Enzimler tarımda nasıl kullanılırlar?

Enzimler tarımda nasıl kullanılırlar?
ENZİMLERİN UYGULAMA ALANLARI

Zamanında enzimler genelde endüstrismiliv kliniksmiliv tıp ve eczacılık gibi alanlarda kullanılmaktadır. Enzimler ;bitkiselsmiliv hayvansal kaynaklardan ve mikro organizmalardan elde edilmektedir. Örneğin proteini parçalayan enzimlerden olan papain bitkisinden ; fisin.smilivincir bitkisinden; nişastayı parçalayan alfa-amilazsmilivçimlenmekte olan arpadan ;tripsinsmilivbüyük baş hayvanların pankreaslarından ;pepsin tavuk ve sığırların bazı sindirim lizozimsmilivyumurta akından ;rennin veya proteaz enzimi smilivsüt emmekte olan buzağıların 4.midesinden endüstriyel ölçmekte üretilmektedir.


Enzim kaynağı olarak mikroorganizmalar; kolay çoğalabilmeleri smiliv enzim oluşumunun kolay kontrol edilebilmesi gibi nedenlerden dolayı potansiyel kaynak olarak düşünülürler. Bitkilerden elde edilen proteazların yanında smiliv bakterilerden de proteaz amilazlar ve glikoz-izomeraz gibi endüstriyel öneme sahip enzimler de elde edilmektedir. Ayrıca glikoz oksidiz smilivkatalazsmiliv lipaz smilivlaktoz vb. daha birçok enzim küf mantarından elde edilmektedir.
Bugün tıp smiliveczacılıksmiliv tarımsmiliv hayvancılıksmiliv çevresmilivgıda smilivkağıtsmilivtekstilsmilivdeterjan vb. birçok alanda enzimler kullanılmaktadır. Son yıllarda biyoteknoloji alanında gelişmelerle elde edilen enzimlerin kullanımının en fazla olduğu alan gıda endüstrisidir.proteazlar ve amilazlar bu alanda en çok kullanılan enzimlerdir. Eczacılıkta da enzimler kullanılmaktadır. Bu alandaki en iyi örneği smilivhazım kolaylaştırıcı bazı ilaçların bileşimindeki besinlerimizin temel bileşenlerinden olan proteini parçalayan proteaz smilivnişastayı parçalayan selüloz smilivyağları parçalayan lipaz ve laktozu parçalayan laktaz enzimlerdir. Enzimlerin eczacılıkta kullanıma bir diğer örnek de penisilin amidan enzimidir.
Yine enzim kullanımının en fazla olduğu alanlardan biriside deterjan endüstrisidir. Deterjanlar kullanılacakları alana göre bileşimi değişen kompleks karışımlardır. Bazı deterjanlar alkali koşullarda aktivite gösteren alkali-proaaa (bazik) enzimlerini içerirlersmilivbazı deterjanların yapımında da amilaz ve lipazlar kullanılmaktadır. Bu enzimlerin etkisi ile özellikle protein smiliv yağ ve nişastanın tesiriyle oluşan kirlilik etkisi bir şekilde temizlenir. Deri işlemede ve deri endüstrisinde de enzimlerden yararlanılmaktadır. Bakteriyel proaaalersmilivderi dokusu dışındaki proteinlerin ve yağların temizlenmesinde bazı proteazlar
Deriden kılların ayrılmasında ve derinin yumuşatılmasında kullanılmaktadır. Ayrıca çeşitli selülozlu atıkların karbon kaynağı olarak kullanılmasında smilivkalitesiz yağlardan daha kaliteli yağların elde edilmesinde enzimlerden yararlanılmaktadır.
Yapılan pekçok araştırma sonucundasmilivenzimlerin kullanım alanları giderek artmaktadır.Özellikle son yıllarda rekombinant-DNA teknolojisine paralel olarak smilivyeni ve istenilen özellikteki enzim elde edilmesi mümkün olmaktadır;buna bağlı olarak da enzim kullanımı giderek yaygınlaşacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu