Mesalson Stahl deneyi nedir?

Mesalson Stahl deneyi nedir?
DNA’NIN KENDİNİ EŞLEMESİ OLAYI(REPLİKASYON,DUPLİKASYON)

Hücre bölüneceği zaman DNA kendini eşler.Bu olayı fermuarın açılması olayına benzetebiliriz.Olayda DNA polimeraz enzimi rol alıp açılan zincirlerin karşısına uygun nükleotidlerin sıralanmasını sağlar.Olay sonunda birbirinin aynısı 2 DNA meydana gelir.Olayda sitoplazmadaki serbest nükleotidler kullanılır.

DNA’NIN KENDİNİ TAMİR ETMESİ OLAYI

DNA’nın bir zincirinde meydana gelen hasarlar diğer zincire bakılarak onarılır.Eğer hasar her iki zincirde ve aynı yerde ise veya bir nükleotid karşısına yanlış bir nükleotid gelmişse onarılamaz ve mutasyona sebep olur.

A S T G T A T
T T A S A T A

(Mutasyona
sebep olur)

MUTASYONLAR

Sıcaklık,radyoaktif ışınlar,atom bombası v.s. gibi mutajen etkenlerle DNA’’da meydana gelen ve tamir edilemeyen bozukluklardır.Mutasyona maruz kalan canlıya mutand denir.3 çeşit mutasyon vardır:
1)Zigotik mutasyon;Canlının erken oluşum devresinde meydana geldiği için canlının kendisinde daha büyük hasara yol açar lakin oğul döllere aktarılamaz.
2)Somatik mutasyon;Herhangi bir vücut hücresinde meydana gelen mutasyon olup etkisi daha azdır ve sadece meydana geldiği organı veya dokuyu etkiler zira bir hücrenin görevini yapan binlerce aynı hücre vardır.
3)Gametik mutasyon;Bulunduğu canlıda değişime yol açmaz lakin yavrularda açar.En tehlikeli mutasyondur.
DNA İLE İLGİLİ DENEYLER

1)DNA’nın kendini yarıkorunumlu(semikonservatif)eşlediğini gösteren deney
Meselson ve Stahl Esherichia(E.)coli bakterilerini kullanarak bu deneyi ispatlamışlardır.Deneyde bu bakteriler önce 14N’lü ortamda iken 15N’li ortama alınıp çoğaltılarak sonuca gidilmiştir.
2)DNA’nın yönetici olduğunu gösteren deney;

Kapsüllü Hastalık yapar
Pneumecoc bakterileri
Kapsülsüz Hastalık yapmaz

1)Kapsülsüz bakteri + Fareye verilirse Fare yaşar
2)Kapsüllü bakteri + Fareye verilirse Fare ölür
3)Isıtılmış kapsüllü bakteri + Fareye verilirse Fare yaşar
4)Isıtılmış kapsüllü bakteri + Kapsülsüz bakteri + Fareye verilirse Fare ölür
5)Kapsüllü bakterilerden elde edilen ve içinde DNA bulunan özüt +Kapsülsüz bakteri
+Fareye verilirse Fare ölür

SONUÇ;DNA kapsülsüz bakterilerde kapsül meydana getirmiş ve fare ölmüştür.

*Besleyici bir kültür ortamında X maddesine dirençli bir bakteri soyu ile Y maddesine dirençli diğer bir bakteri soyu bir arada bulunuyor.
X ve Y maddelerinin ikisine de dirençli bir bakteri soyunun ortaya çıkması için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

A)DNA moleküllerinin kendi kendilerini eşlemesi
B)Kültür ortamına X ve Y maddelerinin eklenmesi
C)Bakteri soyları arasında DNA moleküllerinin aktarılması
D)Bakteri soylarının eşeysiz olarak üremesi
E)Bakterilerin,ortam koşullarına dayanıklı sporlar oluşturması
(1982-ÖSS) Cevap C şıkkıdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu