Konkordato Nedir?

Konkordato Nedir? ( Concordat, Composition with Creditors )

Konkordato Nedir? : Kendi kusuru olmaksızın mali durumu bozulmuş olan bir borçlunun alacaklıları ile yaptığı bir anlaşmadır. Bu anlaşma sonucunda alacaklıların en az üçte iki oranındaki çoğunluğu alacaklarının belirli bir bölümünden vazgeçer, borçlu ise geri kalan borçlarını bir plan dahilinde ödemeyi kabul eder. Konkordato, Ticaret Mahkemesi’nin onayı ile geçerlilik kazanır.

DİLEKÇE ÖRNEĞİ İFLAS / KONKORDATO BELGESİ

TİCARET SİCİL MEMURLUĞU MAKAMINA

Sigorta acenteliği yapmakta olduğumdan, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun ilgili hükümleri gereği,Hazine Müsteşarlığından uygunluk belgesi alabilmem ve TOBB bünyesindeki, Sigorta Acenteleri Levhasına kayıt olabilmem için;

İflas ve konkordato ilan etmediğime / etmediğimize dair belge veya derkenarın yüksek makamınızdan istihsali lazım gelmektedir.

Bu nedenle, gereğinin ifasını değerli emir ve müsaadelerinize arz ederim.

Saygılarımla,

ADRES :…………………………………………

 

ATO – TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU
Firma Tipi : A.Ş.
İşlem Adı : İFLAS – KONKORDATO BELGESİ
Gerekli Evraklar
Memurluğa Hitaben Dilekçe
Son Ticaret Sicili Gazetesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu