Kadı Burhaneddin kimdir, hayatı ve çalışmaları hakkında bilgi verir misiniz?

Kadı Burhaneddin kimdir, hayatı ve çalışmaları hakkında bilgi verir misiniz?
Kadı Burhaneddin (1345–1398)

Kadı Burhaneddin, Orta Anadolu’da kendi adını taşıyan bir beylik kurmuştur. Divan şairi olarak da büyük ün kazanmıştır.Kayseri kadısı Şemseddin Mehmed’in oğlu olan Kadı Burhaneddin babası gibi medrese öğrenimi gördü. Kahire, Şam ve Halep’te okudu. 1364’te Kayseri’ye dönünce Eretna Beyi Gıyaseddin Mehmed tarafından kentin kadılığına getirildi. Gıyaseddin Mehmed’in 1365’te ölümünden sonra başa geçen Alaeddin Ali döneminde Eretna Beyliği komşu devletlerin yoğun baskılarına ve saldırılarına uğradı. Kadı Burhaneddin bu dönemde Kayseri’yi Karamanoğulları’nın saldırısından ko­rudu ve kent yönetiminde başarılı işler yapa­rak kendisini gösterdi. 1378’de vezirliğe geti­rildi. 1380’de Alaeddin Ali’nin ölümü üzerine baş gösteren karışıklıklardan yararlanarak karşıtlarını beylik merkezi Sivas’tan uzaklaş­tırdı. Önce saltanat naibi oldu. Bir süre sonra da Eretna Beyliği’ne son vererek 1381’de hükümdarlığını ilan etti.Kadı Burhaneddin’in hükümdarlığı sürekli savaşmakla geçti. Komşu beyliklere karşı hayli başarılar kazandı. Doğudaki güçlü kom­şusu Akkoyunlularla 1388’den sonra iyi iliş­kiler kurdu. Kadı Burhaneddin 1389’da Osmanlıların Rumeli’de fetihlerle uğraşmasın­dan yararlanarak beyliğinin sınırlarını batıya doğru genişletmeye girişti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu