Son Haberler
Anasayfa / Dini Bilgiler / Ramazan ayı faziletleri

Ramazan ayı faziletleri

Sponsorlu Bağlantılar

Ramazan ayı faziletleri

Allah’u Tealanın bizlere nasip etmesiyle, tekrar mübarek Ramazan ayına kavuştuk. Bu mübarek ayın faziletini, değerini ve Müslümanların bu ayda neleri yapması gerektiğinden bahsedeceğiz. Bu ayın önemini bizlere Peygamber efendimiz (sav) şu hadisi ile gösteriyor:

“Eğer kullar Ramazan ayındaki üstünlükleri bilselerdi bütün senenin Ramazan olmasını isterlerdi.“ (Tabarani)

Ramazan ayı on bir ayın sultanı olup, insanlığın karanlıktan aydınlığa, alçaklıktan yükselişe ve delaletten hidayete götüren Kur’an’ın indirildiği aydır. Allah’u Teala şöyle buyurmaktadır:

“Ramazan ayı insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık deliller olarak Kur’an’ın indirildiği aydır.” (Bakara 185)

Ramazan ayı bereket ve rahmet, hataların silindiği ve duaların kabul olduğu aydır.

Resul (sav) şöyle buyurdu:“Ramazan ayı size bir bereket ayı olarak gelmiştir. Allah’u Teala bu ayda rahmetiyle sizi o kuşatır. Bu ayda rahmet indirir, hataları siler, duaları kabul eder. Allah’u Teala bu ayda hayır hususundaki yarışlarınıza bakar ve meleklere karşı sizinle iftihar eder. Allah’a karşı hayır ortaya koyunuz. Çünkü bedbaht kişi, bu ayda Allah’ın rahmetinden mahrum olan kişidir.” (Tabarani)

Diğer bir hadiste:“Beş vakit namazla cuma, diğer cumaya kadar, Ramazan ayı diğer Ramazana kadar büyük günahlardan kaçınıldığı müddetçe küçük günahları örterler.” (Müslim)

Ebu Hureyre (ra)’dan Resul (sav) buyurdu ki:

“Her kim inanarak ve karşılığını sırf Allah’tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa onun geçmiş günahları bağışlanır.”

Ramazan ayı cennet kapılarının açıldığı, cehennem kapılarının kapatıldığı, cennetin süslendiği, cennetin ve Hurilerin insanları beklediği aydır. Ebu Hureyre (ra)’dan Resul (sav) şöyle buyurdu:

“Ramazan ayı girdiği zaman, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kilitlenir. Şeytanlar zincire vurulur.”

Diğer bir hadiste:“Ramazanın ilk gecesi olduğu zaman, Cehennem kapıları kapanır, onun hiç bir kapısı açılmaz. Cennet kapıları açılır, o kapılardan hiç biri kapanmaz. Münadi şöyle seslenir: Ey hayır isteyen gel, koş! Ey şer isteyen, (kötülüklere karşı) kendini tut! O ayda Allah’ın cehennemden azatlıları vardır. Bu, Ramazan bitinceye dek her gece vaki olur.” (Tirmizi)

İbni Abbas (ra) dan: Resul (sav) şöyle buyurdu: “Cennet seneden seneye, Ramazan ayı için süslenir. Ve şöyle der: -Allah’ım bizim için bu ayda kullarından bizde kalacak insanlar kıl! Hurilerde şöyle dua ederler: -Allah’ım! Kullarından bu ayda bize kocalar ihsan eyle. Kim bu ayda kendini muhafaza edipte içki içmezse, iftira ve buhranla bir mümini rahatsız etmezse, hata ve günahlardan sakınırsa, Allah ona her gece, yüz tane huri verir, ayrıca ona altın gümüş, yakut ve zebercedden bir köşk yapar. Bütün dünya bir araya getirilip de o köşke konsa, bir keçi bağlanacak kadar yer işgal ederdi. Kimde ramazan ayında içki içer, bir mümine iftira eder yada bir günah ve hata işlerse, bir senelik amelini iptal eder. Onun için Ramazan ayına karşı dikkatli olun zira o, Allah’ın ayıdır.”

Ramazan ayında tutulan orucun, mükafatının kat kat fazla olacağını ve bu ayda, bin aydan daha hayırlı olan kadir gecesinin olduğunu, gösteren hadisler şunlardır. Ebu Hureyre (ra)’dan rivayette Resul (sav) diyor ki;

“Adem oğlunun bütün amellerine karşılık verilecek sevap on mislinden yedi yüz misline kadar katlanır. Allah’u Teala buyurdu ki: Oruç müstesna! Oruç benim içindir, onun karşılığını ancak ben vereceğim. Oruçlu kişi, nefsani arzularını ve yemesini benim için terk eder. Oruçlu kişi için iki türlü ferahlık vardır: Biri iftar anındaki ferahlık, diğeri Rabbine kavuştuğu zamanki ferahlıktır. Oruçlunun ağız kokusu Allah katında misk kokusundan daha hoştur.” (Müslim)

Utbe bin Abdullah (ra)’dan, Resul (sav) buyurdu ki; “Kim Allah yolunda farz orucu olarak bir gün oruç tutarsa Allah, onu cehennemden yerler ve gökler arasındaki mesafe kadar uzaklaştırır. Kim de bir gün nafile olarak oruç tutarsa, Allah cehennemi ondan gökle yer arası kadar mesafe ile uzaklaştırır.” (Tabarani)

Allah’u Teala kadir gecesiyle alakalı şöyle buyurdu;

”Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır.” (Kadir 2)

Resulullah (sav) şöyle söylüyor;

“Kadir gecesi Ramazanın son on gecesidir. Kim ki bu gecede ecir dileyerek ibadet için kıyam ederse Allah, onun önceki ve sonraki günahlarını affeder.” (Müslim)

Görüldüğü gibi Allah ve Resulü, bu Mübarek Ramazan ayının bizler için ne kadar faziletli, bereketli ve rahmet dolu bir ay olduğunu gösteriyor. Bu mübarek ayın faziletlerinden faydalanabilmek için, ümmetin bu aydaki durumunun ve bizlerin neler yapmamız gerektiğini bilmemiz gerekir.

Bugünkü Müslümanların Ramazan ayını nasıl karşıladıklarını ve geçirdiklerine bakarsak, içler acısı bir durumda olduklarını görürüz. Ne yazık ki kimilerine Ramazan ayı bir rol oynamayıp, kendileri için Ramazan orucunun geçerli olmadığını zannetmektedirler. Kimileride oruç ve teravih ibadetlerini adet ve gelenek olarak görüp, orucu perhiz için ve teravih namazlarını da spor niyetiyle kılıp, Müslüman gözükmekte. Ümmete ve yaşadıkları devletlere baktığımızda şunları görebiliriz: Ümmet hala zulüm, eziyet ve yok edilmekle karşı karşıya kalıp kendisine bu mübarek ayda rahat ve huzur verilmiyor, küfrün istilasından ve baskısından kurtulamıyor.

Ümmetin yaşadığı devletler ise, hem Müslüman gözüküp aynı zamanda küfür fikirleri ve kültürünü aşılamaya çalışıyor, Ramazan ayı başladığında Gazete ve Televizyon kanallarında İslami (onların anladığı ve vermek istediği) konulara yer ayırdıkları gibi, Ramazan programı adı altında eğlenceli dans ve müzik programları ile donatıp, yanı sıra Ramazan tombalası düzenliyorlar. Müslümanların Ramazan ayına aynı günde başlayıp aynı günde beraber Ramazan bayramını yapmalarını engelliyorlar.

Bütün bunlar Müslümanları bir çatı altında toplayacak, Ramazanın bereketinden ve faziletinden faydalanacak aynı günde oruca başlayıp aynı günde bayram yaptıracak, bu ayda da İslamı, cihad vasıtasıyla aleme yayacak, bir İslam Devletinin bulunmadığından kaynaklanmaktadır.

Tarihe baktığımızda Müslümanlar izzetli, şerefli ve huzurlu bir hayat sürdürdükleri devletleri vardı. Onlar bu çatı altında cihatlar yapıp İslamı aleme taşıdılar ve onunla korundular. Hatta Ramazan ayı, onların dünya işlerini ve cihatlarını aksattırmadı, aksine daha da bir aşk ve şevkle yaptılar. Bazı örnekler verecek olursak: Şirk ve putçuluğun mağlup olduğu, Ebu Cehil’in öldürüldüğü ve Tevhidin galip geldiği Bedir günü (Büyük Bedir Savaşı) hicretin ikinci yılının Ramazan ayının yirmi yedinci cuma günü vuku bulmuştur.

Kâbenin etrafındaki putların yıkıldığı ve putçuluğun imha edildiği Mekke’nin fethi Ramazan ayının onuncu gününde vuku bulmuştur.

Tebük savaşı ve İslamın Yemene yayılması bu ayda olmuştur. Endülüs Tarık b. Ziyad tarafından 19 Temmuz 711 senesinde fethedilmiştir.

Görüldüğü gibi tarih bizim için bir ibrettir. Müslümanlar Ramazan ayını bir vesile kılarak kendisine çeki düzen verip, bu Mübarek ayın bereketinden ve faziletinden faydalanması ve karşılığını Allah’tan umması gerekir. Çünkü Allah’u Teala Müslümanlara bir fırsat vererek, bu mübarek ayı bereket, rahmet ve mağfiret dolu kılmıştır. Neden bizleri yoktan yaratanın sözünü tutup, onun uyarısını dinlemiyoruz. Neden ümmeti bu durumdan kurtarıp, Allah’u Tealanın istediği hale ümmetin dönüşmesine yardımcı olmuyoruz ve neden Allah’ın bu ayda sonuna kadar açmış olduğu cennet kapılarından bizleri girdirecek amelleri işlemiyoruz neden? Gelin Kur’an’a ve sünnete sımsıkı sarılalım. Çünkü, Kur’an bu ayda indirilmiş ve eğriyi doğrudan ayırt etmiş, beşeri nizamların yanlışlığını gösterip düzen sahibinin ancak Allah’u Tealanın olduğunu bizlere göstermiştir. Rabbimiz bu ayda inen Kur’an’la bizlere doğru yolu gösterip, bizim için hiç bir mazeret bırakmamıştır. Allah’u Teala En’am suresinde şöyle buyurmaktadır;

“Yahut “Bize de kitap indirilseydi, biz onlardan daha çok doğru yolda olurduk” demeyesiniz diye (Kur’an’ı indirdik). İşte size de Rabbinizden açık bir delil, hidayet ve rahmet geldi. Kim, Allah’ın âyetlerini yalanlayıp onlardan yüz çevirenden daha zalimdir! Âyetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmelerinden ötürü azabın en kötüsüyle cezalandıracağız.” (En’am 157)

Bizlere Kur’an ulaştığına göre, doğru yolu göstermiş ve ona göre amel etmemizi Allah’u Teala bizden istemektedir.

Son olarak, sevgili Peygamberimizin Şaban ayının son gününde Sahabelere yaptığı konuşmayı hatırlatarak yazımızı bitirmek istiyoruz. Selman’dan rivayet edildiğine göre, Resul (sav) şöyle buyurdu:

Ey insanlar! Büyük ve Mübarek bir ay sizi gölgesi altına almıştır. Bu öyle bir aydır ki, bu ayda bin geceden daha hayırlı bir gece bulunmaktadır. Öyle bir aydır ki, Allah bu ayda oruç tutmayı farz kıldı, gecelerinde kalkıp ibadet etmeyi nafile kıldı. Bu ayda her kim hayır hasletlerinden biri ile Allah’a yaklaşırsa Ramazan ayı dışında farz ibadet yapmış gibi sevap kazanır. Bu ayda her kim farz bir ibadeti yerine getirirse Ramazan ayı dışında yetmiş farz yerine getirmiş gibi sevap kazanır.”

Sponsorlu Bağlantılar

Rabbimizden bu mübarek Ramazan ayını Ümmeti Muhammede hayırlı kılıp, bu kötü durumdan bizleri kurtarmasını niyaz ederiz. (Amin)

Hakkında Serkan

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top