütlenme üzerine bir kuramsal sistem ve üretim araçlarının ortak mülkiyetine dayalı bir politik harekettir. Komünizm sınıfsız bir toplum yaratma amacındadır. 20. yüzyılın başından beri dünya siyasetindeki büyük güçlerden biri olarak modern komünizm, genellikle Karl Marx’ın ve Friedrich Engels’in kaleme aldığı Komünist Manifesto ile birlikte anılır. Buna göre özel mülkiyete dayalı kapitalist toplumun yerine meta üretiminin son bulduğu komünist toplum geçecektir.
Komünizmi savunan akımlar arasında en yaygını Leninizm (Marksizm-Leninizm)’dir. Marksist Leninizm’e göre komünizme giden süreç burjuvazinin ortadan kalkmasını sağlayacak olan proletarya diktatörlüğüyle başlatılacak ve ardından komünizmin hazırlayıcısı sosyalizm aşamasına geçilecektir. Marksist kuramda son aşama olan komünizmin gerçekleşmesiyle devlet ortadan kalkacaktır.

Sponsorlu Bağlantılar


Leninizm dışında iki komünist akım daha bulunmaktadır. Bunlardan ilki Marksizm’in temel görüşlerini benimseyen fakat Leninist modelle komünizm hedefine ulaşılamayacağını iddia eden sol komünizm veya konsey komünizmi olarak adlandırılan akımdır. Lenin’in “Sol Komünizm: Bir Çocukluk Hastalığı” adlı eserine cevaben yazılan Herman Gorter’in “Yoldaş Lenin’e Açık Mektup”, Gilles Dauvé ve François Martin’in “Komünist Hareketin Güneş Tutulması ve Yeniden Ortaya Çıkışı” isimli kitaplar bu akımın takipçilerinin yarattıkları eserlerdir.
Diğer bir komünist akım ise anarşist komünizm’dir. Anarşizmin bireyci ve kolektivist akımlarından ayrılan anarşist komünizm fikri, komünizme devlet aygıtını ele geçirerek geçilebileceğini reddeder ve bunu savunan Marksizm’i eleştirir. Peter Kropotkin, Nestor Makhno, Errico Malatesta, Carlo Cafiero anarşist komünizm düşüncesinin temellerini atan düşünürlerden ve eylemcilerden bazılarıdır.
Komünizm henüz hiç uygulanmamış ve kuramsal düzlemde kalmıştır.

Hakkında Serkan

Bir yorum

  1. mahmut demirkolllllu

    kominizm
    özet olarak = baskı, zulüm, kan ve gözyaşı demektir. Soğuk katı,sert ve vahşi bir ideolojidir. 120 milyon sivil insanı bir anda öldüren, temel hak ve özgürlüklerden mahrum bırakan, göçe zorlayan zihniyettir. Kıtlık, hapis ve köle gibi insanı çalıştıran, kanlı acımasız yönetim şeklidir. Darwinizme metaryalizme dayanır.katil stalin lenin marks gibi zorbaların idaresidir. Milletini ve fakir ülkeleri sömüren kişileri öteleştiren korku ve emparyalist rejimidir. insanları robotluga evrimleştiren, mülkiyet vee inanç hakkı tanımayan ilkel dikta yönetimdir. Çin, K.kore.küba vietnam da tek parti yönetimidir. pkk mtahkpc hdp tkp vb bu rejimi – insanları hayvanlaştırmak için -ister. dünyada SOL bu bolşevizm rejimine sıcak bakar

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top