Kamu Tüzel Kişiliği Olan Kuruluşlar Nelerdir?

Kamu Tüzel Kişiliği Olan Kuruluşlar Nelerdir?

Kamu tüzel kişiliği, kanunla ya da kanunun açıkça verdiği bir yetkiye dayanarak kurulan, üstün ve ayrı­calıklı yetkilerle donatılmış, malları, gelirleri ve per­soneli ayrı bir statüye tabi tutulmuş kuruluşlardır.

Anayasada düzenlenen ve kamu tüzel kişiliği olan kuruluşlar

Devlet Tüzel Kişiliği
İl Özel İdaresi
Belediye İdaresi
Köy İdaresi
Üniversiteler
TRT
Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları

Kamu tüzel kişiliği kanunla kurulan kurumlar

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
Savunma Sanayi Müsteşarlığı
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
TODAİE
TSE
TÜBA
TÜBİTAK
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
Üst Kurullar
YÖK
Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Ziraat Bankası

Anayasa’da belirtilmiş kurumlar:

 • Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuru­luşları
 • TRT
 • Yüksek Öğretim Kurumları (Üniversiteler)
 • Diyanet İşleri Başkanlığı
 • İl Özel İdareleri
 • Belediyeler
 • Köyler

Yukarıda Diyanet İşleri Başkanlığı hariç di­ğer kurum ve idarelerin kamu tüzel kişiliği vardır.

Not: Mahallelerin kamu tüzel kişiliği yoktur.

Kamu Tüzel Kişiliği Olan Kurumlar

 • Yükseköğretim Kurulu
 • Üniversiteler
 • Yüksek Teknoloji Enstitüleri
 • Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi
 • Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı
 • Atatürk Araştırma Merkezi
 • Atatürk Kültür Merkezi
 • Türk Dil Kurumu Başkanlığı
 • Türk Tarih Kurumu Başkanlığı
 • Türkiye ve Orta Doğu Amme idaresi Enstitüsü
 • Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu
 • Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
 • Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü
 • Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü
 • Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Mü­dürlüğü
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü
 • Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
 • Türk Standartları Enstitüsü
 • Milli Prodüktivite Merkezi
 • Türk Patent Enstitüsü
 • Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
 • Savunma Sanayi Müsteşarlığı
 • İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi
 • Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
 • Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü
 • Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
 • Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
 • Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
 • Telekomünikasyon Kurumu
 • Sermaye Piyasası Kurulu
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu
 • Kamu İhale Kurumu
 • Rekabet Kurumu
 • Şeker Kurumu
 • Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası
 • Düzenleme Kurumu
 • Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
 • Sosyal Güvenlik Kurumu

Kamu Tüzel Kişiliği Olmayan Kurumlar

 • Türkiye Büyük Millet Meclisi
 • Cumhurbaşkanlığı
 • Başbakanlık
 • Tüm yargı organları
 • Yüksek Seçim Kurulu
 • Tüm Bakanlıklar
 • Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
 • Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı
 • Jandarma Genel Komutanlığı
 • Sahil Güvenlik Komutanlığı
 • Emniyet Genel Müdürlüğü
 • Diyanet İşleri Başkanlığı
 • Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı
 • Hazine Müsteşarlığı
 • Dış Ticaret Müsteşarlığı
 • Gümrük Müsteşarlığı
 • Denizcilik Müsteşarlığı
 • Avrupa Birliği Genel Sekreterliği
 • Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu
 • Devlet Personel Başkanlığı
 • Özürlüler İdaresi Başkanlığı
 • Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı
 • Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
 • Karayolları Genel Müdürlüğü
 • Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
 • Orman Genel Müdürlüğü
 • Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu