Amerigo Vespucci kimdir, hayatı ve çalışmaları hakkında bilgi verir misiniz?

Amerigo Vespucci kimdir, hayatı ve çalışmaları hakkında bilgi verir misiniz?
Amerigo VESPUCCİ (1454 – 1512)
Temel Britannica & Vikipedi

Amerika kıtası adını, İtalyan kâşif ve denizci Amerigo Vespucci’den alır. İtalya’nın Floransa kentin­de dünyaya gelen Vespucci’yi, hizmetinde çalıştığı Medici Ailesi 1492’de İspanya’ya gönderdi. Vespucci orada Kristof Kolomb’un 1493’te Yenidünya’ya ya­pacağı ikinci seferde kullanılacak olan gemile­rin donatılmasına yardımcı oldu. 1497-1504 arasında kendi keşif gezilerini gerçekleştirdi.

Kolomb ilk gezilerinde Batı Hint Adaları’ na kadar ulaşabilmişti. Vespucci, Güney Amerika’ya ayak basan ilk Avrupalı’nın ken­disi olduğunu ileri sürdü. Vespucci, sonradan yayımlanan mektuplarında yazdığına göre, John Cabot’un Nova Scotia’ya ulaşmasından sekiz gün önce, 16 Haziran 1497’de Güney Amerika’ya ulaşmıştı. Vespucci’nin 1497’de gerçekten Meksika Körfezi ve Florida kıyıla­rını dolaşarak, Chesapeake Koyu’na kadar gidip gitmediği bugün hâlâ bilinmiyor. Konu­nun uzmanları ise Vespucci’nin 1499’dan önce bu bölgelere gitmediği kanısında birleşiyor.
İspanya ve Portekiz’den kalkarak birkaç sefer daha yapan Vespucci, 1501’deki seferinde Güney Amerika’ya, bugünkü Arjantin kıyılarına gitmiştir. Plata Irmağı’na giden ilk Avrupalı da Vespucci’dir. Yenidünya kıyıla­rındaki adalara ulaşan öbür kâşifler Asya kıyılan yakınında olduklarını sanarken, Vespucci yeni bir kıtanın açığında bulunduklarını anlamıştı. Vespucci’nin sonradan yayımlanan mektuplannda açıkladığı bu bilgiyi, Yenidün-ya’nın ilk haritalarından birini yapan Alman haritacı Martin Waldseemüller kullandı ve yaptığı haritada yeni kıtaya, Amerigo’nun Latincesi olan “America” adını verdi.
1505’te İspanya yurttaşı olan Vespucci, 1508’de başkılavuzluğa atandı. Görevleri ara­sında yeni keşfedilen yerlerin haritalannı hazırlamak ve Yenidünya’ya giden yolları belirlemek de vardı.

Gerçek boyutunda görüntülemek için resme tıklayın. Adı: 356px-Amerigo_Vespucci01.jpg Gösterim: 34 Boyutu: 70.9 KB
Floransa’daki Uffizi Galerisinde sergilenen heykeli

Amerigo Vespucci (9 Mart 1454 – 22 Şubat 1512), Amerika kıtasına yaptığı seyahatler hakkında yazdığı yazılarla ünlü olmuş İtalyan bir tüccar ve haritacıdır. Güney Amerika’nın doğu sahillerine yaptığı keşif gezilerinden sonra yeni bir kıtanın keşfedildiğini anladı. O zamana kadar Kristof Kolomb dahil herkes (Portekizliler dışında) Avrupa limanlarından batıya doğru denize açılan gemicilerin Uzak Doğu ve Güneydoğu Asya’ya ulaştıklarına inanıyorlardı.
Amerigo Vespucci saygın bir ailenin üçüncü çocuğu olarak Floransa’da doğdu. Babası Floransa’nın Para Değiştirenler Derneği’nde noterdi.
Özellikle iki mektubunun, “Mundus Novus” (Yeni Dünya) ve “Lettera” (ya da “Dört Deniz Yolculuğu”) güvenilirliğine gölge düşmüş olması nedeniyle Vespucci’nin rolü çok tartışılmıştır. Bazıları Vespucci’nin kendi rolünü abarttığı ve kasıtlı olarak sahte kanıtlar ürettiğini, diğerleri iki mektubun da sahte olduğu ve aynı dönemde başkaları tarafından yazıldığı düşüncesini savunurlar. Amerigo, Güney Amerika kıyısı açıklarına vardıktan sonra İtalya’ya yazdığı mektupta, keşif yaptığı kara parçalarının beklenenden çok daha geniş olduğunu, daha önce Avrupalıların anlattıkları Asya gibi bir yer olmadığını ve bu yüzden de bir Yeni Dünya, yani Avrupa’da önceden bilinmeyen dördüncü bir kıta (Asya ve Afrika’dan sonra) olması gerektiğini yazdı.
Amerigo’nun mektuplarının yayımlanarak yaygın bir şekilde benimsenmesi Martin Waldseemüller’ın 1507 yılındaki dünya haritasında bu yeni kıtaya Amerika adını koymasına yol açtı. Vespucci, Latince yazdığı yazılarını kendi adının Latincesi olarak düşündüğü Americus Vespucius adıyla imzalamıştı. Waldseemüller o yüzden bu yeni kıtaya, Vespucci’nin ilk adının Latince formundan yola çıkarak, feminin şekli olan America ismini koydu. Amerigo isminin kendisi Ortaçağ Latincesindeki Emericus İtalyanca hali olup, Almanca’daki Heinrich yoluyla (İngilizcedeki Henry), Cermence bir ad olan Haimrich ‘den türemiştir.
Bu tartışmalı iki mektup Vespucci’nin Amerika’ya toplam dört deniz yolculuğu yaptığını iddia ederken, bunlardan ancak ikisi diğer kaynaklarca doğrulanabilmektedir. Tarihçiler genel olarak 1497’de hiç bir keşif yolculuğu yapılmadığı konusunda birleşmektedirler (İspanya’nın Cádiz limanından aynı yılın 10 Mayıs’ında başladığı iddia edilen yolculuk).
Amerigo’nun bundan sonraki yolculuğu 1499 yılında Hojeda’nın komutasındaki bir İspanyol filosuyla gerçekleşti. Venezuela sahili boyunca seyretti. Kesin bilinen en son yolculuğu Portekiz hizmetinde 1501-1502 yılları arasında gerçekleşti ve sonradan Rio de Janeiro kentinin kurulduğu körfeze kadar ulaştı. Bu seferki yolculuğun lideri Gonçalo Coelho’ydu. Bu yolculuk sırasında Güney Amerika sahilleri boyunca güneye kadar indi. Yazılarına inanılacak olursa, geriye dönüş yapmadan önce Patagonya enlemine kadar ulaştı. Ancak bu şüpheyle karşılanmalıdır, çünkü o kadar güneye inseydi, Río de la Plata halicini görmüş olması gerekirdi. Ancak yazılarında bundan hiç söz edilmemiştir. Coelho ve Vespucci’nin bu yolculuğundan sonra Portekiz’de yapılan Güney Amerika haritalarında 25º güney enleminde bulunan bugünkü Cananéia’dan daha güneyde hiçbir kara parçası gösterilmemektedir ve bu noktanın gittikleri en güney nokta olduğu düşünülebilir. 1501’deki seferlerinin ilk yarısında, Vespucci gökteki iki yıldızı haritasında belirledi, Alfa Centauri ve Beta Centauri ve ayrıca Crux takımyıldızına ait yıldızları işaretledi. Bu yıldızlar eski Yunanlar tarafından bilinmesine rağmen, aşamalı takaddüm dolayısıyla bu yıldızlar Avrupa ufuklarının altına kaydı ve bu yüzden de unutulmuşlardı. 1503-1504 yılları arasındaki deniz seyahati hakkında çok az bilgi mevcuttur. Hatta bu yolculuğun gerçekten yapıldığı dahi şüphelidir. Amerigo Vespucci 1512 yılında İspanya’nın Sevilla kentinde öldü.
Vespucci’nin tarihteki önemi, yaptığı keşiflerden ziyade, kendi yazmış olsun veya olmasın, mektuplarında yatmaktadır. Bu mektuplardan dolayı Avrupalı halk Amerika hakkında ilk kez bilgi sahibi oldu. Amerika’nın varlığı bu mektupların yayımlanmasından sonraki birkaç yıl içinde Avrupa’da yaygın olarak bilinir hale geldi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu