Cumartesi , Şubat 16 2019
Son Haberler
Anasayfa / Egitim / Biyoloji / Mikroorganizmalar İçin Kritik Sıcaklık Kaç Derecedir

Mikroorganizmalar İçin Kritik Sıcaklık Kaç Derecedir

Sponsorlu Bağlantılar

Mikroorganizmalar İçin Kritik Sıcaklık Kaç Derecedir

Kromojenik E.sakazakii izolasyon agarda tipik Cronobacter sakazakii (Enterobacter sakazakii) ATCC 51329  kolonileri

Mikroorganizmanın Adı : Enterobacter sakazakii (Cronobacter sakazakii)

1.  Mikrobiyolojik bilgi : Enterobacteriaceae familyasına ait, Enterobacter spp. cinsine mensup bakteriler bu türü oluşturur. Enterobacter sakazakii, Gram(-), hareketli, sporsuz, fakültatif anaerop, basil şekilli bir bakteridir. 1980 yılına kadar sarı pigment oluşturan Enterobacter cloacea olarak tanımlanmıştır. 1980 yılında Farmer ve ark. DNA yapıları ve biyokimyasal ve fizyolojik özellikleri dikkate alınarak yeniden tanımlamış ve ayrı tür olmasına karar verilerek Enterobacter cinsine dahil edilmiştir. Bilim adamları bu yeni türe Japon bakteriyolog Dr. Richi Sakazakii (1920–2002)’nin adını vererek Enterobacter sakazakii adını vermişlerdir. 2007 yılında Iversen ve ark. ‘nın E. sakazakii’ye ait biyogrupların Cronobacter genusu ile taksonomik ilişkisini ortaya koyması ile yeniden klasifikasyon yaparak Cronobacter spp. cinsine dahil edilmiştir.

Yapılan çalışmalar sonucu Cronobacter sakazakii, bebeklerde hayati tehlike yaratan menenjit, sepsis ve nekrotizan enterokolit enfeksiyonlarının önemli bir sebebi olan bir fırsatçı patojendir. Erken doğmuş ve düşük kilolu bebekler ile 28 günden küçük olan bebekler C. sakazakii enfeksiyonu riski altındadır.

2.  Üreme karakteristikleri:

2.1  Sıcaklık : Geniş bir sıcaklık aralığında üreyebilen bakterinin (6-47˚C) farklı suşlarının üreyebildiği en düşük sıcaklıklar 3.4˚C, 5.5˚C ve 5.7˚C olarak tespit edilmiştir. C.sakazakii’nin 23˚C’deki ortalama jenerasyon süresi 40 dk olarak belirtilirken, 21˚C’deki bebek mamasında rejenerasyon süresinin yaklaşık 75 dk olduğu bildirilmiştir. C.sakazakii optimum 37˚C -43˚C ‘de çoğalır.

2.2  Su aktivitesi : 0.25-0.86 su aktivitesinde gelişebilir.

2.3  pH :  Gelişebildiği minimum pH 3.89, olup, optimum pH 5 ile 9 aralığında iyi gelişme gösterir.

3.  Enfeksiyon dozu : Her yaş grubu için patojen olsa da  özellikle 1 yaşın altındaki bebekler, yeni doğanlar ve prematüre bebekler riskli grup da bulunmaktadır. Eldeki verilere göre minimal enfektif  doz 1000 bakteri hücresidir.

4.     Patolojisi :

4.1Semptomları : Yenidoğanlarda menenjit, septisemi, nekrotize enterokolit etkeni olabilir. Bunun dışında bazen hidrosefali, beyin absesiyle eşlik ettiği bildirilmiştir. Bebeklerin çoğunun enfeksiyona yakalandıktan sonra birkaç gün içinde öldüğü ve ölüm oranının % 40-80 arasında değiştiği rapor edilmiştir.

4.2 Hastalık süresi :  Hastalık süresi hastaya göre değişkendir. Ölüm riski çok yüksektir.

4.3 Tanısı :  Kan kültürü veya beyin omurilik sıvısından kültür alınmalıdır. Bunun dışında kemik iliğinden ve göz, kulak üzerindeki yaralardan da izole edilmiştir.

