Asit – baz tepkimesi hakkında bilgi verir misiniz?

Asit – baz tepkimesi hakkında bilgi verir misiniz?
2. Asit ve Baz Tepkimeleri:

Bu tepkimeler, asit-baz, metal- asit, metal oksit-asit, metal oksit-ametal oksit tepkimelerini içerir. Bu tepkimeler sonucunda bir tuzun yanısıra su ya da hidrojen gazı açığa çıkar. Asitler ve bazları, ileride daha ayrıntısıyla inceleyeceğiz.
Asit adını alan bileşikler HX ile simgeleyebileceğimiz, moleküler yapılı bileşiklerdir.HCl, HBr, HNO3, H2SO4, CH3COOH gibi.
Halojen asitlerinde özel adlandırma olduğunu anımsatalım:

Hidroflorik asit = hidrojen florürün (HF) sulu çözeltisi

Hidroklorik asit = hidrojen klorürün (HCl) sulu çözeltisi

Hidrobromik asit = hidrojen bromürün (HBr) sulu çözeltisi

Hidroiyodik asit = hidrojen iyodürün (HI) sulu çözeltisi

Nitrik asit (HNO3), sülfürik asit(H2SO4), asetik asit (etanoik asit): CH3COOH
Baz deyince öncelikle metal hidroksitler akla gelir (Baz kavramının daha geniş olduğunu ileride inceleyeceğiz). En önemli bazlar alkali ve toprak alkali metallerin oksit ve hidroksitleridir (Berilyumunkiler hariç).
Sodyum hidroksit, NaOH; potasyum hidroksit, KOH; baryum hidroksit, Ba(OH)2 ,stronsiyum hidroksit, Sr(OH)2 gibi…
Tuz, bir metal iyonu ya da amonyum iyonu ile bir asit kökünden oluşan iyonik bağlı bileşiklerin genel adıdır. Asiti HX ile gösterirsek buradaki X (iyonu), asit köküdür. Buna gore NaCl, BaCl2, NH4Br, MgCO3, BaSO4, Mg(NO3)2 bileşikleri birer tuzdur.Tuzların tümü, saf iken oda koşullarında katı durumdadır.
5.4 Örnek:
Aşağıdaki tepkimelerin denklemlerini simgeleriyle yazınız:
1. magnezyum + hidroklorik asit ===> magnezyum klorür + hidrojen gazı
2. çinko oksit + sülfürik asit ===> çinko sülfat + su

3. kalsiyum oksit + nitrik asit ===> kalsiyum nitrat + su

4. bakır(II) karbonat + sülfürik asit ===> bakır(II) sulfat + su + karbon dioksit
5. kalsiyum hidroksit + hidroklorik asit ===> kalsiyum klorür + su

6. magnezyum oksit + nitrik acit ===> magnezyum nitrat + su

7. çinko + sulfürik asit ===> çinko sulfat + hidrojen

8. magnezyum hidroksit + hidroklorik asit ===> magnezyum klorür + su
9. magnezyum karbonat + hidroklorik asit ===> magnezyum klorür + su + karbon dioksit

10. magnezyum hidroksit + sülfürik asit ===> magnezyum sülfat + su
11. bakır(II) oksit + nitrik asit ===> bakır(II) nitrot + su

12. çinko + hidroklorik asit ===> çinko klorür + hidrojen

13. magnezyum oksit + sülfürik asit ===> magnezyum sülfat + su

14. magnezyum karbonat + sülfürik asit ===> magnezyum sülfat + su + karbon dioksit

15. çinko hidroksit + hidroklorik asit ===> çinko klorür + su

16. magnezyum + sülfürik asit ===>magnezyum sülfat + hidrojen

17. çinko oksit + hidroklorik asit ===> çinko klorür + su

18. bakır(II) karbonat + hidroklorik asit ===> bakır(II) klorür + su + karbon dioksit

19. kalsiyum hidroksit + sülfürik asit ===> kalsiyum sülfat + su

20. alümniyum + hidroklorik asit ===> alüminyum klorür + hidrojen

21. bakır(II) oksit + sülfürik asit ===> bakır(II) sülfat + su
=
22. çinko karbonat + sülfürik asit ===> çinko sülfat + su + karbon dioksit
23. magnezyum + nitrik asit ===> magnezyum nitrat + hidrojen

24. sodium hidroksit + hidroklorik asit ===> sodium klorür + su

25. alüminyum + sülfürik asit ===> alüminyum sülfat + hidrojen

26. magnezyum oksit + hidroklorik asit ===> magnezyum klorür + su

27. sodium karbonat + hidroklorik asit ===> sodium klorür + su + karbon dioksit

28. sodyum hidroksit + sülfürik asit ===> sodyum sülfat + su

29. demir + hidroklorik asit ===> demir (II) klorür + hidrojen

30. demir + sülfürik asit ===> demir (II) sülfat + hidrojen

31. amonyak + nitrik asit ===> amonyum nitrat

32. sodium karbonat + sülfürik asit ===> sodium sülfat + su + karbon dioksit

33. çinko hidroksit + hidroklorik asit ===> çinko klorür + su

34. magnezyum hidroksit + hidroklorik asit ===> magnezyum klorür + su
35. çinko karbonat + hidroklorik asit ===> çinko klorür + su + karbon dioksit
36. sodyum hidrojenkarbonat + hidroklorik asit ===> sodyum klorür + su + karbon dioksit
37. amonyak + hidroklorik asit ===> amonyum klorür

38. amonyak + sulfuric asit ===> amonyum sülfat

39. asetik asit + kalsiyum ===> kalsiyum asetat + hidrojen

40. kalsiyum karbonat + nitrik asit ===> kalcium nitrat +su + karbon dioksit

41. sodyum hidroksit + asetik asit ===> sodyum asetat + su

42. magnezyum hidroksit + asetik asit ===> magnezyum asetat + su

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu