Doğru akım motorlarında dinamik frenleme nasıl olur?

Doğru akım motorlarında dinamik frenleme nasıl olur?
DOĞRU AKIM MOTORLARI

Hareketleri düzgün,kesin ve güçlüdür. Hızları kolaylıkla değiştirilebilir; ama bunlar çalışırkenkıvılcım çıkarır.

Eğer bir motor hem sık sık durupçalışacak, hem hassas hız ayarlarına elverişli olacak hem de yük altındaykenani frenlemeler yapacaksa, böyle bir motorun seçimi kolay değildir. Bukoşullar, en yüksek verimin istendiği uygulamalrda aranır. Bu durumda, güçlerionlarca megawatta ulaşan doğru akım motorları kullanılır.

Bu tip motorun en büyük kusuru, birkolektörü akımla besleyebilmek için fırçaların kullanılması zorunluluğudur.;fırçalar bu işi kolektöre sürtünerek gerçekleştirir, dolayısıyla da kolektörühem aşındırır, hem de kıvılcım üretir. Bu nedenle doğru akım motorları tümüyle kapalıbir çerçevenin içinde bulundurulur ve içeriye toz veya nem girmesine izinverilmez. Akaryakıt deposu gibi patlama tehlikesinin bulunduğu yerlerde bu tipmotorlar kullanılmaz. Buna karşılık, doğru akım motorlarının çok geniş birçalışma düzenine sahip olma gibi bir üstünlüğü vardır. Bu motorların hızı,bağıl değer olarak 1 ile 300 arasında değişebilir, oysa aynı güçteki birasenkron motorun çalışma aralığı üç kez daha dardır.

Bir doğru akım motorunun elektronik hızdeğiştiricisi basittir, hız değişim komutlarına ve ani yüklere kusursuz cevapverir.

Doğru akım motorları, düz malzemelerinyüksek bir duyarlılıkla sarılması veya açılmasının gerektiği her yerdekullanılır. Konum kesinliliğinin ve düzenli hareket tekrarının önemli olduğualanlarda bu tip motorlardan yararlanılır. Otomobil sanayinde son derecegelişkin deneme tezgâhlarında, açılır-kapanır köprülerde ve teleferiklerde hâlâelektrik motoru kullanılmaktadır. Metalürji sanayiinde son derece gelişkinişlemlerde, mesela metal ambalaj yapımında kullanılan saçların üretiminde,metalin hem işlenme hızı dakikada 800 m’ye ulaşır, hem de kalınlığı 0,17 mm’ye kadar incelir;işte çok duyarlı bir denetim sistemi gerektiren bu tip uygulamalarda doğru akımmotorları tereddütsüz tercih edilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu