Kurtuluş Savaşı’nın kronolojisi var mı?

Kurtuluş Savaşı’nın kronolojisi var mı?
Tarihlerle Kurtuluş Savaşımız.

2 Kasım 1918 Enversmiliv Talat ve Cemal Paşalarsmiliv beraberindekilerle birliktesmiliv bir Alman gemisi ile yurttan ayrıldılar.

3 Kasım 1918 İskenderun’a gelen İngiliz ve Fransız subaylarısmiliv İskenderun’a kuvvet çıkarılacağını bildirdiler. Mustafa Kemal Paşa bunu reddetti.

3 Kasım 1918 Musulsmiliv İngilizler tarafından işgal edildi.

4 Kasım 1918 Bir Fransız alayısmiliv Uzunköprü – Sirkeci demiryolunu işgal etti.

6 Kasım 1918 Çanakkale Boğaz’ı smilivİngiliz ve Fransızlarca işgal edildi.

9 Kasım 1918 Çanakkale Boğazı’nın iki yakasısmiliv İngilizlerce işgal edildi. Çanakkale Boğazı’nın Rumeli yakası 20 Kasım’dasmiliv Fransızlara devredildi.

9 Kasım 1918 İngilizlersmiliv İskenderun ve Antakya’ya asker çıkardı.

10 Kasım 1918 Garbi Trakya Cemiyetismiliv İstanbul’da kuruldu.

13 Kasım 1918 İtilaf Devletleri donanmaları ve Yunan savaş gemilerismiliv İstanbul önüne demir attılar.

1 Aralık 1918 Trakya Paşaeli Müdafaa Heyet-i Osmani’si kuruldu

1 Aralık 1918 Bir Fransız – Ermeni taburu Dörtyol’u işgal etti.

3 Aralık 1918 Urfa’da Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kuruldu.

4 Aralık 1918 Vilâyet-i Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyetismiliv İstanbul’da kuruldu.

6 Aralık 1918 İngilizlersmiliv Kilis’i işgal etti

7 Aralık 1918 Fransızlarsmiliv Antakya’yı işgal etti

17 Aralık 1918 Tarsussmiliv Ceyhan ve Adanasmiliv Fransızlar tarafından işgal edildi

19 Aralık 1918 Bahçesmiliv Islahiyesmiliv Hassasmiliv Mamure ve Osmaniyesmiliv Fransızlar tarafından işgal edildi.

19 Aralık 1918 İşgalcilere karşı ilk direnişsmiliv Hatay Dörtyol’da başladı.

21 Aralık 1918 İstanbul’dasmiliv ‘Kilikyalılar Cemiyeti’ kuruldu.

21 Aralık 1918 Meclis-i Mebusan feshedildi.

24 Aralık 1918 İngilizler Batum’u işgal etti.

25 Aralık 1918 2. Ordu birliklerismiliv Pozantı’ya değin Adana’yı boşalttı.

27 Aralık 1918 Pozantı işgal edildi.

2 Ocak 1919 Lord Curzon’unsmiliv ‘Doğu Trakya’daki Türkler ile Batı Anadolu’daki Rumlar mübadele edilmelidir’ yolundaki muhtırası açıklandı.

7 Ocak 1919 İngilizlersmiliv Karssmiliv Ardahan ve Batum’un boşaltılmasını istedi.

10 Ocak 1919 Türk birliklerismiliv Medine’yi teslim etti.

12 Ocak 1919 İngilizlersmiliv Kars’a girerek bazı mevkiilere yerleşti.

12 Ocak 1919 Paris Barış Konferansı toplandı.

13 Ocak 1919 İstanbul’da İkinci Tevfik (Okday) Paşa Hükümeti kuruldu.

14 Ocak 1919 Hadımköy – Luleburgaz demiryolu istasyonları Yunanlılarca işgal edildi.

15 Ocak 1919 Çanakkale Boğazı’na taarruz için hazırlanmış planın uygun olduğu Amiral Carden’e bildirildi.

15 Ocak 1919 İngilizlersmiliv Haydarpaşa Garı’nı işgal etti.

18 Ocak 1919 Paris Barış Konferansı toplandı.

22 Ocak 1919 Türk Kuvvetlerismiliv Batum’u boşalttı.

22 Ocak 1919 Bir İngiliz birliğismiliv Konya’ya girdi

2 Şubat 1919 Venizelossmiliv Paris Barış Konferansı’nda Ege adalarınınsmiliv Trakya’nın ve Batı Anadolu’nun Yunanistan’a bırakılmasını istedi.

8 Şubat 1919 23 Kasım 1918’desmiliv İstanbul’a vapurla gelmiş olansmiliv Doğu Orduları Başkomutanı General Franchet D’Espereysmiliv görkemli bir törenle İstanbul’a girdi.

12 Şubat 1919 Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti kuruldu.

14 Şubat 1919 Nurettin Paşasmiliv 17. Kolordu Komutanlığına atandı

19 Şubat 1919 Teali-i İslam Cemiyetismiliv İstanbul’da kuruldu.

19 Şubat 1919 Karadeniz Türkleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyetismiliv kuruldu.

22 Şubat 1919 Maraşsmiliv İngilizler tarafından işgal edildi.

1 Mart 1919 Paris Konferansı’ndasmiliv İngiliz ve Fransız delegelerismiliv Anadolu’da Yunanlılara arazi verilmesini önerdi.

4 Mart 1919 Bir gün önce istifa eden Tevfik (Okday) Paşa Hükümeti yerinesmiliv Damat Ferid Paşa Hükümeti kuruldu.

6 Mart 1919 İstanbul Rumlarısmiliv bazı taşkınlıklar yaparak saldırılar yaptılar.

7 Mart 1919 Fransızlarsmiliv Kozan’ı işgal etti.

8 Mart 1919 Zonguldak ve Ereğlismiliv Fransızlar tarafından işgal edildi.

13 Mart 1919 Kazım Karabekir Paşasmiliv Erzurum’da 15. Kolordu komutanlığına atandı.

14 Mart 1919 Yunanlıların çıkarma planınısmiliv İngiltere Başkanı Lloyd Georgesmiliv Fransa Başkanı Clemenceausmiliv İtalya Başkanı Orlandosmiliv Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Wilsonsmiliv Paris’te kabul ettiler.

15 Mart 1919 Arnavut Teavün Cemiyeti İstanbul’da kuruldu

24 Mart 1919 İngilizlersmiliv Urfa’yı işgal etti.

28 Mart 1919 İtalyanlarsmiliv Antalya’yı işgal etti.

30 Mart 1919 İngilizlersmiliv Merzifon’u işgal etti

30 Mart 1919 Damat Ferid Paşasmiliv İngiltere’nin himayesini sağlamak üzeresmiliv Amiral Calthorphe’a bir proje verdi.

2 Nisan 1919 9. Ordu kaldırıldısmiliv yerine 15. Kolordu kuruldu.

3 Nisan 1919 Kazım Karabekir Paşasmiliv 15. Kolordu komutanlığına tayin edildi.

13 Nisan 1919 Karssmiliv İngilizler tarafından işgal edildi.

16 Nisan 1919 Fransızlarsmiliv Afyonkarahisar’ı işgal etti.

20 Nisan 1919 Gürcü Birliklerismiliv Ardahan’a girdi.

24 Nisan 1919 İtalyan askerlerismiliv Konya’ya girdi.

5 Mayıs 1919 İngiltere Başkanı Lloyd Georgesmiliv Paris’te Barış Konferansı’nda Yunanlıların İzmir’e çıkarma yapmasını istedi; Anadolu’daki İtalyan işgallerine karşı çıktı.

10 Mayıs 1919 İzmir’in işgalismiliv Paris’te İtilaf Devletlerince kararlaştırıldı.

14 Mayıs 1919 Amiral Calthorphesmiliv İzmir’in işgali için nota verdi.

14 Mayıs 1919 Foçasmiliv Karaburunsmiliv Urlasmiliv Yenikale istihkamları İngilizsmiliv Fransız ve Yunanlılarca işgal edildi.

15 Mayıs 1919 İzmir yurtseverlerismiliv gece Yahudi Maşatlığı’nda (Parkı) toplanarak ‘Redd-i İlhak’ ilkesini kabul ettiler. Kurulan Redd-i İlhak Heyet-i Milliyesismiliv halka bir bildiri yayınladı.

15 Mayıs 1919 Damat Ferid Paşa Hükümetismiliv yeniden kuruldu.

15 Mayıs 1919 İzmirsmiliv İtilaf Devletlerinin desteği ile Yunanlılar tarafından işgal edildi ve ilk silahlı direniş başladı.

15 Mayıs 1919 İzmir’in işgalinden 4 saat 10 dakika sonrasmiliv Denizli Müftüsü Ahmed Hulusi Efendi’nin başkanlığındasmiliv Denizli Heyeti Milliyesi kuruldu.

16 Mayıs 1919 Damat Ferid Paşa Hükümetismiliv yeniden kuruldu.

16 Mayıs 1919 Balıkesirlilersmiliv silahlı mücadele kararı aldı.

16 Mayıs 1919 Yunanlılarsmiliv Urla ve Seferihisar’ı işgal etti.
17 Mayıs 1919 Refet Beysmiliv (Bele) Sivas’ta 3. Kolordu komutanlığına atandı.

18 Mayıs 1919 İstanbul Dar-ül fünunusmiliv (Üniversite) İzmir’in işgalini protesto için ilk toplantıyı düzenledi.

18 Mayıs 1919 Balıkesirlilersmiliv Alacamescid toplantısını düzenledi. Kuvayı Milliye hareketi ve kongre yapılması kararı alındı.

19 Mayıs 1919 Mustafa Kemalsmiliv Samsun’da Anadolu toprağına ayak bastı ve Milli Mücadele başladı.
19 Mayıs 1919 Damat Ferid Paşasmiliv ikinci hükümetini kurdu.

20 Mayıs 1919 İngiliz Muhipleri Cemiyeti kuruldu.

20 Mayıs 1919 Albay Bekir Samismiliv 17. Kolordu komutanlığına atandı.

20 Mayıs 1919 Seydiköy Yunanlılarca işgal edildi.

21 Mayıs 1919 16 Nisan’dasmiliv Fransızlar tarafından işgal edilen Afyonkarahisarsmiliv İtalyanların eline geçti.

22 Mayıs 1919 Kadıköy Mitingi düzenlendi ve Halide Edip Adıvarsmiliv konuşma yaptı.

23 Mayıs 1919 İşgallere karşı Sultanahmet Meydanı’nda ve Sivas’ta mitingler düzenlendi.

26 Mayıs 1919 Yunanlılarsmiliv Manisa’yı işgal etti.

28 Mayıs 1919 Ödemiş dolaylarında Yunanlılarla çatışmalar başladı.

29 Mayıs 1919 Ayvalık’tasmiliv Ali Bey (Çetinkaya) komutasındasmiliv Yunanlılara karşı direniş başladı.

4 Haziran 1919 Nazillismiliv Yunanlılar tarafından işgal edildi.

6 Haziran 1919 Damat Ferid ve yanındakilersmiliv Paris Konferansı’na katılmak üzere yola çıktı.

9 Haziran 1919 Aydın Cephesindesmiliv Kuvayı Milliye birliği kuruldu.

11 Haziran 1919 Damat Ferid Paşasmiliv Paris Barış Konferansına katılmak üzeresmiliv İstanbul’dan Paris’e gitti.

12 Haziran 1919 Alaşehir’de oluşturulan gönüllü müfreze ile Yunan kuvvetleri çarpıştı.

16 Haziran 1919 Yörük Ali Efe Yunansmiliv müfrezesini imha etti.

21 Haziran 1919 Amasya Tamimi yayınlandı.

25 Haziran 1919 Çerkez Ethem ve Demirci Mehmet Efe kuvvetlerismiliv Yunanlılarla çarpışmaya başladı.

28 Haziran 1919 1. Balıkesir Kongresi toplandı.

10 Temmuz 1919 Trakya – Paşaeli Kongresi başladı.

11 Temmuz 1919 Demirci Mehmet Efesmiliv Kuvay-i Milliye saflarına katıldı.

13 Temmuz 1919 Refet Bele Beysmiliv İstanbul hükümeti tarafından görevinden alındı.

18 Temmuz 1919 Müttefik Yüksek Konseyismiliv işgal bölgeleri hakkında anlaşamayan İtalya ve Yunanistan arasında bölüştürme yaptı ve Aydın’ın İtalyanlara verilmesi kararlaştırıldı.

20 Temmuz 1919 Kazım Karabekir Paşasmiliv 3. Ordu (eski adı 9. Ordu) Müfettişliği’ne Vekil olarak atandı.

21 Temmuz 1919 Damat Ferid Paşasmiliv 3. kez hükümeti kurdu.

22 Temmuz 1919 Erzurum Kongresi toplandı.
23 Temmuz 1919 Erzurum Kongresi toplandı ve Mustafa Kemalsmiliv Erzurum Kongresi’ne Başkan seçildi.

23 Temmuz 1919 Erzurum Kongresi çalışmalarına başladı.

26 Temmuz 1919 2. Balıkesir Kongresi toplandı.

6 Ağustos 1919 1. Nazilli Kongresi toplandı.

9 Ağustos 1919 1. Nazilli Kongresi çalışmalarını tamamladı.

14 Ağustos 1919 Heyet-i Temsiliye’nin ilk toplantısı gerçekleştirildi.

24 Ağustos 1919 Şarki Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kuruldu.

25 Ağustos 1919 Alaşehir Kongresismiliv çalışmalarını tamamladı.

4 Eylül 1919 Sivas Kongresi toplandı. Kongre Başkanlığı’na Mustafa Kemal seçildi.

11 Eylül 1919 Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kuruldu.

16 Eylül 1919 3. Balıkesir Kongresi toplandı.

19 Eylül 1919 2. Nazilli Kongresi toplandı.

17 Ekim 1919 Batı Trakya’daki İskeçe kasabasısmiliv Yunanlılar tarafından işgal edildi.

26 Ekim 1919 Bayburt’un Hart bucağındasmiliv Şeyh Eşref ayaklanması başladı.

28 Ekim 1919 Heyet-i Temsiliyesmiliv Ali Rıza Paşa kabinesini destekleme kararı aldı.

29 Ekim 1919 Fransızlarsmiliv Güneydoğuda İngiliz işgal kuvvetlerinin yerini aldı ve Fransızlar Antep’e girdi.

31 Ekim 1919 Maraş’tasmiliv Sütçü İmam Olayı gerçekleşti.

3 Kasım 1919 Karakol Cemiyeti adlı direniş örgütü kuruldu.

3 Kasım 1919 General Milnesmiliv İzmir Cephesindeki Milli kuvvetlerinsmiliv 3 km. geri alınması gerektiğinismiliv Harbiye Nazırı Cemal Paşa’ya bildirdi.

4 Kasım 1919 3. Bozkır Ayaklanması bastırıldı.

5 Kasım 1919 Gaziantep Fransızlar tarafından işgal edildi.

5 Kasım 1919 Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti kuruldu.

19 Kasım 1919 4. Balıkesir Kongresi toplandı.

28 Kasım 1919 Düşmana karşı Maraş mücadelesi başladı.

29 Kasım 1919 Maraş’tasmiliv Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kuruldu.

29 Kasım 1919 İstanbul’dasmiliv Karakol Cemiyeti kuruldu.

29 Kasım 1919 Misak-ı Milli ilan edildi.

30 Kasım 1919 1. Anzavur İsyanı’ndasmiliv isyancı kuvvetler yok edildi.

4 Aralık 1919 Trabzon ve Havalisi Adem-i Merkeziyet Cemiyeti kuruldu.

8 Aralık 1919 Batı Anadolu hareketinin yönetimismiliv Ali Fuat Paşa’ya verildi.

10 Aralık 1919 3. Kolordu komutanı Albay Refet (Bele)smiliv Nazilli’ye gelereksmiliv Aydın Kuvay-ı Milliye komutanlığını üzerine aldı.

13 Aralık 1919 Galibler Yüksek komiserlerismiliv Yunanlıların İzmir’i işgalini kabul etmedi.

18 Aralık 1919 Batum’da Pontus Hükümeti kuruldu.

19 Aralık 1919 Mustafa Kemal ve Heyeti Temsiliye Sivas’tan Ankara’ya hareket etti.

19 Aralık 1919 Urfa’da Kuvayı Milliye kuruldu.

23 Aralık 1919 İtalyanlar Antalya’dan sonrasmiliv Konya’ya kadar geldi.

29 Aralık 1919 Mustafa KemalPaşa’nınsmiliv Heyet-i Temsiliye ile görüşmek üzere milletvekillerinin Ankara’ya gelmesi hususundaki genelgesi yayınlandı.

9 Ocak 1920 Kuvay-i Milliye’ci Yahya Kaptan Gebze’desmiliv İstanbul Hükümetinin adamlarınca öldürüldü.

12 Ocak 1920 Meclis-i Mebusan son toplantısını İstanbul’da yaptı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu