Çarşamba , Mart 27 2019
Son Haberler
Anasayfa / Soru Cevap / Samed Suresi hakkında bilgi verir misiniz?

Samed Suresi hakkında bilgi verir misiniz?

Sponsorlu Bağlantılar

Samed Suresi hakkında bilgi verir misiniz?
İHLAS SURESİNİN İSİMLERİ VE ÖNEMİ HAKKINDADIR

1-İHLAS SURESİ
Katade’nin yapmış olduğu rivayette deniliyorki: Bu sureye ihlas denilmesi, canab-ı Allahın varlığını, birliğini yansıtan özel bir sure olduğu içindir.Dikkat edilecek olursa bu surede dünya ve ahiret işlerinden birşey yoktur.
Ebu said el hanefi rah. diyorki: Bu sureye ihlas denilmesinin sebebi, okuyanını dünya şiddetlerinde, ölüm sekrelerinden, kabir karanlıklarından, ve kıyamet korkularından kurtarmasına mebnidir.

2-TEFRİD SURESİ
Allahın birliğini beyan ettiği, ortağı bulunmadığını yansıttığı içindir.

3-TECRİD SURESİ

4-TEVHİD SURESİ
Çünkü bu surede celal sıfatları olan Sıfat-ı Selbiyye’den başka sıfatlar anılmamıştır. Hem bu sureye itikat eden kimse Allah dininde İhlas sahibi olur.Bu itikat üzere ölürse cehennem ateşinden kurtulmuş sayılır.Hem bundan bir önceki sure sırf ebu Lehebi yermektedir.Bu sureyi okuyan kimse Bu manayla ebu leheb ile bir araya gelmez(kıyamet günü o zümreye dahil olmaz).

5-NECAT SURESİ
Kulun iki dünyada da belalardan kurtulması kelimeyi tevhid ile mümkündür.Dünyada kılıçtan ve cizye vermekten,ahirette cehennem azabından kurtulur.

6-VELAYET SURESİ
Bize kadar gelen haberden anlaşıldığına göre,bir adam sabahın iki rekatini kılmak istemiş,bu sebeple tekbir alıp fatihayı okumuştu.Hz peygamber s.a.v. ona; ” onu takiben oku,kendini beri kıl.! ” buyurmuştu. O da kafirun suresini okumuşyu. İkinci rekatte yine fatihayı okumuştu.Efendimiz s.a.v. “onu takiben oku.!” buyurmuştu. Bu kez o adam ihlas suresini okumuştu. Hem bu sureyi okuyan kimse Allah dostlarından olur.Allahı bu anlamda bilen kimse, onu kendine yegane sahip olarak seçmiş olur.

7-NİSBET SURESİ
Müşrikler Rasulullah s.a.v. efendimize “Rabbini bize anlat, onun nesebini,neye mensup olduğunu bildir” demişlerdi. Bunun üzerine ihlas suresi inmiştir.
Rivayete göre, Rasulullah s.a.v. Efendimiz buyurmuşlarki:” Herşeyin bir nisbeti(mensup olduğu durum) vardır.Allahın nisbeti Kul hüvallahü ehad,Allahü’s-samed…dir.”
Yine rivayete göre:ihlas suresi inerken beraberinde yetmiş bin melek bulunuyordu.Böylece bu sureyle birlikte esrar keşf olunuyor, melekler ne kadar bir semaya uğradılarsa, o semanın ehli onlardan beraberlerinde ne olduğunu soruyor, meleklerde Rabbimizin Nisbeti diyorlardı.

8-MA’RİFET SURESİ
Abdullah el Ansari r.a. dan yapılan rivayete göre, Bir adam gelip iki rekat namaz kıldı; İhlas suresini okudu.Bunun üzerine Rasulullah s.a.v. efendimiz: “Bu,Rabbini bilen bir kuldur.” buyurdu.

9- CEMAL SURESİ
Rasulullah s.a.v. efendimiz buyurduki:” Allah şüphesiz cemil(çok güzel) dir. Cemali (güzelliği) sever.” Bunun üzerine soruldu: “Ya rasulullah..! Cemalin manası nedir?” Efendimiz buyurdular ki:” O nun cemali; o birdir.sameddir(hiç bir şeye muhtaç değildir,herşey ona muhtaçtır.) Doğmamıştır, doğurmamıştır.Hiç birşey ona denk değildir.Kulun cemali Allahı bu sıfatlarıyla bilmesidir.

10-MUKAŞKIŞA SURESİ
Çünkü bu sure, okuyanını şirk hastalığından kurtarıp, iman sağlığına eriştirir. Kafirun suresinede Ayni isim verilmiştir.Çünkü o surede insanı şirk hastalığından kurtarıp iyileştirir.

11-MUAVVEZE SURESİ
Rasulullah s.a.v. efendimiz kızı hz. Fatıma yı Ebu Talibin oğlu hz Aliye verdiğinde ona dediki: “Ya Ali..! Kul hüvallahü ehad, Kul euzü bi rabbil felak ve Kul euzü bi rabbin-nas sureleriyle teavvüzde bulun, Bunlarla Allaha sığın.! Çünkü Allaha sığınanlar bunlardan daha hayırlı birşeyle sığınmamışlardır.

12-SAMED SURESİ
Çünkü bu surede samed sıfatı geçmektedir.İbrahim suresi, muhammed suresi denildiği gibi bunada Samed suresi denilmiştir.

13-ESAS SURESİ
Katade’nin Enes bin malik r.a. dan yapmış olduğu rivayete göre rasulullah s.a.v. efendimiz bir hadislerinde buyurmuşlarki: “Yedi kat gökler ve yerler Kul Hüvallahü Ehad..üzerinde kurulmuştur.”
Bu hadisin yorumuna gelince: çünkü ilahın iki veya üç olduğunu iddia etmek yada böyle itikatta bulunmak dünyanın yıkılmasına sebep olur,nizamı alem bozulurdu.Nitekim kuranı kerimde buyruluyorki: “Eğer göklerde ve yerde Allah tan başka ilahları olsaydı, onların ikiside muhakkak ki yıkılıp giderdi(enbiya22)” Bu sebeple bu sureye esas suresi denilmiştir.

14-MANİ’A SURESİ
Cenabı Allah, miraç gecesi rasulullah s.a.v. efendimize şöyle buyurmuştur:” Sana ihlas suresini verdimki, bu sure Arşımızın hazinelerinin zahirindendir.Hem kabir azabına Mania(engel) dir, cehennemden kurtulmaya vesiledir.

15-MUHZARA SURESİ
Okunduğunda melekler bu sureyi dinlemek için orda hazır bulunurlar. bu sebeple ona muhzara suresi de denilmiştir.

16-MÜNFERE SURESİ
Bu sure okunduğu zaman şeytanlar uzaklaşıp kaçarlar. Münfere şeytanları kaçırmaya vasıta olan sure demektir.

17-BERAET SURESİ
Çünkü bu sure şirkten insanı kurtarıp bu konuda berat olur.Nitekim Rasulullah s.a.v. Efendimiz buyurdular ki: “Kim namazda veya başka bir konuda Kul hüvallahü ehad..suresini okursa, Allah c.c. ona cehennemden kurtulma beratı yazar.”

18-MÜZEKKİRE SURESİ
Çünkü insana katıksız bir tevhidi ve bu anlamda Allahın başka varlıklardan ayrıldığını hatırlatır. Hem bu sure insanın daha çok muhtaç bulunduğu ve fakat çoğu zaman gaflet ettiği cenab-ı Zülcelali hatırlatır.

19-NUR SURESİ
Rasulullah s.a.v. efendimiz buyurduki: Herşeyin bir nuru var. Kur’an ın nuru ise kul hüvallahü ehad’dir.”

20-EMAN SURESİ
Rasulullah s.a.v Efendimiz kutsi hadislerinde buyuruyorlarki: “La ilahe illallah, benim kalemdir. Kim bu kaleye girerse azabımdan emin olur.”
Kelimeyi tevhidin manası bu surede toplanmıştır.Tefsiri kebirde de bu hususa temas edilmiştir. Tefsiri hanefi de ise buna yakın bir yorum yapılmıştır.

Sponsorlu Bağlantılar

21-KUL HÜVALLAHÜ EHAD SURESİBu onun açık ismidir.
Bu surenin MUKARRİBE adını taşıdığını söyleyenlerde var. Çünkü okuyucusunu Allaha yaklaştırır. Nitekim bir adam rasulullah s.a.v. Efendimize gelerek dedi ki:” Ya rasulullah s.a.v…! Ben günahı çok olan bir adamım.beni Allaha yaklaştıran bir amele irşad edermisin?”
Rasulullah s.a.v. efendimiz: “Kul hüvallahü ehad suresini çokça okumaya gerekli ol.Çünkü bu sure seni Allaha yaklaştırır.”

Hakkında Serkan

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Scroll To Top
Veritabanına bağlantı sağlanamadı