İlkçağda kara ticaretinde ilerleme gösteren toplumlar hangileridir?

İlkçağda kara ticaretinde ilerleme gösteren toplumlar hangileridir?
LİDYALILAR – Özellikleri
1-Hint- Avrupa kavimlerinden olup K.Menderes ve Gediz ırmakları arasına yerleşmişlerdir. (M.Ö 687 –M.Ö 546 yılları arasında yaşamışlardır.
2-Başkentleri SARD ‘dır


3-Giges önderliğinde bağımsızlıklarına ulaşmışlardır.
NOT:Lidyalılarda devlet yönetimi feodalite,krallık ve oligarşi şeklindedir.Oligarşik yönetimde büyük tüccarların ve arazi sahibi asilzadelerin etkisi görülmektedir.
4-Kara ticareti ile uğraşmışlar ve Sard-Ninova arasında “Kral Yolu” nu canlandırmışlardır.
5-Tarihte bulunan ilk parayı bulmuşlar ve kullanmışlardır.
UYARI: Paranın bulunması ile alış-verişte takas usulü son bulmuştur.Ayrıca Anadolu’daki ticaret faaliyetlerini Fenike ,Mısır ve Mezopotamya’ya kadar
genişleşmiştir
6-Fenike alfabesini kullanmışlardır.En önemli edebi yönleri krallara masal anlatmaları için tutulan EZOP’lar dır.
NOT:Lidyalılar zengin oldukları için devrin en ünlü bilim adamları ve sanatçılarını başkentlerinde toplanmışlardır.Sardes dönemin en ünlü kültür merkezi haline gelmiştir.
7-Çok tanrılı dinlere inanmışlardır.Daha çok Kibele (Toprak Tanrısı) ,Artemis ,Zeus ve Apollo gibi Yunan tanrılarına tapmışlardır.
8-Paralı askerlerden kurulu ordular oluşturmuşlardır.Bunun sonucu olarak ta uzun ömürlü olamamışlardır ve Persler tarafından yıkılmışlardır.

İYONLULAR – ÖZELLİKLERİ
1-Dor istilası nedeniyle Yunanistan’dan gelen Akaların Batı Anadolu ‘da oluşturdukları medeniyettir.
2-Polis adında şehirler kurmuşlardır. (Foça,Efes,Milet ve İzmir) .Başkentleri Milas’tır.
3-Fenike alfabesini kullanmışlardır.
4-Sırasıyla Krallık ,Oligarşi ve Demokrasi ile yönetilmişlerdir.
5-İyon demokrasisi asillerin söz sahibi olduğu aristokratik bir demokrasidir
NOT:İyonyalılarda din çok tanrılıydı. Tanrılarını insan şeklinde düşünmüşler ve daha çok zeus,artemis,apollan gibi yunan tanrılarına inanmışlardır
6-Yerleştikleri yerler en önemli ticaret yollarının kesişme noktalarıdır.Bu yüzden ticaretle özellikle deniz ticareti ile – uğraşmışlardır.
7- Lidyalılar zengin tüccarlar ve asiller söz sahibidir.
8-Serbest düşünceye önem vermişlerdir.Bunun sonucunda birçok bilim adamı yetiştirmişleridir.(Tales ,Pisagor ,Heredot ,Hipokrat ,Diyojen…)
9-Dünya’da ilk deney burada yapılmıştır
10- Koloniler kurmuşlardır fakat kolonileri Fenikeliler gibi sömürge amacı ile değil ,yurt edinmek için oluşturmuşlardır.
NOT:Kolonilerin kurulmasında:
• Hammadde ihtiyaçlarının karşılanması
• Üretim fazlası mallar için Pazar bulunması
• Askeri gücün artırılmak istenmesi
• Diğer devletlere askeri siyasal ve ekonomik alanlarda üstünlük sağlama düşüncesi etkili olmuştur.
11-Önce Lidyalıların saldırıları ,son olarak M.Ö 546 ‘da Pers İstilası ile ortadan kalktılar
12-Artemis (Dünyanın yedi harikasından biri) ve Apollon tapınakları İyon mimarisinin en güzel örnekleridir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu