Birleşmiş Milletlere Bağlı Kuruluşlar ve Görevleri?

Birleşmiş Milletlere Bağlı Kuruluşlar ve Görevleri?

Birleşmiş Milletler Örgütü ya da kısaca Birleşmiş Milletler (BM), 24 Ekim 1945’te kurulmuş dünya barışını, güvenliğini korumak ve uluslar arasında ekonomik, toplumsal ve kültürel bir iş birliği oluşturmak için kurulan uluslararası bir örgüttür. Birleşmiş Milletler kendini “adalet ve güvenliği, ekonomik kalkınma ve sosyal eşitliği uluslararasında tüm ülkelere sağlamayı amaç edinmiş küresel bir kuruluş” olarak tanımlamaktadır. Uluslararası İlişkilerde, kuvvet kullanılmasını ilk olarak evrensel düzeyde yasaklayan ilk antlaşma Birleşmiş Milletler Antlaşması’dır.

Örgüt yapısal olarak idari bölümlere ayrılmıştır; Genel Kurul, Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konsey, Yönetim Konseyi, Genel Sekreterlik ve Uluslararası Adalet Divanı. Örgütün en göz önündeki merciisi Genel Sekreterdir.

UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü): Eğitim, bilim ve kültür alanlarında uluslararası işbirliğini gerçekleştirmeye çalışır.

UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu): Savaştan etkilenen ve yardıma muhtaç çocuklara yardım sağlamak amacıyla kurulmuştur.

WHO (Dünya Sağlık Örgütü): Dünya çapındaki bulaşıcı hastalıkların önlenmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur.

ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü): Uluslararası iş sözleşmeleri hazırlar ve sözleşmeyi imzalayan devletleri denetler.

FAO (Gıda ve Tarım Örgütü): Dünyadaki gıda üretiminin daha sağlıklı yapılmasını hedefler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu