Osmanlıda Hukuk Sistemi Nasıldı Özet

Osmanlıda Hukuk Sistemi Nasıldı Özet

Osmanlıda ayrım yapılmaksızın herkes kanun önünde eşit sayılmıştır. Osmanlı Devleti’nde Şer’i ve Örfi olmak üzere iki tür hukuk uygulanırdı:

a-Şer’i Hukuk: Kaynağını İslam dan alan şeriat kurullarıydı

b-Örfi Hukuk: Kaynağını Türk gelenek ve göreneklerinden alan hukuktur. Özellikle Fatih geçmişte yayınlanan tüm kanunları bir araya getirerek “Kanunname-i Ali Osman” ilk örfi Osmanlı kanunnamesini hazırlamıştır. Sultan Süleyman da birçok konuda kanunnameler hazırlatmıştır. Bu yüzden kendi- sine “Kanuni” ünvanı verilmiştir.

Osmanlı Devleti’nde normal davalara Kadı’lar, yüksek devlet görevlileri arasındaki davalara ise Kazasker bakardı. Yargı tam anlamı ile bağımsızdı. Kadıların verdiği kararlardan memnun kalmayanların davala- rına Kazaskerler tarafından Divan’da bakılırdı.

Müslüman olmayanların dava- ları kendi kurallarına göre çözümlenirdi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu