Son Haberler
Anasayfa / Egitim / Fizik / Titreşimsel Spektroskopi Nedir
Titreşimsel Spektroskopi Nedir

Titreşimsel Spektroskopi Nedir

Sponsorlu Bağlantılar

Titreşimsel Spektroskopi Nedir

Spektrumun infrared bölgesi, ışının 12800 ile 10cm-1 dalga sayılı kısmını kapsar. Hem cihaz hem de uygulama açısından infrared spektrumu; yakın, orta ve uzak infrared ışınları olmak üzere üç bölgeye ayrılır.Titreşimsel spektroskopi spektrumun infrared bölgesinde oluşan moleküler titreşime bağlı olarak ışığın absorplanması ya da saçılmasını inceler. Bu incelemelerin en önemli uygulama alanları endüstriyel, zirai maddeler ve proses kontrolündeki kantitatif ve kalitatif analizlerdir.

Titreşimsel Spektroskopi Nedir
Spektroskopi, çeşitli ışınların madde ile etkileşimini inceleyen bilim dalıdır. Elektromanyetik ışık, yayılma eksenine ve birbirlerine dik açılarda olan, aynı fazda yayılan sinüs salınımları şeklindeki elektrik ve manyetik alanların varlığı ile tanımlanır. En yaygın şekilde kullanılan spektrometrik yöntemler elektromanyetik ışımaya dayanır.

Elektromanyetik dalga
Elektromanyetik dalga

Işığın Absorpsiyonu
Işık katı, sıvı veya gaz tabakasına geçtiğinde, bazı dalga boyları absorpsiyon ile seçici olarak ortamdan alınır. Bu süreçte ışık enerjisi numuneyi oluşturan atom, iyon veya moleküllere aktarılır. Absorpsiyon bu parçacıkları temel halden bir veya daha çok sayıdaki yüksek enerjili uyarılmış hallere çıkarır.

Işığın Absorpsiyonu
Işığın elektromanyetik spektrumu

Moleküller ne zaman Infrared ışığı absorplar?
Moleküler maddeler için infrared absorpsiyon spektrumlarının, moleküllerin bir titreşim veya dönme enerji seviyesindeki çeşitli değişimlerden kaynaklandığı varsayılarak açıklanabilir. Infrared ışınını absorplayabilmesi için bir molekülün titreşim veya dönme hareketi sonucunda, molekülün dipol momentinde net bir değişme meydana gelmelidir. Sadece bu şartlar altında, ışının değişen elektrik alanı ile molekül etkileşebilir ve moleküldeki hareketlerin birinin genliğinde bir değişmeye neden olur.

Beer-Lambert Kanunu
Monokromatik ışın için absorbans, ışık yolu b ve absorplayan türün değişimi c ile doğru orantılıdır. Bu bağıntı aşağıda verilmektedir.
A=abc a=absorptivite b= hücre uzunluğu c= konsantrasyon

Beer-Lambert Kanunu
Beer-Lambert Kanunu

IR Aktif Moleküller
Bir molekülün infrared aktif olabilmesi için titreşimi sırasında net dipol momente sahip olması gerekir. Örneğin hidrojen klorür gibi bir moleülün etrafındaki yük dağılımı, klorun hidrojenden daha çok elektron yoğunluğuna sahip olması nedeniyle, simetrik değildir. Bu nedenle hidrojen klorürün belli bir dipol momenti vardır ve bu moleküle polar molekül denir. Hidrojen klorür titreşirken, dipol momentinde bir değişme olur ve ışının elektrik alanı ile etkileşebilecek bir alan meydana gelir. Işının frekansı molekülün doğal titreşim frekansına uyarsa, moleküler titreşim genliğinde bir değişme meydana getiren net bir enerji alışverişi gerçekleşir; bu da ışının absorpsiyonu demektir.

Raman Spektroskopisi

Raman Saçılımı
Raman saçılımı Hint fizikçi C. V. Raman tarafından 1928 yılında bulundu. Raman’a göre;

Işın geçirgen bir ortamdan geçerken, ortamdaki türler gelen ışın demetinin bir kısmını çeşitli yönlere doğru saçarlar. Raman saçılmasının diğer saçılma türlerinden farkı saçılan ışının bir bölümünün kuvantlaşmış frekans değişimlerine uğramasıdır. Bu değişimler, polarisasyon süreci sonunda moleküllerdeki titreşim enerji geçişleriyle meydana gelirler.
Yayınlanan ışın üç tiptir: Stokes saçılımı, Anti-Stokes saçılımı ve Rayleigh saçılımı. Rayleigh saçılımının dalga boyu uyarıcı kaynağın dalga boyuyla tamamen aynı olup bu saçılım diğer iki tipten belirgin bir şekilde daha şiddetlidir.

Işın saçılımları; Rayleigh, Stokes ve Anti-Stokes

Raman Aktif Moleküller
Bir titreşimin Raman aktif olabilmesi için, molekülün kutuplaşabilirliğinin titreşimsel hareket sırasında değişim göstermesi gerekir.

İZOTOP ETKİSİ
İzotop bağlamaları genellikle bazı titreşimsel modların tanımlanmasında kullanılır. Spektrumlardaki tanımlanmamış pikleri çoğu zaman izotop bağlamaları kanıtlar.

HOOKE KANUNU
Hooke kanunundan geliştirelen kütle ile frekans arasındaki ilişki aşağıdaki gibidir.

Burada v=frekans, k= kuvvet sabiti ve μ= indirgenmiş kütle olup aşağıdaki formülle hesaplanır.
1/μ=1/m1+1/m2

m1 ve m2 ise bağı oluşturan atomların kütleleridir.
Su molekülüne göre bu bağıntıyı ispat edecek olursak;
H2O için; m1 = 1g/mol ve m2 =16g/mol hesaplanan indirgenmiş kütle değeri; μ= 0.94g/mol
D20 (ağır su) için; m1 = 2g/mol ve m2 =16g/mol μ=1.78g/mol
Bu iki molekülün frekans denklemlerini oranlarsak;
ƲD/ ƲH = √ μ H / √ μ D
Frekansın indirgenmiş kütlenin karekökü ile ters orantılı olduğunu görürüz.
ƲD/ ƲH =0.73
O-H gerilmesinin frekansı 3200cm-1 olduğunu bildiğimizden O-D gerilmesinin frekansını yukarıdaki denklemden hesaplayabiliriz ki bu değer 2336cm-1 ye eşittir.

Su ve ağır suyun infrared spektrumları
Su ve ağır suyun infrared spektrumları.

Sponsorlu Bağlantılar

Bu hesaplamalarda da göründüğü üzere izotop kullanımı ile tanımlamak istediğimiz molekülü spektrumda görülen kayma ile tanımlayabiliriz.

Hakkında Helen

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top