Fiyat Endeksleri Nedir?

Fiyat Endeksleri Nedir? ( Price Indices )

Fiyat Endeksleri :  Hisse senetlerinin fiyatlarındaki değişimleri dikkate alarak hesaplananendekslerdir.

Fiyat endeks sayıları : Fiyat endeks sayıları belirli bir istatistiksel olaya ait değerlerin, bu halde belirli tek bir mal veya hizmet veya belirli bir grup mal/hizmetle ilgili fiyatların, zamana ya da yere göre farklılık göstermelerini özetleyen bir sayısal ölçüdür. Fiyat endeks sayıları iktisat bilimi ve uygulaması içinde (özellikle makro-iktisat ve iktisat politakası konuları içinde) çok önemli rol oynar. Diğer taraftan fiyat endeks sayıları hesaplanması ve değerlendirilmesi istatistik biliminin önemli bir konusudur ve özel olarak yalnız fiyatların zaman içinde değişmesini inceleyen bir zaman serisi özetlemesi olarak görülür.

Fiyat Endeks Çeşitleri :

Dünyanın gelişmiş ve gelişmekte olan her ekonomisi için, adları biraz değişik olmakla beraber, şu çeşit fiyat endeksleri hazırlanmakta ve fiyatların zaman içinde değişmesini incelemek için kullanılmaktadır:

perakende fiyat endeksleri,
üretici fiyat endeksleri,
ücret endeksleri.

Türkiye için TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) değişik bazlı ve değişik ağırlıklı bir seri TÜFE (tüketici fiyatları endeksi) hesaplamaktadır. Bu fiyat endeksleri ekonomideki en gelişmelerin incelenmesi ve ekonomik politikasının uygulanması için çok mühim rol oynamaktadır.

Finansal alanda gelişme gösteren ekonomilerde Menkul Kıymetler Borsaları bulunmakta ve bu borsalarda ticaret içinde gelişen hisse senetleri ve diğer menkul kıymet fiyatları

menkul kıymetler borsaları için fiyat endeksleri

tarafından yansıtılmaktadır. Önemli menkul kiymetler borsaları için fiyat endekslerine özel isimler verilmekte ve bu adlı fiyat endeksleri enternasyonal medya tarafından devamlı yayınlanmaktadır. (Örneğin New York Borsası için Dow-Jones hisse fiyatlar endeksi, Londra Borsası için Footsie-100 olarak adlandırılan FTSE100 fiyat endeksi.) Türkiye’de İMKB (İstanbul Menkul Kıymetler Borsası) ‘Ulusal-100’, ‘Ulusal-50’ ve ‘Ulusal-30’ adları verilen hisse senedi satış fiyatları için endeks sayıları hazırlamaktadır. Bunlardan ‘IMKB Ulusal-100’ resmi adlı hisse fiyatları endeksi, daha çok IMKD-100 adı ile, yaygın olarak kullanılmaktadır.

Burada hemen bildirmek gerektir ki diğer çeşit endeks sayılar da hesaplamak ve kullanmak mümkündür. Bu değişik endeks sayılarından en önemlileri miktar endeks sayılarıdır. Bunlara örneğin ihracat endeksi ve ithalat endeksi olur ve her ikisi de binlerce mal kapsayan ihracatın veya ithalatın miktarının hacminin zaman içinde değişmesini miktar endeks sayıları ile ölçme amacıyla hazırlanmışlardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu