İkinci dönem formasyon programı açılacak mı?

İkinci dönem formasyon programı açılacak mı?
Kurumlarca ihtiyaç duyulan alanlarda öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumundan mezun öğretmen bulunmaması halinde, resmî okullarda olduğu gibi 625 sayılı Kanuna dayanılarak çıkartılan 23/6/1985 tarihli ve 18790 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 49uncu maddesi gereği, dersin özelliğine göre özel öğretim kurumlarında da uzman öğretici ve usta öğreticiler görevlendirilebilmektedir.


Yukarıda belirtilen hükümler doğrultusunda özel dershanelerin öğretmen ihtiyacının ve ayrıca özel okullarda bazı derslerdeki (bilgisayar ve yabancı dil dersleri gibi) ihtiyaçların karşılanamaması nedeniyle Fen, Edebiyat ve Fen-Edebiyat fakültelerinden mezun olup öğretmenlik formasyon belgesi veya orta öğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programı belgesi olmayanlar ile öğretmenliğe kaynak oluşturan ve eğitim fakültesi dışında kalan diğer fakültelerden mezun olanlar uzman öğretici olarak görevlendirilmiştir.
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunun 45inci maddesinin, yüksek öğrenimleri sırasında pedagojik formasyon kazanmamış olanlara Millî Eğitim Bakanlığınca formasyon kazandırılmak üzere gerekli tedbir alınır hükmü çerçevesinde söz konusu Genelgeyle Pedagojik Formasyon kursu düzenleneceği duyurulmuştur.
1 – Pedagojik Formasyon Kursları Eğitim Fakültelerinin bulunduğu yerlerde düzenlenecektir.
2 – Pedagojik Formasyon Kursları 280 saat süreli olacaktır.
3 – Pedagojik Formasyon kursuna halen özel okul ve özel dershanelerde kadrolu olarak görev yapan uzman öğreticiler müracaat edeceklerdir.
4 – Bu kurslarda eğitim; alanında uzman ve akademik unvana sahip kişilerce verilecektir.
5 – Pedagojik Formasyon kursuna katılacak kursiyerlerden eğitim gideri olarak 1000 YTL alınacaktır.
6 – Kursa katılarak Pedagojik formasyon belgesi alanların Devlet okullarına KPSS sınavına girmeden atanmalarına ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.
7 – Kursa sadece Fen, Edebiyat ve Fen-Edebiyat fakültelerinden mezun olup öğretmenlik formasyon belgesi veya orta öğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programı belgesi olmayanlar ile öğretmenliğe kaynak oluşturan ve eğitim fakültesi dışında kalan diğer fakültelerden mezun olanlardan özel okul veya özel dershanede halen kadrolu uzman öğretici olarak görev yapmakta olanlar katılabilecektir. Bundan da anlaşılacağı üzere, söz konusu kursun İlahiyat Fakültesi mezunlarına yönelik olmadığı da görülmektedir.
Söz konusu uygulama, halen özel öğretim kurumlarında görev yapmakta olan uzman öğreticilere Pedagojik Formasyon eğitimi verilerek kurumlarda daha kaliteli eğitim verilmesine yönelik bir çalışmadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu