Demansiyel sendrom nedir, nasıl tedavi edilir?

Demansiyel sendrom nedir, nasıl tedavi edilir?
Hafif Bilişsel Bozukluk
Demans beyin hastalığına bağlı olarak gelişen, genelde kronik ve ilerleyici bir doğası olan, hafıza, düşünme, yönelim, anlama, hesaplama, öğrenme, lisan ve yargılama gibi birçok yüksek kortikal işlevdeki bozulma ile giden bir sendromdur. Hafif bilişsel bozukluk açık demansiyel sendrom bulgularına öncelik  eden bir prodromal dönemdir.

Bu günlük yaşamı etkilemeyen preklinik bilişsel işlev azalması her yıl %10-15 oranında demansa dönüşüm gösterir. Bu nedenle demans ile ilgili klinik çalışmaların en aktif konularından biri de hastalığın hafif bilişsel bozukluk aşamasında oluşan bilişsel, davranışsal ve biyolojik değişikliklerin tanımlanmasıdır. Hafif bilişsel bozukluk ile ilşkili bilişsel yetersizlikleri düzelten veya demansa dönüşümü engelleyen ilaçların geliştrilmesi yakın dönem klinik araştırmaların temel hedefi olmuştur. Tüm hastalar açık demansa dönüşüm göstermediğinden, demans dönüşümü için risk faktörlerini ve biyo-işaretleyicileri tanımlamak da önemlidir. Toplum bazlı çalışmalar bu hastaların anlamlı oranda pskiyatrik semptomatoloji gösterdiğini ve bazı olgularda bilişsel sendrom gibi bir psikiyatrik sendromun da demans oluşumuna öncüllük edebileceğini göstermiştir. Bu derlemede günümüz tıp literatüründe yer alan hafif bilişsel bozukluk tanımlaması, klinik bulguları, nöro-görüntüleme bulguları, olası biyo-işaretleyicileri, patofizyolojisi, klinik izlemi ve tedavisi ile ilgili çalışmalar özetlenmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu