Kıssa-i Yusuf nedir?

Kıssa-i Yusuf nedir?
Kıssa-i Yusuf: Hayatı hakkında hemen hemen hiç bir bilgi bu­lunamayan Ali adlı bir şair’ tarafından 630 (1232) yılında 4+4+4= 12’li hece ölçüsüyle ve dörtlükler halinde kaleme alınmıştır. Türk diliyle yazlımış ilk Yusuf kıssası olarak kabul edilmektedir. Değişik şive özellikleri taşıyan Kıssa-i Yusuf un dili farklı yorum­lara sebep olmuştur. Brockelmann onu Eski Anadolu Türkçesi’nin ilk mahsullerinden biri olarak değerlendirirken, W. Barthold ise Kı­rım’da yazılmış olabileceğini ifade etmektedir. Köprülü, eserin hem Hakaniye Türkçesi hem Oğuz ve Kıpçak şivesi özellikleri taşıması­na ve Yesevî ananesine uygun olarak baştan başa dörtlükler halinde yazılmasına bakarak bunun Hârizmli bir Yesevî dervişi tarafından meydana getirilmiş olabileceğini söylemektedir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu