Avrupa Topluluğu Bölümü Nedir?

Avrupa Topluluğu Bölümü Nedir?

 Avrupa Topluluğu Bölümü Hakkında

Uluslararası düzeydeki ilişkilerin anlaşılması modern örgütlerin kurulması ile mümkündür. Günümüzde bunların anlaşılıpuygulamaya konması gerekmektedir. Bunu sağlayabilecek iktisat ekonomi diplomasi konularında akademik bilgiye sahip bireylere gereksinim vardır. İstanbul Üniversitesinde olan bölümde birinci sınıfın ilk yarısında iktisat ve temel derlerin yanında yoğun İngilizce dersi verilir. Sonraki sömestrlerde ulusların özellikle Avrupa ülkelerinin ekonomisi sosyal siyasal kültürel yapılarını içeren dersler verilir. Mezunlar Devlet Planlama Teşkilatlarında konsolosluklarda görev alabilirler.

Programın Amacı: Avrupa Topluluğu programının amacı Gümrük Birliği süresinde ve tam üyelik halinde çeşitli kamu ve özel sektör kuruluşlarının bünyelerinde yapmaları gereken değişiklikleri gerçekleştirecek ara insangücünü yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Avrupa Topluluğu programında iktisat temel hukuk bilgisayar Avrupa Birliği (AB) hukuku AB Tarihçesi AB Türkiye İlişkileri AB’nin gümrük kodu ve idari formaliteleri gümrük birliğinin temel esasları AB’nin ortak tarım politikası AB’de ortak ticaret politikası ve devlet yatırımları gibi dersler okutulmaktadır.

Gereken Nitelikler: Avrupa Topluluğu programında okumak isteyenlerin sosyal bilimlere özellikle ekonomi sosyoloji hukuk konularına ilgili ve bu alanda başarılı topluluğa üye ülkelerden herhangi birinin dilini bilen ve öğrenmeye istekli olan genel kültür düzeyi ve başkaları ile iletişim kurabilme yeteneği gelişmiş kimseler olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Avrupa Topluluğu programını bitirenlere Avrupa Topluluğu Meslek Elemanı” ünvanı verilir. Avrupa Topluluğu meslek elemanı çalıştığı kurumda gümrük birliğine giriş sürecinde yaptırılması gereken mevzuat (yönetmelik yönerge vb.) değişikliklerini belirleyip uygular. Avrupa Birliği ülkelerinin ekonomik mevzuatını işler ve gerekli uyum işlemelerini yapar. Görüldüğü gibi bu meslek elemanları kapalı ortamlarda hukuk ve iktisat konuları ile ilgili büro işleri yapmaktadır.

Çalışma Alanları: AT programı mezunları çeşitli meslek odaları kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren kuruluşların AB birimlerinde şubelerinde AB ile ilgili konularda araştırma ve danışmanlık yapan vakıf ve şirketlerde dış ticaret firmalarında Gümrük müşaviri olarak çalışabilmektedirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu