İngilizce Tarih Yazımı

İngilizce Tarih Yazılışı

ingilizce tarih yazımı

İngilizce’de

tarih sormak için aşağıda ki soru cümleleri kullanılır.

What is the date? – Bugünün tarihe ne?
What date is it ? – Bugünün tarihe ne?
What’s the date today? bugun ayın kacı ?
What’s today’s date? – bugün’ün tarihi nedir?

İngilizce’ de günü tarihi söylenirken Rakamların yanına -st,nd,rd.th- takısı eklenir.

it is the fourth of june. – bugün haziranın dördü.
it is the 4th of june. – bugün haziranın dördü.
it is june fourth . – bugün haziranın dördü.
Today’s the first of November bugun kasımın biri

15 ( th ) February : the fifteenth of February
February 15 ( th ) : February the fifteenth
8 (th) June : the eightth of June
June ( 8 th ) : June the eighth

1st = the first – ilk
2nd = the second – ikinci
3rd = the third – üçüncü
4th = the fourth – dördüncü
5th = the fifth – beşinci
6th = the sixth – altıncı
7th = the seventh – yedinci
8th = the eighth – sekizinci
9th = the ninth -dokuzuncu
10th = the tenth – onuncu
11th = the eleventh – onbirinci
12th = the twelfth – onikinci
13th = the thirteenth – onüçüncü
14th = the fourteenth – ondördüncü
15th = the fifteenth – onbeşinci
16th = the sixteenth – onaltıncı

17th = the seventeenth – onyedinci
18th = the eighteenth – onsekizinci
19th = the nineteenth – ondokuzuncu
20th = the twentieth – yiminci
21st = the twenty-first – yirmibirinci
22nd = the twenty-second – yirmiikinci
30th = the thirtieth – otuzuncu

at the beginning of July / Temmuz başında

in mid-December / Aralık ortası

at the end of March / Mart sonu

by the end of June / Haziran sonunda

15 October (“the fifteenth of October” veya “October the fifteenth”) / 15 Ekim

Monday, 1 January (“Monday, the first of January” veya “Monday, January the first”) / Pazartesi, 1 Ocak

on 2 February (“on the second of February” veya “on February the second”) / Şubat 2’si

Amerikan İngilizcesinde ise genellikle ” the ” söylenmez. -st, -nd, -rd ve -th ekleri genellikle yazılmaz

March 2 / March second
May 12 / May twelfth

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu