İngiltere,Kuzey Amerika’daki kolonilerin bağımsızlığını ne zaman ve hangi antlaşmayla

İngiltere,Kuzey Amerika’daki kolonilerin bağımsızlığını ne zaman ve hangi antlaşmayla
İngiltere-de Demokrasi hareketleri

Avrupa-da mutlakiyetten parlamentarizme geçiş çalışmaları İngiltere’de başlamıştır.İngilizler, 121 5te krallarına Büyük Şart (Magna Charta) denilen bir fermanı kabul ettirerek parlamento yönetiminin kurulmasına ortam hazırlamışlardır.Bu fermana göre kral, halkın onayı olmadan vergi toplayamayacak, kanunsuz olarak kimseyi tutuklatamayacak, hapis ve sürgün edemeyecekti.

Parlamenter sistem bazen işletilerek, bazen askıya alınarak XVII. yüzyıla kadar gelindi.

XVII. yüzyıl mutlakiyetle özgürlük hareketlerinin mücadelesine sahne olmuş, sonuçta İnsan Hakları Bildirisi kabul edilmiş ve İngiltere’de meşruti yönetim kurulmuştur (1688).

ABD’nin Kurulması

Amerika’nın keşfinden sonra İspanyollar, Portekizliler, Fransızlar ve İngilizler bu kıtada toprak sahibi oldular.

İngilizler, Amerika’daki topraklarını genişlettikten sonra Avrupa-nın çeşitli ülkelerinden göçmenler yerleştirerek koloniler kurmuşlardır.

XVIII. yüzyıl ortalarında bu kolonilerin sayısı 13’e yükseldi. Koloniler ABD’nin temelini oluşturmuştur.

İngilizlere bağlı olan koloniler, İngiliz kralının tayin ettiği bir vali tarafından yönetiliyor ve bir de meclisleri bulunuyordu.

Amerika’da yaşayan bu insanların İngiltere’nin özgür vatandaşlarından farkı yoktu.

1756 – 1763 yılları arasında İngiltere’nin Avusturya, Fransa ve Rusya ittifakıyla yaptığı savaşlar (Yedi Yıl Savaşları) maliyesinin bozulmasına neden oldu. İngiltere’nin mali durumunu iyileştirmek amacıyla yeni vergiler koyması Amerika’daki kolonilerin tepkisiyle karşılaştı.

1774de toplanan 1. Filedelfiya Kongresi’nde İngiltere ile savaşa karar verildi.

2 . Filedelfiya Kongresi’nde (1776) 13 sömürge bağımsızlıklarını ilan ettiler.

Bu kongrede İnsan Hakları Bildirisi kabul edilerek onaylandı.

Bu durum kolonilerin bağımsızlık mücadelesini insan hakları ve özgürlük düşüncesine dayandırdıklarını gösterir.

Fransa, İspanya ve Hollanda’dan yardım alan koloniler, İngilizleri yendiler. Bunun üzerine İngilizler barış istemek zorunda kaldı ve taraflar arasında Versailles (Paris-Versay) Antlaşması imzalandı (1783). Bu antlaşmayla İngiltere l3 koloninin bağımsızlığını tanımıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu