Perşembe , Ekim 23 2014
Son Haberler
Anasayfa / Egitim / Üretim Faktörleri Nelerdir

Üretim Faktörleri Nelerdir

Sponsorlu Bağlantılar

Üretim Faktörleri Nelerdir
İnsan ihtiyaçlarını tatmin etmeyi sağlayarak iktisadî faydayı artıran her türlü faaliyete üretim denir Diğer bir deyişle üretim fayda yaratmak şeklinde de tanımlanabilir Fayda kavramının içerisine hizmet ve mal faydası da girmektedir İktisat ilmi, kıt kaynaklarla sınırsız ihtiyaçlar arasında denge kurmaya çalışır Bu açıdan mal ve hizmetlerin üretilmesi için üretim faktörlerine de ihtiyaç bulunmaktadır O halde üretim faktörleri, üretimin meydana gelmesi için gerekli unsurlardır Dolayısıyla üretim bu faktörlerin mal ve hizmet haline dönüşümünü ifade eder Klasik ekonomide üretim faktörleri üç başlık altında sınıflandırılmaktadır Bunlar: Emek, sermaye ve doğal kaynaklar (toprak)dır

a) Emek

Emek, üretimin temel öğesi olup, insan faaliyetinin üretime katılmasıdır Çalışanın yaptığı hizmetler karşılığı elde ettiği kazanca ise “ücret” denir İnsanın fiziki gücü veya zihinsel yeteneği ile yapılan işlere göre emeğin üretkenliği değişiklik gösterir Buna göre emek ilk olarak ikiye ayrılın

1- Fiziki güç,

2- Zihni güç

Aynca emek öyle bir üretim faktörüdür ki, diğer üretim faktörlerinin bir araya getirilerek (yeterli miktar ve kalitede) üretime sevkedilmesi de doğrudan doğruya kendisine bağlıdır Ve bütün ekonomik faaliyetlerin (üretim, dağıtım, tüketim, yatırım vb) tek amacı emek faktörünün muhatabı olan insanın refah ve mutluluğunun sağlanmasıdır

İşgücünün uzmanlaşması ise, üretimde işbölümü ve teknolojinin gelişmesi ile meydana gelmiştir Değişik mal ve hizmetlerin üretilmesi, çeşitli yetenekleri ve bilginin kazanılmasını gerekli kılmıştır Otomasyon ile sermaye-yoğun üretim mallan daha fazla üretilmiştir Bunun neticesinde de işgücü uzmanlaşma alanlarına itilmiştir

b) Doğal Kaynaklar (Toprak)

Yeraltı ve yerüstü kaynaklarla, tabiatın sahip olduğu her türlü unsur doğal kaynaklar tanımının içine girer

Bir üretim faktörü olan toprağın Önemli bir özelliği, arzının sabit olmasıdır Böylece toprak üzerinde yapılan işlemler ile verimliliği değiştirilebilir Ancak doğal kaynakların arzının sabit olmasına rağmen zaman içinde bazı değişmeler ortaya çıkabilir, örneğin, ormanların azalması, yeraltı zenginliklerinin yok olması gibi Bunun yanında insanoğlu bu azalmalar karşısında tekniğin ilerlemesi ile doğal kaynakları arttırıcı değişmeler yapabilmiştir Örneğin kurak toprakları sulama, gübreleme ve diğer işlemler ile doğal kaynakların verimliliğine katkı yapılmıştır

Doğal kaynaklara sahip olanların elde ettikleri gelire “rant” adı verilir Toprağın kullanılması veya hammaddenin elde edilmesi, üretim faktörlerinin ortak faaliyetleri neticesinde ortaya çıkmaktadır Örneğin petrolü yeryüzüne çıkarma faaliyeti sırasında çok işçi istihdamı ile birlikte deniz taşımacılığı önemli yer tutmaktadır

c) Sermaye

Ekonomide her türlü üretilmiş üretim aracı, sermaye olup üretimi gerçekleştiren bir faktördür Sermaye faktörü üretim faaliyetinde insana yardımcı olur ve verimliliği arttırır Örneğin kumaş üreten fabrika, tarlada kullanılan traktör ve enerji sağlayan barajlar sermaye niteliğindeki üretim faktörleridir Üretim faktörü olarak sermaye, fiziki sermaye mallarını kapsar Bunun yanında var olan parasal sermaye fiziki üretime katılmaz, ancak fizikî sermayenin elde edilmesi için kullanılır Fizikî sermayenin en önemli özelliği, doğada bulunmayıp insan güç ve zekâsından meydana gelen bir üretim faktörü oluşudur

Bir işletmenin gereçlerini yenilemeye veya arttırmaya yönelik faaliyetlerine “yatırım” denir Bu faaliyetlerinin gerçekleşmesi için sağlanan finansman karşılığında kuruluşlara veya kişilere yapılan ödemelere “faiz” denir Bu da faizin sermayenin fiyatı olduğunu göstermektedir

Buna göre ekonomideki yatırımlar veya yatırım mallan iki gruba aynlır

1- Sosyal sermaye veya enfrastrüktür

2- Doğrudan verimli olan sermaye Birinci grupta yer alan yatırımlar baraj,

yol, konut, liman vsdir İkinci gruba ise

fabrikalar gibi yatırımlar girer Ancak ekonomide verimliliğin oluşması için -bu iki grup arasında denge olması gerekir

Teşebbüs

Modern ekonomilerde, klasik üç üretim faktörlerine bir faktör daha eklenir Eklenen bu üretim faktörü teşebbüs faktörüdür

Bu faktörün görevleri yukarıda açıklanan üretim faktörlerinin organize edilmesi ve yönetilmesidir

Üretim faktörlerinin sayı olarak dörde çıkması ekonomide meydana gelen genel gelişmenin neticesidir Önceleri teşebbüs sahibi olanların (müteşebbis veya girişimcinin) üretim faaliyetlerine katılmak için yeterli sermayeye sahip olmaları gerekli idi Ancak bugünkü modern ekonomilerde sermaye ve teşebbüs faktörleri arasındaki farklar açıklık kazanmıştır

Müteşebbis (girişimci) kavramından firmanın sahibi ve sahipleri anlaşılır Firmanın müdürü müteşebbis değildir, sadece istihdam edilmiş bir yöneticidir Müteşebbis, kâr amacı için sermaye koyarak, faaliyetin riskini (kâr ve zararı) yüklenen kimsedir Müteşebbis doğrudan kendi sermayesini koyabildiği gibi, bankalardan ödünç alınan krediyi de sermaye olarak kullanabilir

Teşebbüs (girişim) kavramı, geniş anlamda, Özel kâr amacına yönelik Tırmalan kapsadığı gibi, kamu yararına yönelik kamu iktisadi kuruluşlarını da içerirler Kamu ve özel sektörün bir arada bulunduğu “karma ekonomiler “de kamu iktisadi kuruluşları üretici konumunda olup devlet müteşebbis durumundadır Burada meydana gelen kâr ve zararı devlet üstlenir

Üretimin meydana gelmesi için kullanılan üretim faktörlerle içinde temel faktörler görevini emek ve doğal kaynaklar almaktadır Çünkü bu gibi faktörle verimlilik düşük olsa bile üretim gerçekleştirilebilmektedir

Sponsorlu Bağlantılar

Hakkında Serkan

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top