Açık prostat ameliyatının riskleri nedir?

Açık prostat ameliyatının riskleri nedir?
Açık Prostat Ameliyatı, Prostat Ameliyat

Ameliyat için cilt pubis kemiğinin üzerinden enine veya bo­yuna olmak üzere 10-15 santimetre uzunluğunda kesilir.
Daha önce prostat büyümesinde esas prostatı bir mandali­nanın kabuğuna, büyüyen bezlerin meydana getirdiği üç adet lobu ise, meyvesine benzetmiştik. Açık prostat ameliyatında bü­yüyen üç adet lop, esas prostatın içinden parmak ile sıyrılarak çıkarılır.

Kapalı Prostat Ameliyatı (Transurethral Metot)

Prostatları büyümüş ve ameliyat edilmesi gereken hastalar, haklı olarak ameliyatlarının bu metot ile yapılmasını istemek­tedirler. Vücutta ameliyat yarası olmamakta ve ameliyat sonra­sı devre de daha kısa sürmektedir. 1930’larda tatbik edilmeye başlanılan bu metot, günümüzde aletlerin son derece modern­leşmesi sayesinde yaygın olarak yapılmaktadır.

Bu metodda, resectoscope denilen alet ile idrar yolundan girilerek, büyüyen prostat lopları ince uzun parçalar halinde ke­silerek çıkarılır. Kesme ameliyesi kesici halkaya verilen elek­trik akımı ile sağlanır.

En tecrübeli bir operatör bile bu metot ile bir saatte 50 gram prostat kesebilir. Bir saatin sonunda ise metodun komplikasyonları ortaya çıkar. Bu bakımdan 50 gramın üzerindeki pros­tatlarda açık ameliyat metodu tercih edilir.
Açık prostat ameliyatından sonra hastanın hastanede kal­ma süresi 7-10 gün, kapalı metodda ise, 5-7 gündür. En önemli husus, kapalı veya açık metodda ısrar edilmemesi ve operatör tarafından hastaya göre en uygun metodun seçilmesi ve tatbik edilmesidir.

Her iki ameliyat metodunda da ameliyat sonrası aşağı idrar yolundan idrar torbasına balonlu kateter konulur. Amaç, gerek kanamaya mani olmak, gerekse ameliyat yarasının iyileşmesi­ni sağlamaktır.

Prostat Ameliyatı Sonrası, Prostat Ameliyatından Sonra

Prostat ameliyatı bugün korkulacak bir ameliyat olmaktan çıkmıştır. Aletlerin tekamülü ve tekniğin ilerlemesi sayesinde kanama görülmemektedir. Ameliyat sonrası idrar yollarında or­taya çıkabilen iltihaplanmalar, modern antibiyotikler ile önlen­mektedir. Ameliyat sonrası idrar tutamamak ise gerek hasta, gerekse operatör tarafından son derece üzücü bir durumdur. Gerekli tecrübeyi kazanmış bir operatör için bu ihtimal söz ko­nusu değildir.

Prostat hastalarınca en fazla merak edilen konulardan bir tanesi, ameliyattan sonra cinsel iktidardır. Prostat ameliyatının cinsel iktidara bir tesiri olmaz. Yalnız meydana gelen tek deği­şiklik, her iki metodda da cinsel münasebetten sonra sperm gel­memesi ve spermin idrar torbasına Dökülmesidir. Bunun sebe­bi, ameliyat sonrası Şekil 2’de görülen idrar torbası çıkışında bulunan kapama mekanizmasının ortadan kalkmasıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu