Hz. Muhammed’in insani özelliklerinin İslamı benimsemesindeki rolü nedir?

Hz. Muhammed’in insani özelliklerinin İslamı benimsemesindeki rolü nedir?
Hz. Muhammed’in en önemli özelliği dürüstlüydü.
Din konusunda ise puta tapmayı reddetti ve çevresinden gelen Paganist görüş ve uygulamalarla ilgilenmedi. Kendisi, aynı dönemde herhangi bir puta tapmamakla birlikte, başkalarının tapınmalarına da açıkça karşı çıkmadı. Onun bu dönemdeki tutumu İslam inancının kutsal kitabı Kur’an’da “…oysa, vahiyden önce, kitap nedir, iman nedir sen bilmezdin” (42/Şura Suresi,52) ve “Allah seni yorulmuş halde buldu ve doğru yola yönlendirdi.” (43, 7) ifadeleriyle gösterilir. Bununla birlikte gerek kendi ülkesinde, gerekse gezip gördüğü ülkelerdeki toplumlarda dinsel inanç ve ahlak bakımından gözüne çarpan çöküntü, sapkınlık ve bozulmalar üzerinde derin izler bıraktı ve onu bu konularda düşünmeye sürükledi. İslamı benimsemesi böyle başlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu