Son Haberler
Anasayfa / Dini Bilgiler / Nafile Oruçlar

Nafile Oruçlar

Sponsorlu Bağlantılar

Nafile Oruçlar
1- Pazartesi ve Perşembe günleri:

Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor: “Rasulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: “Ameller Allah Teala hazretlerine pazartesi ve perşembe günleri arzedilir. Ben, amelimin oruçlu olduğum halde arzedilmesini severim.”[49]

2- Gün aşrırı oruç;[50]

3- Her aydan üç gün;

Muâzetu’l Adeviyye anlatıyor: “Hz. Aişe (radıyallahu anhâ)’den sorduın: “Rasulullah (aleyhissalâtu vesselâm) her ay üç gün oruç tutar mıydı?”

“Evet!” diye cevap verdi. Ben tekrar:

“Ayın hangi günlerinde tutardı?” dedim.

“Hangi günde oruç tuttuğuna ehemmiyet vermezdi” diye cevap verdi.”[51]

4- Şaban ayının çoğunu oruçlu geçirmek:

Aişe (radıyallahu anhâ) anlatıyor: “Rasulullah aleyhissalâtu vesselâm (bazan) oruca öyle devam ederdi ki, “(Bu ay) hiç yemiyecek” derdik. Bazan da öyle devamlı yerdi ki, “(Bu ay) hiç tutmayacak” derdik. Ben, onun ramazan dışında bir ayı tam olarak tuttuğunu görmedim. Herhangi bir ayda, şâban ayında tuttuğundan daha fazla tuttuğunu da görmedim.”[52]

Üsâme (radıyallahu anh) anlatıyor: “Ey Allah’ın Resulü dedim, Şâban ayında tuttuğun kadar başka aylarda oruç tuttuğunu göremiyorum (sebebi nedir?)” diye sordum. Şu cevabı verdi:

“Bu, Receb’le Ramazan arasında insanların gaflet ettikleri bir aydır. Halbuki O, amellerin Rabbülâlemin’e yükseltildiği bir aydır. Ben, oruçlu olduğum halde amelimin yükseltilmesini istiyorum.”[53]

5- Şevvalden altı gün oruç:

Eyub (radıyallahu anh) anlatıyor: “Rasulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yıl orucu tutmuş olur.”[54]

6- Zilhiccede dokuz gün:

Hüneyde İbnu Hâlid hanımından, o da Rasulullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın zevcelerinden birinden anlatıyor: “Rasulullah (aleyhissalatu vesselâm) Zilhicce’den dokuz günle Aşura günü oruç tututardı. Bir de her aydan üç gün, ayın ilk pazartesi ile perşembe günü oruç tutardı.”[55]

7- Hac dışında Arefe günü

Ebu Katâde (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resulüllah (aleyhissalatu vesselâm) buyurdular ki: “Arafat günü tutulan orucun, geçen yılın ve gelecek yılın günahlarına kefaret olacağına Allah’ın rahmetinden ümidim var.”[56]

8- Muharrem ayının çoğunda ve aşure günü oruç;

Ebu Hureyre r.a.den; Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki; Ramazan ayından sonra en faziletli oruç Alahın Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra namazların en faziletlisi gece namazıdır.[57]

Aişe (radıyallahu anhâ) anlatıyor: “Ramazan (farz olmazdan) önce Aşura orucu tutuluyordu. Ramazanın farziyeti indikten sonra onu dileyen tuttu, dileyen de tutmadı.”[58]

İbnu Abbâs (radıyallahu anhümâ) anlatıyor: “Rasulullah (aleyhissalâtu vesselâm) Medine’ye gelince, yahudileri Aşüra günü oruç tutar gördü. Onlara:

“Bu da ne, (niçin oruç tutuyorsunuz)?” diye sordu.

“Bu, sâlih (hayırlı) bir gündür. Allah, o günde Beni İsrâil’i düşmanlarından kurtardı. (Şükür olarak) Hz. Musa o gün oruç tuttu ” dediler. Rasulullah (aleyhissalâtu vesselâm):

“Ben Musa’ya sizden daha layığım” buyurup o gün oruç tuttu ve müslümanlara da tutmalarını emretti.[59]

Diğer bir hadiste;

Aşure gününde oruç tutunuz, bir gün öncesinde veya bir gün sonrasında da oruç tutarak yahudilere muhalefet ediniz.[60] Buyrulmuştur.

Aşure gününde yapılan bidatler; sürme çekmek, musafaha yapmak, aşure yemeği pişirmek, sevinç gösterisi, gusül, kına yakmak, hüzün günü olarak değerlendirmek, o günü açlık ve susuzluk günü yapmak, ağıt yakmak, zincirlerle dövünmek bütün bunlar aşure günü yapılan çirkin fiillerdir. Ne peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden, ne sahabeden, ne de tabiinden bu konuda gelen bir şey yoktur. Kim aşure gününde ev halkına bolluk gösterirse Allah bütün sene ona bolluk verir sözü ise Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem adına uydurulmuş bir yalandır.[61]

Ankarada sapık bir takım Rıfai tarikatı mensupları aşure gününe kadar on gün boyunca akşamları toplanır, Kerbelayı yad ederler, siyah elbiseler giyerler, su içmezler, matem ilan ederler. Bu sapıklıkları çıkaranlar, şeytanın adımlarını takip ederken, iyi bir iş yaptıklarını zannederler. Sapmaktan ve saptırılmaktan Allaha sığınırız.

Kâfirler, beni bırakıp da kullarımı dostlar edineceklerini mi sandılar? Biz cehennemi kâfirlere bir konak olarak hazırladık. De ki: Size, (yaptıkları) işler bakımından en çok ziyana uğrayanları bildirelim mi? (Bunlar) iyi işler yaptıklarını sandıkları halde, dünya hayatında çabaları boşa giden kimselerdir.(Kehf 102-104)

Üç aylarda oruç: Bu konuda sahih bir şey yoktur. Özellikle Recep ayına has bir fazilete delil yoktur.

Haraşe Bin Hurrden; Ömer r.a. Recep ayında oruç tutanları dövüyor ve diyordu ki; Yeyiniz! Bu aya ancak cahiliyedekiler tazim ederdi.[62]

Sponsorlu Bağlantılar

İbni Ömer r.a. Recep ayına tazim edenlerden hoşlanmazdı.[63]

Hakkında Serkan

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top