5.   Bulaşma kaynakları ve önlenmesi :

Mikrobiyal problemlerin kontrolü iki aşamalı bir mücadele programının uygulanmasını gerektirir:

1.     Bulaşmanın engellenmesi

2.     Bulaşma gerçekleşmişse üremenin durdurulması

1. Bulaşmanın önlenmesi veya azaltılması :
Mikroorganizmalar gıdada doğal olarak bulunabilirler veya dış etkenlerle kontaminasyon gerçekleşebilir.  Bitkilerde  kontaminasyon özellikle hasattan sonra bitkinin kendini koruma mekanizmasının durmasıyla birlikte bitkisel gözenekler yoluyla gerçekleşir. Hayvansal ürünler de kesim sırasında retikuloendotelial sistem denilen hayvanın savunma mekanizmasının durmasıyla kontaminasyona açık hale gelir ve hayvanın tüylerinden, derisinden, bağırsaklarından ve iç organlarından mikroorganizmalar ete bulaşır. Doğal kontaminasyonun dışında mikroorganizmalar gıdalara toprak, hava, su, ekipmanlar veya insanlar yoluyla bulaşabilir. Bunun engellenmesi için dışkının gübre olarak kullanımı önlenmeli, gıda işletmelerinde hava temiz ve nemsiz olmalı, kullanılan su ışınlama veya kimyasal dezenfektanlar yoluyla mikroorganizmalardan arındırılmalı, kullanılan ekipmanlar temiz ve kuru olmalı ve personelin gıdayla teması mümkün olduğunca engellenmelidir

2.         Üremenin durdurulması veya yavaşlatılması :  Mikroorganizmalar gıdalarda, gıda o mikroorganizmanın üreyebileceği koşullarda tutulduğunda risk oluşturur. Bu yüzden mikroorganizmalar gıdaya bulaşmış olsa dahi gelişmelerini engellemek suretiyle risk ortadan kaldırılabilir.

Gıdalar içerdikleri besin maddeleri nedeniyle mikroorganizmaların gelişimine uygun ortam oluştururlar. Mikroorganizma gelişimini etkileyen diğer faktörler sıcaklık, süre, su aktivitesi, pH, ortamda oksijen varlığı veya yokluğu, gıdanın bileşimi ve koruyucu madde varlığıdır. Gıdada mikroorganizma gelişiminin önlenmesi, bu faktörlerin bir veya birkaçının mikroorganizmanın gelişimini inhibe edecek şekilde değiştirilmesi ile mümkün olabilir. Örneğin gıdanın pH’sının düşürülmesi ile gıdadaki patojenlerin gelişmesi önlenebilir. Bunun dışında gıda işletmelerinde iyi üretim uygulamalarına (GMP) göre üretim yapılması, işletme sanitasyonu ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi ve HACCP sistemine uygun olarak gıdanın güvenliği açısından risk oluşturabilecek tüm kritik kontrol noktalarının belirlenerek uygun önleyici ve düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi mikroorganizmanın kontrolü açısından önemli noktalardır. Ancak C.sakazakii için en riskli grup olan bebek mamaları steril ürünler olmadığından HACCP kurallarına uyulmalı ve ürün analizleri periyodik olarak yapılmalıdır.

 

5.1       Riskli gıdalar  :  Asıl risk grubunun yenidoğanlar olduğu düşünülürse, hazır toz mamalar, devam formülleri, süt tozu süt ve süt ürünleri riskli gıdalardır.

5.2       Bulaşma kaynakları ve yayılması : C.sakazakii çevresel kaynaklarda, su ve sebzede bulunabilir. İnsan ve hayvan sindirim kanalından izole edilememiştir. Bunun dışında çikolata, kahvaltılık gevrek, patates unu, baharat rezervuarıdır. Ayrıca gıda maddeleri dışında bazı sineklerde, hastane havasında, klinik malzemelerde bulunabilir.

5.3          Kontrolü ve korunma yolları  :

 

  • Yeni doğanlar ilk altı ay anne sütü ile beslenmeli bebek maması vb. almamalıdır.
  • Mamalar hazırlanırken kullanma uyarıları dikkate alınmalıdır.
  • Hazırlanan mamalar gerektiği kadar olmalı, her öğün için ayrı hazırlanmalıdır.
  • Mamaların hazırlanmasında kullanılan su kaynatılmalıdır. Kaynatılan su 70-900C sıcaklıktan aşağıya düşmeden kullanılmalıdır.
  • Prematüre bebekler anne sütü yoksa mutlaka steril sütle beslenmelidir.
  • C.sakazakii ve diğer Enterobacteriaceae enfeksiyonlarının kaynağı araştırılmalı ve rapor edilmelidir.
  • C.sakazakii hakkında moleküler düzeyde tiplendirme metotları geliştirilmelidir.
Sponsorlu Bağlantılar

5.4  İşletme koşulları: Gıda işletmelerinde iyi üretim uygulamalarına (GMP) uygun üretim yapılması, işletme sanitasyonu ve hijyen kurallarında dikkat edilmesi ve HACCP sistemine uygun olarak gıdanın güvenliği açısından risk oluşturabilecek tüm kritik kontrol noktaları belirlenerek uygun önleyici ve düzeltici uygulamaların gerçekleştirilmesi mikroorganizmanın kontrolü açısından önemli bir noktadır.

Hakkında Helen

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Scroll To Top
Sayaç
Besucherzähler
Sayaç
Veritabanına bağlantı sağlanamadı