Limitet Şirketi Müdürünün görevine son vermek için gereken çoğunluk kaçtır?

Limitet Şirketi Müdürünün görevine son vermek için gereken çoğunluk kaçtır?
– Kurucu ortak sayısı en az iki kişidir. (TTK.md-503) – Ortak sayısı 50 ile sınırlıdır. (TTK.md-504)


– Sermayesi en az 5.000.000.000.- Tl. (TTK.md-507) (19/01/2002 BKK_2001/3500)
– Her bir sermaye payı 25.000.000.-Tl. ve katları olmak zorundadır.
– En az bir müdür tarafından yönetilirler. Müdür ortaklar veya ortak olmayanlardan seçilebilir. (TTK.md-540-541)
– Her yıl genel kurul yapma zorunluluğu yoktur. (Ortak Sayısı 20’den az olan şirketler için) (TTK.md-536)
– Sigortacılık yapamazlar (sigorta acentalığı hariç)
– Bankacılık yapamazlar
– İkraz yapamazlar (Factoring Şirketi olamazlar)
– Hisse senedi ve tahvil çıkaramazlar. Menkul Değerlerle İlgili Aracılık Faaliyetinde Bulunamazlar
– Limited Şirketler Varlık Yönetim Şirketi olamazlar. (Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faliyet Esasları Hakkında yönetmelik)
– Limited Şirketler, Finansal Kiralama Şirketi olamazlar. (Finansal Kiralama Kanunu, Kiralayan Şirketin hukuki yapısı Madde 10-Kiralayan şirketler, yalnızca anonim ortaklık şeklinde kurulabilir. )
– Limited Şirketler, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Şirketi olamazlar
– Serbest Muhasebeci ve Yeminli Mali Müşavirler şirket kurmaları halinde bu ünvanları kazandıklarına dair belgenin bir suretini ibraz etmeleri gerekir.
– Serbest Muhasebeci ve Yeminli Mali Müşavir ortak olarak işyeri açıyorlarsa Müdür Mali Müşavir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu