Marangozda bulunan hammaddelerden neler yapılır?

Marangozda bulunan hammaddelerden neler yapılır?
TANIM
Ahşap malzemeleri, isteğe göre işleyerek ve şekillendirerek, binalarda gerekli yerlere yerleştiren veya ahşap eşya yapan kişidir.

GÖREVLER
-Amaca uygun olarak kullanılacak malzemeleri seçer, -Binaların; pencere, kapı, dolap gibi kısımlarını; masa, sıra gibi eşyaları; gemi, sandal gibi ulaşım araçlarının ağaç ve ağaç ürünleri aksamını yapar, -Çeşitli marangoz alet, makine ve tezgahlarını kullanarak, kesme, oluk açma, oyma, rendeleme ve zımparalama gibi düzeltme işlemlerini uygular ve tutkal, vida, çivi gibi malzemeleri kullanarak işlenmiş parçaları birleştirir, -Çatı kirişleri, parke gibi ağaç taban döşemeleri, bölmeler, pencere çerçeveleri, kapı kasaları, merdiven gibi, önceden hazırlanmış ağaç işlerini tamir eder.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
Şerit testere, daire testere, planya, kalınlık ve freze makineleri, keser, çekiç, rende, testere, törpü, matkap, zımpara gibi elektrikli ve mekanik el aletleri, ölçü aletleri (metre, su terazisi, kumpas), ağaç hammaddesi, ahşap malzemeler ile boya, vernik, tutkal, vida ve benzeri marangoz malzemelerini kullanır.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Marangoz olmak isteyenlerin; -Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme yeteneği yüksek, -Gözlerini ve ellerini eşgüdümle kullanabilen, -Uzun süre ayakta duracak ve fiziksel güç sarf edecek kadar bedence sağlam, -Dikkatli ve titiz, -Yönergeleri anlayabilen ve izleyebilen kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Marangozlar ağaç işleri fabrikalarında ve atölyelerde görev yaparlar. Çalışma ortamı talaş tozları, cila kokusu ile yüklü ve oldukça gürültülüdür. Marangozlar genellikle ayakta, bazen eğilerek çalışırlar, yapılan işin monte edilmesi sırasında binalarda görev yaparlar.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Marangozların, kamu ve özel sektöre ait marangozhanelerde ve mobilya atölyelerinde; kereste, yonga levha, parke ve benzeri ağaç işlerine yönelik üretim yapan fabrika ve tesislerde; inşaat, tersane gibi iş piyasasının çeşitli dallarında çalışma alanları bulunmaktadır. Kanunlarla belirlenen şartları yerine getirmeleri durumunda, kendi işyerlerini de açabilirler. Marangoz olarak iş bulma olanağı oldukça fazladır. Mesleki eğitime, bayanların alınmaları söz konusu olmakla birlikte bayanlar, çalışma ortamının koşullarına bağlı sebeplerden ötürü, iş hayatında çok düşük oranda yer almaktadırlar.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
-Mesleğin eğitimi yeterli müracaat olması durumunda tüm mesleki eğitim merkezlerinin “Doğramacılık” bölümünde -Endüstri pratik sanat okulları ve yetişkinler eğitim merkezlerinin “Doğramacılık” bölümlerinde, -Teknik lise, endüstri meslek lisesi, çok programlı liselerin mobilya ve dekorasyon bölümünde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Çıraklık eğitimine başlayabilmek için; -En az ilköğretim okulu mezunu olmak, -14 yaşını doldurmuş 19 yaşından gün almamış olmak, ancak, 19 yaşından gün almış olanlardan daha önce çıraklık eğitimden geçmemiş olanlar, yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek mesleki eğitim programlarına göre çıraklık eğitimine alınabilir. -Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak, -Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri sahibi ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gereklidir. Endüstri pratik sanat okulları ve yetişkinler teknik eğitim merkezleri tarafından sunulan mesleki eğitimden en az ilköğretim okulu mezunu olanlar faydalanabilir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
-Mesleki eğitim merkezlerinde eğitim süresi, lise veya daha üst düzeyde genel eğitim görmüş olanlarda 1,5 yıl, ilköğretim mezunu olanlarda ise 3 yıldır. -Endüstri pratik sanat okulları ve yetişkinler eğitim merkezlerinde ise eğitim süresi 1 yıldır. -Teknik liselerde 4, endüstri meslek liseleri ve çok programlı liselerde eğitim süresi 3 yıldır. Eğitim süresince; Marangozluk alet, tezgah ve makinelerinin kullanımı ile bir ürünün imaline yönelik konularda teorik ve pratik olarak dersler verilir. ­ Çıraklık eğitimini tamamlayanlara eğitim sonunda katıldıkları kalfalık sınavında başarılı olmaları durumunda “Kalfalık Belgesi” ve unvanı verilmektedir. ­ Meslek lisesinde eğitimini tamamlayanlara “Meslek Lisesi Diploması” ve “Teknisyen” unvanı verilir.

MESLEKTE İLERLEME
-Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. Meslekte ustalık eğitimi çalışma süresi 2 yıldır. -Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. -Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de “Usta Öğretici” belgesine sahip çalışanın olması zorunludur. -Endüstri pratik sanat okulları ve yetişkinler teknik eğitim merkezlerinde herhangi bir meslek eğitiminden geçmemiş kişilere verilen eğitimin yanı sıra, çalıştıkları mesleklerde daha yeterli duruma gelmelerini sağlayan eğitim de verilmektedir. -Marangozlar, çalıştıkları kurum, kuruluş ve işletmelerde; usta, ustabaşı, şef olabilirler. -Doğrama, cila, pres, dekorasyon, eşya ve mobilya imalatı, ağaç döşemeleri veya binalara ait ağaç işleri gibi alanlardan birinde uzmanlaşabilirler.

BENZER MESLEKLER:
Mobilyacılık, Doğramacılık, Ağaç oymacılığı, Mobilya Üst Yüzey İşlemciliği.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
3308 Sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu gereğince işletmelerde uygulamalı eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin % 30’undan az olmamak üzere bir ücret ödenmektedir, Ayrıca, döner sermayesi olan endüstri meslek ve benzeri liselerinin atölyelerinde uygulamalı olarak eğitim gören öğrencilere “İşçi hakkı” olarak bir ücret sağlanmaktadır. Marangoz olarak işe ilk başlanıldığında asgari ücret üzerinden bir kazanç edinilmektedir. Bu kazançta, tecrübe arttıkça ve işteki pozisyonu, çalışılan yerin yapısı ve büyüklüğüne göre 1,5-2 kat artış olabilmektedir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
-İlgili Eğitim Kurumları, -Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi, -Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu