Pazartesi , Kasım 24 2014
Son Haberler
Anasayfa / Egitim / Coğrafya / Sabah Ezanı Kaçta Okunuyor Giresun

Sabah Ezanı Kaçta Okunuyor Giresun

Sponsorlu Bağlantılar

Giresun’da Sabah Ezanı Vakti

Sabah Ezanı Vakti Giresun
2013 RAMAZAN AYI GİRESUN İFTAR VAKİTLERİ

KUR’AN-I KERİM’DE 5 VAKİT NAMAZ

KUR’AN-I kerİm’de 5 VAKİT NAMAZ İLE İLGİLİ AYET HADİS VE ÖNEMİNİ BELİRTEN YAZILAR

حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ
Namazlara ve orta namaza devam edin. Allah’a saygı ve bağlılık içinde namaz kılın. (Bakara 238)

Arabca’da çoğul takısı Türkçe’de olduğu gibi 2 ve sonrası değildir , 3 ve sonrası içindir.
Namazlara diyerek en az 3 oluyor , ayrıyetten birde orta namaz diyor , toplam 4 oluyor . Fakat 4 olunca orta olmaz. 5 olmalı ki orta namaz olsun .

5 vakit Namazı 2-3 ile sınırlayanlar NAMAZLAR ifadesinden utanmak ve açıklamak zorundadırlar !!!

İsra 78- “Güneşin batıya kaymasından, gecenin karanlığına kadar (belirli vakitlerde) gereği üzere namazı kıl, bir de sabah namazını kıl. Çünkü sabah namazında, gece ve gündüz melekleri hazır bulunur.”

Bu ayette Müfessirlerin izahına göre bu ayette namazın beş vaktini de açıklamaktadır. Güneşin tam tepe noktasından batıya kayıncaya kadar öğlen ve ikindi namazları kılınmaktadır. Güneşin batışından sabaha kadar akşam ve yatsı namazları kılınmaktadır. Sabah namazı ayrıca zikredilmiştir.

Şimdi bu ayetten ehli sünnet şeklinde anlamayanlar için net olan namazları çıkaralım.

Güneşin batıya kaymasından kasıt öğlen namazıdır , öğlen namazı tam tepede iken kılınmayıp , batıya doğru meylettikten sonra ezan okunur ve öğlen namazı vakti ilan edilir , namaz kılınır.
Gecenin karanlığına kadar ifadesinde ise hem gece vaktinden (akşam namazı) başlayarak , hemde gecenin karanlığına kadar (yatsı namazı) çıkar. Biz yine de buradan onların ifadesiyle sadece akşam namazını kabul edelim .
Sabah namazı için açıklamaya gerek yok , zaten ayet olduğu gibi ismiyle emretmiştir.
En asgari şekilde gayret etmemize rağmen 3 vakit buradan çıkmaktadır. Sabah , öğlen ve akşam namazları .

Nur suresi 58- “Ey iman edenler! Ellerinizin altında bulunan (köle ve cariyeleriniz) ve içinizden henüz erginlik çağına girmemiş olanlar, sabah namazından önce, öğleyin soyunduğunuz vakit ve yatsı namazından sonra (yanınıza gireceklerinde) sizden üç defa izin istesinler. Bunlar mahrem halde bulunabileceğiniz üç vakittir. Bu vakitlerin dışında ne sizin için, ne de onlar için bir mahzur yoktur. (Birbirinizin yanına girip çıkabilirsiniz.) İşte Allah, âyetlerini size böyle açıklar. Allah her şeyi bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.”

Bu ayeti kerimede Allah c.c. sabah namazını ve yatsı namazı vaktini ismiyle zikretmektedir .

GÜNLÜK NAMAZ VAKİTLERİ

SABAH VAKTi :

Nur: 58 Ey müminler! Ellerinizin altında bulunan (köle ve cariyeleriniz) ve içinizden henüz ergenlik çağına girmemiş olanlar, sabah namazından önce, öğleyin soyunduğunuz vakit ve yatsı namazından sonra (yanınıza gireceklerinde) sizden üç defa izin istesinler. Bunlar, mahrem (kapanmamış) halde bulunabileceğiniz üç vakittir. Bu vakitlerin dışında ne sizin için ne de onlar için bir mahzur yoktur. Birbirinizin yanına girip çıkabilirsiniz. İşte Allah âyetleri size böyle açıklar. Allah, (her şeyi) bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Hud :114 Gündüzün iki ucunda, gecenin de ilk saatlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri (günahları) giderir. Bu, öğüt almak isteyenlere bir hatırlatmadır.

Ta ha :130 (Rasûlüm!) Sen, onların söylediklerine sabret. Güneşin doğmasından önce de batmasından önce de Rabbini övgü ile tesbih et; gecenin bir kısım saatleri ile gündüzün etrafında (iki ucunda) da tesbih et ki, sen, Allah’tan hoşnut olasın, (Allah da senden!).

Taberi Bu ayetin tefsirinde ; “Ey Muhammed , kavminden seni yalanlayan kafirlerin “sen sihirbazsın” “sen delisin” “sen bir şairsin” şeklindeki sözlerine sabret. Güneş doğmadan önce Rabbine hamd ederek tesbih et. Yani sabah namazını kıl. Güneş batmadan önce de Rabbine hamd ederek tenzih et. Yani ikindi namazını kıl. Gecenin bir bölümünde de Rabbini tesbih et. Yatsı namazını kıl. Gündüzün taraflarında da Rabbini tesbih et. Yani öğle ve akşam namazını kıl ki böylece Rabbinin sana vereceği mükafatlardan memnun kalasın.
Ebu Cafer Muhammed B. et-Taberi – Taberi Tefsiri

İbn Abbas : Ayet beş vakit namaza delalet eder , fazlasına ve noksanına değil . Buna göre İbn Abbas (r.a.):
“Beş vakit namaz bu ayette mundemiçtir. “Güneşin doğmasından evvel” ifadesi Sabah namazına; “(Güneşin) batmasından evvel” ifadesi de öğle ve ikindi namazına delalet eder. Çünkü bu ikisi güneşin batmasından evveldir.”
Ayetteki “gecenin bir kısım saatlerinde … tesbih et” ifadesi akşam ve en son olarak yatsı namazını içine alır. “Gündüzün” ifadesi de gündüzün iki tarafında olan sabah ve akşam namazlarını te’kid eden bir ifade olmuş olur. Bu tıpkı, “Namazlara, Bilhassa salat-ı vusta’ya devam edin” (Bakara 238) ayetindeki “salat-ı vusta” ifadesi gibi (te’kiddir)
(Fahruddin er-Razi : Tefsir–i Kebir)

Rum:17-18. Akşamlarken ve sabahlarken, öğle ve ikindi vaktinde Allah’ı (ki göklerde ve yerde hamd O’na mahsustur) tesbih edin, namaz kılın.

ÖĞLE VAKTİ :

İsra 78 Güneş’in zevalinden gecenin karanlığı bastırıncaya kadar (ki süre içerisinde) namazı kıl….

Rum :17-18. Akşamlarken ve sabahlarken, öğle ve ikindi vaktinde Allah’ı (ki göklerde ve yerde hamd O’na mahsustur) tesbih edin, namaz kılın.

İKİNDİ VAKTİ :

Ta ha :130 (Rasûlüm!) Sen, onların söylediklerine sabret. Güneşin doğmasından önce de batmasından önce de Rabbini övgü ile tesbih et; gecenin bir kısım saatleri ile gündüzün etrafında (iki ucunda) da tesbih et ki, sen, Allah’tan hoşnut olasın, (Allah da senden!).

Taberi Bu ayetin tefsirinde ; “Ey Muhammed , kavminden seni yalanlayan kafirlerin “sen sihirbazsın” “sen delisin” “sen bir şairsin” şeklindeki sözlerine sabret. Güneş doğmadan önce Rabbine hamd ederek tesbih et. Yani sabah namazını kıl. Güneş batmadan önce de Rabbine hamd ederek tenzih et. Yani ikindi namazını kıl. Gecenin bir bölümünde de Rabbini tesbih et. Yatsı namazını kıl. Gündüzün taraflarında da Rabbini tesbih et. Yani öğle ve akşam namazını kıl ki böylece Rabbinin sana vereceği mükafatlardan memnun kalasın.
(Ebu Cafer Muhammed B. et-Taberi – Taberi Tefsiri)

İbn Abbas : Ayet beş vakit namaza delalet eder , fazlasına ve noksanına değil . Buna göre İbn Abbas (r.a.):
“Beş vakit namaz bu ayette mundemiçtir. “Güneşin doğmasından evvel” ifadesi Sabah namazına; “(Güneşin) batmasından evvel” ifadesi de öğle ve ikindi namazına delalet eder. Çünkü bu ikisi güneşin batmasından evveldir.”
Ayetteki “gecenin bir kısım saatlerinde … tesbih et” ifadesi akşam ve en son olarak yatsı namazını içine alır. “Gündüzün” ifadesi de gündüzün iki tarafında olan sabah ve akşam namazlarını te’kid eden bir ifade olmuş olur. Bu tıpkı, “Namazlara, Bilhassa salat-ı vusta’ya devam edin” (Bakara 238) ayetindeki “salat-ı vusta” ifadesi gibi (te’kiddir)
(Fahruddin er-Razi : Tefsir–i Kebir)

Rum : 17-18. Akşamlarken ve sabahlarken, öğle ve ikindi (aşiyyen: gündüzün sonu)vaktinde Allah’ı (ki göklerde ve yerde hamd O’na mahsustur) tesbih edin, namaz kılın.
Ayrıca Salat’ul Vusta tabiri de makul bir yaklaşıma göre İkindi Namazını belirtmektedir :

Bakara: 238 Namazlara ve orta namaza devam edin; gönülden boyun eğerek Allah için namaza durun.

AKŞAM VAKTİ :

Hud :114 Gündüzün iki ucunda, gecenin de ilk saatlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri (günahları) giderir. Bu, öğüt almak isteyenlere bir hatırlatmadır.
(buradaki iki üç günün başı ve sonu yani sabah ve akşam, “Gecenin ilk saatleri” ise yatsıdır.

İsra :78 Güneşin zevalinden gecenin karanlığı bastırıncaya kadar namaz kıl; bir de sabah namazını. Çünkü sabah namazı şahitlidir.

Rum :17-18 Akşamlarken ve sabahlarken, öğle ve ikindi vaktinde Allah’ı (ki göklerde ve yerde hamd O’na mahsustur) tesbih edin, namaz kılın.

YATSI VAKTİ :

Nur :58 Ey müminler! Ellerinizin altında bulunan (köle ve cariyeleriniz) ve içinizden henüz ergenlik çağına girmemiş olanlar, sabah namazından önce, öğleyin soyunduğunuz vakit ve yatsı namazından sonra (yanınıza gireceklerinde) sizden üç defa izin istesinler. Bunlar, mahrem (kapanmamış) halde bulunabileceğiniz üç vakittir. Bu vakitlerin dışında ne sizin için ne de onlar için bir mahzur yoktur. Birbirinizin yanına girip çıkabilirsiniz. İşte Allah âyetleri size böyle açıklar. Allah, (her şeyi) bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Ta ha :130 (Rasûlüm!) Sen, onların söylediklerine sabret. Güneşin doğmasından önce de batmasından önce de Rabbini övgü ile tesbih et; gecenin bir kısım saatleri ile gündüzün etrafında (iki ucunda) da tesbih et ki, sen, Allah’tan hoşnut olasın, (Allah da senden!).

Taberi Bu ayetin tefsirinde ; “Ey Muhammed , kavminden seni yalanlayan kafirlerin “sen sihirbazsın” “sen delisin” “sen bir şairsin” şeklindeki sözlerine sabret. Güneş doğmadan önce Rabbine hamd ederek tesbih et. Yani sabah namazını kıl. Güneş batmadan önce de Rabbine hamd ederek tenzih et. Yani ikindi namazını kıl. Gecenin bir bölümünde de Rabbini tesbih et. Yatsı namazını kıl. Gündüzün taraflarında da Rabbini tesbih et. Yani öğle ve akşam namazını kıl ki böylece Rabbinin sana vereceği mükafatlardan memnun kalasın.
(Ebu Cafer Muhammed B. et-Taberi – Taberi Tefsiri)

İbn Abbas : Ayet beş vakit namaza delalet eder , fazlasına ve noksanına değil . Buna göre İbn Abbas (r.anh):
“Beş vakit namaz bu ayette mundemiçtir. “Güneşin doğmasından evvel” ifadesi Sabah namazına; “(Güneşin) batmasından evvel” ifadesi de öğle ve ikindi namazına delalet eder. Çünkü bu ikisi güneşin batmasından evveldir.”
Ayetteki “gecenin bir kısım saatlerinde … tesbih et” ifadesi akşam ve en son olarak yatsı namazını içine alır. “Gündüzün” ifadesi de gündüzün iki tarafında olan sabah ve akşam namazlarını te’kid eden bir ifade olmuş olur. Bu tıpkı, “Namazlara, Bilhassa salat-ı vusta’ya devam edin” (Bakara 238) ayetindeki “salat-ı vusta” ifadesi gibi (te’kiddir)
(Fahruddin er-Razi : Tefsir–i Kebir)

Hud :114 Gündüzün iki ucunda, gecenin de ilk saatlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri (günahları) giderir. Bu, öğüt almak isteyenlere bir hatırlatmadır.

Sponsorlu Bağlantılar
Aramalar
    /sabah ezan

Hakkında Helen

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top