Bağımsız Dış Denetim Nedir?

Bağımsız Dış Denetim Nedir?

Ortaklıkların ve sermaye piyasası kurumlarının kamuya açıklanacak veyaKurulca istenecek mali tablolarının, genel kabul görmüş muhasebe kavramilke ve standartlarına uygunluğu ile bilgilerin doğruluğunun ve gerçeği dürüstbir biçimde yansıtıp yansıtmadığının, denetçiler tarafından denetim ilke vekurallarına göre, defter, kayıt ve belgeler üzerinden incelenmesini ve tespitedilen sonuçların rapora bağlanmasını ifade eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu