1800-1924 arası kronolojik sıralama nasıldır?

 • 1800 Rus ve Osmanli kuvvetlerinin Yedi Ada Cumhuriyeti’ni kurmalari
 • 1801 Misir’in tahliyesine dair mütareke
 • 1802 Fransiz ve Ingiliz gemilerinin kendi bayraklari altinda Karadeniz’e çikmalarina müsaade edilmesi
 • 1802 Paris Antlasmasi. Fransa ile baris

 • 1804 Sirp isyanlarinin baslamasi
 • 1805 Osmanli Devleti’nin Napolyon’un “Imparator” unvanini tanimasi
 • 1805 Beykoz Çuka ve Kagit Fabrikasi’nin faaliyete geçmesi
 • 1805 Mehmed Ali Pasa’nin Misir’a vali olarak tayini
 • 1806 Nizam-i Cedid’in basarisizligi ve gerilemesi. Ikinci Edirne Vak’asi
 • 1806 Osmanli-Rus Savasi
 • 1806 Memleketeyn ‘in Rusya tarafindan isgal edilmesi
 • 1807 Ingiltere’nin Rusya’nin yaninda Osmanli savasina istiraki ve Ingiliz filosunun Istanbul önlerine gelmesi Ingiliz filosunun Iskenderiye’ye saldirmasi ve Mehmed Ali tarafindan maglup edilmesi
 • 1807 Nizam-i Cedid’e karsi ayaklanma III. Selim’in tahttan indirilmesi ve Nizam-i Cedid’in ilgasi
 • 1807 – 1808 IV. Mustafa devri. Siyasi istikrarsizliklar ve darbeler
 • 1808 Alemdar Mustafa Pasa’nin müdahalesi IV. Mustafa’nin tahttan indirilmesi III. Selim’in katli II. Mahmud’un tahta çikmasi
 • 1808 Yeniçeri Ayaklanmasi : Alemdarin Sonu
 • 1809 Ingiltere ile süren savasin sonu : Kal’a-i Sultaniyye Antlasmasi
 • 1812 Vehhabi ayaklanmasinin Mehmed Ali Pasa tarafindan bastirilmasi
 • 1812 Rus Savasi’nin sonu : Bükres Antlasmasi Sirbistan’a özerklik verilmesi
 • 1821 Eflak ve Mora’da Rum isyanlarinin baslamasi
 • 1824 Rum ayaklanmasini bastirmak üzere Misir kuvvetlerinin çagrilmasi
 • 1826 Yeniçeri Ocagi’nin ortadan kaldirilmasi Asakir-i Mansure-i Muhammediyye’nin kurulmasi
 • 1826 Rusya ile Akkerman Antlasmasi’nin akdi
 • 1827 Osmanlilar’in Ingiliz yapisi ilk buharli gemiye sahip olmalari
 • 1827 Navarin saldirisi : Osmanli-Misir donanmasinin yakilmasi
 • 1828 Rusya’nin savas ilan etmesi
 • 1829 Edirne Barisi : Yunanistan’in bagimsizligi
 • 1830 – 1831 Nüfus sayimlari
 • 1830 Fransizlar’in Cezayir’e saldirmalari ve ele geçirmeleri
 • 1832 Misir Valisi Mehmed Ali Pasa’nin isyani
 • 1832 Misir kuvvetlerinin Konya’da Osmanli ordusunu yenmeleri
 • 1833 Mehmed Ali Pasaya karsi Osmanli-Rus ittifaki : Hünkar Iskelesi Antlasmasi Bogazlar’in diger devletlere kapatilmasi
 • 1837 Osmanli yapimi “Eser-i Hayr” adli buharli geminin denize indirilmesi
 • 1839 Mehmed Ali ile savasin tekrar baslamasi Osmanli kuvvetlerinin Nizip maglubiyeti
 • 1839 II. Mahmud’un vefati üzerine Abdülmecid’in tahta çikmasi Osmanli donanmasinin Mehmed Ali’ye teslimi
 • 1839 Tanzimat Fermani’nin ilani
 • 21 Aralik 1840 Namik Kemal’in dogumu
 • 1841 Londra Bogazlar Mukavelenamesi
 • 1845 Izmir’de su kuvvetiyle çalisan kagit fabrikasinin kurulmasi
 • 1845 Sultan Abdülmecid’in Meclis-i Vala’yi ziyareti
 • 1847 Telgrafin Beylerbeyi Sarayi’nda denenmesi
 • 1848 Osmanli yapimi ilk demir vapurun denize indirilmesi
 • 1851 Ceza Kanunname-i Hümayunu’nun kabulü
 • 1853 Istanbul’da I. Abdülmecid tarafindan Dolmabahçe Sarayi’nin insa ettirilmesi
 • 1855 Istanbul’da Sehremanetinin kurulmasi (modern belediye idarelerinin baslangici)
 • 1855 Osmanli Imparatorlugu’nda telgrafin hizmete girmesi
 • 1856 Bank-i Osmani’nin kurulmasi
 • 1856 Paris Baris Antlasmasi Rusya’nin bozguna ugramasi
 • 1858 Arazi Kanunnamesi’nin kabulü
 • 1861 Abdülmecid’in vefati ve Abdülaziz’in tahta çikmasi
 • 1862 Altinin degerinin 100 kurus olarak tesbiti
 • 1863 Abdülaziz’in Misir’a seyahati
 • 1864 Iyonya adalarinin (Yedi Ada Cumhuriyeti’ni olusturan adalar) Ingiltere tarafindan Yunanistan’a verilmesi
 • 1865 Istanbul Birinci Sehir Postasi’nin kurulusu
 • 1866 Ahmed Süreyya Emin Bey’in modelini hazirladigi seri atesli topla Osmanlilar’in topçulukta hamle yapmasi
 • 1867 Sirbistan’daki son Osmanli askeri temsiliyetinin ortadan kaldirilmasi Sirp kalelerinin tahliyesi
 • 1867 Sultan Abdülaziz’in Avrupa seyahati
 • 1869 Süveys Kanali’nin açilmasi
 • 1870 Karadeniz’in tekrar silahlandirilmasi ve Rusya’nin Paris Antlasmasi’nin hükümlerini tanimamasi
 • 1873 Mehmed Akif’in dogumu; Türkçe ilk modern tip lugati olan Lügat-i Tibbiye’nin nesredilmesi; Sava Pasa’nin yeni bir Darü’l-Fünun kurmakla görevlendirilmesi; Darü’l-Fünun-i Osmani’nin kapanmasi
 • 1875 Bosna-Hersek isyanlari
 • 1876 Karadag’in Osmanli Devleti’ne savas ilani
 • 1876 Abdülaziz’in tahttan indirilmesi V. Murad’in tahta çikmasi hal’i ve Abdülhamid’in cülusu
 • 1876 Mesrutiyet’in ilani
 • 1876 Ziya Gökalp’in dogumu
 • 1878 Ayastefanos ve Berlin Antlasmalari imzalanmasi
 • 1878 Sirbistan Karadag ve Romanya’nin müstakil birer devlet olmalari
 • 1878 Kibris’in Ingiltere tarafindan ele geçirilmesi
 • 1880 Vergi reformu Ziya Pasa’nin ölümü
 • 1881 Mustafa Kemal’in Dogumu
 • 1884 Yahya Kemal’in dogumu
 • 1888 Namik Kemal’in ölümü
 • 1897 Yunan kuvvetlerinin Girit’e çikmasi Yunan çetelerinin Rumeli’deki Osmanli sinirlarina saldirmalari ve Osmanli-Yunan Savasi ve Osmanli zaferi
 • 1905 Ermeniler’in II. Abdülhamid’e bombali saldiri tertiplemeleri
 • 1908 II. Mesrutiyet’in ilani
 • 1909 II. Abdülhamid’in tahttan indirilmesi V. Mehmed Resad’in tahta çikarilmasi
 • 1911 – 1912 Osmanli Italyan Savasi
 • 1912 – 1913 Balkan devletlerinin Osmanli-Italyan Savasi’ndan istifade etmek istemeleri : Balkan Savasi
 • 1912 Italyanlar’in Rodos Oniki Ada ve Çanakkale Bogazi’na tecavüzleri
 • 1912 I. Balkan Savasi
 • 1913 I. Balkan Savasi’nin sona ermesi
 • 1914 Osmanli Devleti ile Almanya arasinda ittifak antlasmasinin imzalanmasi Almanya’nin Fransa’ya Ingiltere’nin Almanya’ya savas ilani : I. Cihan Savasi’nin baslamasi Alman savas gemilerinin (Yavuz ve Midilli) Bogazlardan geçmelerine izin verilmesi
 • 1914 Enver Pasa kumandasindaki Osmanli kuvvetlerinin Sarikamis felaketi
 • 1919 Mustafa Kemal Pasa’nin Istanbul Hükümeti tarafindan Anadolu’ya gönderilmesi
 • 1920 Istanbul Hükümeti’nin Sevr Antlasmasi’ni imzalanmasi
 • 1922 Sultan Vahdeddin’in yurtdisina çikmasi Abdülmecid Efendi’nin halife olarak seçilmesi
 • 1923 Lozan Baris Antlasmasi
 • 1923 Ankara’nin bassehir olarak kabulü
 • 29 Ekim 1923 Cumhuriyet’in ilani
 • 3 Mart 1924 Hilafetin ilgasi ve Osmanli hanedan mensuplarinin yurtdisina çikartilmalar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu