Maitre d’hotel in sorumlulukları nedir?

Maitre d’hotel in sorumlulukları nedir?

İşin Özet Tanımı

Tüm hizmet birimlerindeki, kapalı davetlerdeki ve iç ve dış banketlerdeki yiyecek ve içecek servisinin yapılmasını sağlamak ve bu konuda kendisine bağlı personeli sevk ve idare etmek görevidir.

Temel Sorumlulukları

Yiyecek ve içecek servisinin, Kurum ilkeleri, hedefleri ve stratejileri ve kalite politikası ve yazılı prosedürler doğrultusunda, azami misafir memnuniyeti ve çalışanların güvenliği göz önüne alınarak yapılması, temel sorumluluğudur.

Görevleri

a) Servis ve Bar personelinin haftalık ve yıllık izinlerini ayarlayarak bunları Operasyon Müdürünün bilgisine ve onayına sunmak.
b) Haftalık ve günlük Yiyecek&İçecek toplantılarına katılmak.
c) Kendisine bağlı personele mesleki beceri eğitimi vermek.
d) Onların kişisel olarak temiz olmalarını kontrol etmek, iş disiplinine uymalarını sağlamak.
e) Kendisine bağlı çalışanların İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yasasına uygun çalıştırılmasını sağlamak.
f) Haftada bir yapılan yiyecek içecek toplantılarına katılmak.
g) Tüm hizmet birimlerini açılış saatlerinde ve belirlenmiş standartlarda hazırlatmak. Bu konuda housekeeping ve teknik servisi koordine etmek.
h) Sevk ve idare ettiği diğer şeflerle istişare ederek ve operasyona bizzat katılarak, hizmet birimlerindeki eksikleri, ihtiyaçları Operasyon Müdürüne rapor etmek.
i) Tüm hizmet birimlerinde kullanılan takım,porselen,bardak,menaj ve tekstilin düzenli aralıklarla sayımlarını yaptırmak ve ihtiyaç bildirmek suretiyle servis araç ve gereçlerinin her zaman yeterli sayıda ve hazır olmasını sağlamak.
j) Tüm hizmet birimlerinde rezervasyonların İç Yönetmelik esaslarına ve azami misafir memnuniyetine uygun bir şekilde alınmasını ve hizmetin bu doğrultuda yapılmasını sağlamak.
k) Banket, özel yemek veya toplantı gibi toplu operasyonlarda, salonların davet sahibinin arzuları doğrultusunda, ancak tesisin şartlarını da dikkate alarak hazırlanmasını sağlamak, servisleri ve servis personelini bu doğrultuda organize etmek.
l) Günlük toplantılar yapmak, toplantılarda servis personelinden beklenenleri söylemek, şeflerin görev tanımlarını yapmak, bir gün öncesi oluşan aksaklıkları düzeltmek için gerekli uyarıları yapmak.
m) Servis esnasında olan aksaklıkları görmek ve bunların çözümünü sağlamak.
n) Banket yemekleri için aşçıbaşı, ambar sorumlusu ve satın alma ile koordinasyon kurmak.
o) Olası müşteri şikayetlerinde müşteri ile bizzat görüşerek sorunlara çözüm bulmak, çözüme ulaştıramadıkları konuları amirlerine iletmek.
p) Servis esnasında mutfak ile salon arasındaki koordinasyonu sağlamak.
q) Genel Müdür tarafından yayınlanan tamimlerin uygulanırlığını kontrol etmek.
r) Yiyecek & içecek maliyetleri konusunda hassas davranmak, bu konuda personelini sürekli olarak uyarmak.
s) Servis ve bara ait malzemelerin kullanımı konusunda özen göstermek ve bu konuda personelini sürekli olarak denetlemek, uyarmak ve gerekirse eğitim vermek.
t) Satışların arttırılması konusunda özen göstermek, yeni satış teknikleri ve stratejileri geliştirerek personelini eğitmek ve yönlendirmek.
u) Personelinin misafirlere ve birbirlerine olan davranışlarını kontrol etmek, bu konuda
elemanlarını eğitmek ve yönlendirmek .Kanuna ,ahlaka ve işletme kurallarına aykırı davranışlarla karşılaşır ise gerekli işlemin yapılması için Operasyon Müdürüne Rapor vermek.
v) Belirli dönemlerde yapılan ünite sayımlarında Cost Control’e yardımcı olacak elemanları tespit etmek.
w) Belirli dönemlerde yapılan mönü revizyonlarına katılmak ve görüş bildirmek.
x) Bölümündeki her tülü kaçağın önlenmesi ve tasarruf yapılması ile ilgili olarak personelini eğitmek ve takip etmek.
y) Operasyon Müdürünün yokluğunda, yetkilerinin bir bölümüyle,bu göreve vekalet etmek.

POZİSYONUNUN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER

Kişisel Özellikler;

Havuz başı gündüz görevleri haricinde her zaman takım elbise giyer ve kravat takar. Mesai arkadaşlarına sevgi ve saygılı olmalı,güler yüzlü yardım sever ve çevresiyle iyi ilişkileri ön planda tutan bir tutum sergileyerek her konuda yanında çalışanlara örnek olmalıdır.

Yılda bir kez yapılan Hepatit –B Testi ile altı ayda bir yapılan Portör Muayenesi neticelerinde çalışmasına engel teşkil edecek bir rahatsızlığının bulunmaması gerekmektedir.

Eğitim -Deneyim;

En az lise mezunu olması gerekmektedir. Bir alt pozisyonda 3 yıl, benzer bir görevde ise en az 2 yıl deneyim sahibi olmalıdır. Lise mezunu değil ise mesleğinde,kariyer aşamaları dahil 15 yıl deneyim sahibi olmak zorundadır.

Çalışma saatleri ve şartları;

13:00-23:00 arası çalışır. Normal mesai saatlerinin dışına taşabilir, gerektiğinde antraktlı çalışabilir, uzun süre ayakta kalabilir, kısa mesafeli yürüyüşler yapar. Çalıştığı ortamlar aşırı gürültülü olabilir.

Yükseliş;

Üye ve misafir memnuniyetine ve işletmenin hedeflerine sağladığı katkı ile orantılı olarak terfi edeceği bir sonraki pozisyon Yönetim Kurulu onayı ile Operasyon Müdürü ve Genel Müdür tarafından belirlenir.

Kime rapor verir;

Operasyon Müdürü’ne rapor verir.

Vekalet: Kurum dışında olduğunda, yetkilerinin bir bölümüyle görevine Asistan Maitre’d Hotel vekalet eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu