İhlas ve kevser surelerinin anlamları nedir?

İhlas ve kevser surelerinin anlamları nedir?
108 – KEVSER
Mekke’de inmiştir. 3 ayettir.

Bismillahirrahmanirrahim

1 İnna a’taynakel kevser
2 Fe salli li rabbike venhar
3 İnne şanieke hüvel’ebter

ANLAMI

1 Muhakkak Biz, sana Kevseri’i verdik.
2 Sen de Rabbin için namaz kıl ve kurban kes!
3 Doğrusu sana kin besleyendir soyu kesik olan!

Kevser Suresi’nin Meali

“Şüphesiz biz, sana Kevser’i verdik.
Şu hâlde Rabbin için namaz kıl ve tekbir
alırken, namazda ellerini boğazına kadar kaldır. Doğrusu asıl soyu kesik olan, sana kin duyandır.”

İmam Suyuti’nin Ed-Durru’l Mensur adlı eserinde belirtildiğine göre İbni Ebu Hatem, Hakim, İbni Mürdeveyh ve Beyhaki Süneninde Ali b. Ebitalib’ten şöyle rivayet etmişlerdir: “Kuşkusuz biz sana Kevser’i verdik.” (Kevser) suresi peygamberimize (s) inince, peygamberimiz (s) Cebrail’e dedi ki: Rabbimin emrettiği bu nahr nedir? Dedi ki: Bu hayvan boğazlamak değildir. Bilakis, rabbin sana, namaza başlama tekbirini getirdiğin, rükua gittiğin ve başını rükudan kaldırdığın zaman ellerini kaldırmanı emrediyor. Bu bizim ve yedi kat gökteki meleklerin namazıdır. Her şeyin bir süsü vardır. Namazın süsü de alınan her tekbirde elleri kaldırmaktır.
Peygamberimiz (s) buyurdu ki: Elleri kaldırmak, “rablerine boyun eğmediler, tazarru ve niyazda da bulunmuyorlar.” (Müminun, 76) ayetinde işaret edilen boyun eğmenin ifadesidir.”

İhlas Suresi
Vikipedi, özgür ansiklopedi

Sınıfı: Mekki
İsmin Anlamı:Dine içtenlikle bağlanmak
Sure numarası:112
Ayet Sayısı:4
Kelime Sayısı:15
Harf Sayısı:47

İhlas Suresi (Arapça: سورة الإخلاص) Kur’ân-ı kerîmin yüz on ikinci sûresidir.
Tevhîd, Tefrîd, Tecrîd, Necâd, Vilâyet ve Mârifet sûresi de denilmiştir.
İhlâs sûresi, Mekke’de nâzil oldu (indi). Dört âyet-i kerîmedir. Sûrede; İslâm dîninin tevhîd (Allahü teâlâyı bir bilme) inancı en özlü ve en anlamlı şekilde ifâde edilmiştir. İslam geleneğinde Kur’an’ın üçte birine denk bir önem atfedilir.
İhlas, samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak, esaslarını sırf Allah rızası için uygulamak anlamına gelir.
İhlâs sûresinde Allahü teâlâ meâlen buyurdu ki:
(Yâ Muhammed!) de ki: O, Allah birdir, Sameddir. O doğurmamıştır, doğurulmamıştır. Hiçbir şey O’nun dengi (ve benzeri) değildir. (Âyet: 1-4)
Kim ölüm hastalığında, İhlâs sûresini okursa, kabir azâbı görmez. Kabrin sıkmasından emîn olur. Melekler onu kanatlarıyla taşırlar ve sırattan sür’atli bir şekilde geçirirler. (Hadîs-i şerîf-Hâşiyet-üs-Sâvî)
Kim bin defâ İhlâs sûresini okursa, Cennet’teki makâmını görmeden vefât etmez. (Hadîs-i şerîf-Hâşiyet-üs-Sâvî)
Eve girerken İhlâs-ı şerîf okuyan fakirlik görmez. (Hadîs-i şerîf-Hâşiyet-üs-Sâvî)
Kim İhlâs sûresini besmele ile bin defâ okursa diş ağrısı görmez. (Süleymân bin Cezâ)

İhlâs, samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak, esaslarını sırf Allah rızası için uygulamak anlamındadır. Mekke’de inmiştir, 4 (dört) âyettir. İslâm’ın tevhid akîdesinin en özlü ve anlamlı ifadesidir.

Rahmân ve Rahîm (olan) Allah’ın adıyla.
1. De ki: O, Allah birdir.
2. Allah sameddir.
3. O, doğurmamış ve doğmamıştır.
4. Onun hiçbir dengi yoktur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu