Pamuk ekim makineleri hakkında bilgi verir misiniz?

Pamuk ekim makineleri hakkında bilgi verir misiniz?
Ekim makinesi seçerken şu hususlara dikkat edilmelidir.
1. İşletmenin büyüklüğü
2. İşletmede yetiştirilen bitkilerin çeşidi


3. Ekim zamanının uzun veya kısa olması
4. Eldeki traktör gücü
5. Ekimle beraber gübreleme yapılıp yapılmayacağı
6. Toprak yapısı
7. Ekim metodu
İyi bir ekim makinesi şu özellikleri taşımalıdır
1. Tohumu zedelememeli
2. Ekim normuna göre ayarlanabilmeli
3. Ekim derinliği ve sıra arası mesafesi ayarlanabilmeli
4. Her ayaktan eşit tohum atılmalı
5. Çeşitli irilikte tohumları ekebilmelidir

Biz burada genelde bir ekim makinesinde bulunan tüm kısımları ortak olarak ele alıp inceleyeceğiz.
ekimdi15
1. Tohum sandığı
Tohumların konulduğu yerdir. Genelde saçtan yapılır.
2. Ekici düzenler
Ayarlanan miktarda tohumu tohum sandığından alarak tohum borusuna atar.ekimdi16
3. Tohum boruları
Tohumları ekici ayaklara ileten parçadır.
4. Gömücü ayaklar
Toprakta istenilen derinlikte çizi açan parçalardır.
5. Hareket iletim düzenleri
Ekim makinesinin ekici düzenlerinin hareketi makinenin tekerinden alınır.
6. Markör (çizek)
Tarladaki dönüşlerden sonra ekime devam edilirken sıra aralarında ekilmemiş dar alanların kalması istenmez. Bu işi markör sayesinde yaparız. Traktörle gidişte markör iz bırakır, dönüşte biz bu izden gelerek arada ekilmemiş alan kalmasını önlemiş oluruz.
ekimdi17
7. Tohum kapatma düzeni
Gömücü ayağın açtığı çiziyi tohum döktükten sonra kapatan düzendir.
8. Kaldırma düzeni
Çekili tip ekim makinelerinde gömücü ayakları iş durumuna veya yol durumuna getiren düzenlerdir.
EKİM MAKİNESİNİN İŞE HAZIRLANMASI
Ekim makinesi ile ekim yapmadan önce şu hazırlıklar yapılır.
1. Makinenin traktöre bağlanması
2. Paralellik ayarı
3. Sıra arası ayarı
4. Sıra üzeri ayarı
5. Derinlik ayarı
6. Ekim normu ayarı
7. Markör (çizek) ayarı
1. Makinenin traktöre bağlanması: Çekili tip ekim makinelerinin çeki oku traktör çeki kancasına takılarak bağlanır. Asma tip ekim makineleri de traktöre, 3 nokta askı düzeni (hidrolik) yardımıyla bağlanır.
2. Paralellik ayarı: Ekimin düzgünlüğü gömücü ayakların yere paralel olarak çalışmasıyla mümkündür. Bunun için sağ-sol paralellik ve ön-arka paralellik ayarları yapılır.
3. Sıra arası ayarı: İyi bir ekimde sıralar arası mesafeler birbirine eşit olmalıdır. Bu ayar gömücü ayakları kirişe bağlayan kelepçelerden yapılır.
4. Sıra üzeri ayarı: Tek dane ekim yapan makinelerde önemlidir. Aynı sıraya ekilen tohumların birbirine eşit mesafede ekilebilmesi için gereklidir.
5. Derinlik ayarı: Gömücü ayakların üzerine etki eden yay basıncının ayarlanmasıyla ekim derinliği ayarlanır. Yay baskısı artarsa derinlik artar, azalırsa derinlik azalır.
6. Ekim normu ayarı: Bu ayar her makineye göre değişmektedir. Bu yüzden makinenin bakım ve kullanma kitabını çok dikkatli okuyup ayarı yapılmalıdır.
7. Markör (çizek) ayarı: Traktörün tarlada gidiş ve dönüşleri arasında boşluk olmamasını `sağlayan markör, ekim makinesinin her iki yanına monte edilebilen bir parçanın ayarlanması ile yapılır.
Ekim Makinesiyle Ekim Yaparken Dikkat Edilecek Hususlar
1. Mümkün olduğunca düzgün sıralar halinde ekim yapılmalıdır.
2. Ekim makinesinde tohum miktarı ile tohum akış düzeninde tıkanma olup olmadığı kontrol edilmelidir.
3. Mümkün olduğu kadar aynı hızda gidilmelidir.
4. Ekime ilk başlanıldığında tohumun yeterli derinlikte ekilip ekilmediği kontrol edilmelidir.
5. Markörün doğru ayarlanıp ayarlanmadığı kontrol edilmelidir.
6. Traktörün hidrolik düzeni yüzücü pozisyonda çalışılmalıdır.
7. Depo tamamen boşalmadan doldurulmamalıdır.
Ekim Makinesinin Bakım ve Muhafazası
1. Makine ile birlikte verilen bakım ve kullanma kitabı iyice okunmalı.
2. Makinenin ayar düzenleri çalışır vaziyette olmalıdır.
3. Yağlanması gereken yerler yağlanmalıdır.
4. Zincir ve kayış gerginlikleri kontrol edilmelidir.
5. Tekerlek havaları kontrol edilmelidir.
6. Aşınmış parçalar değiştirilmelidir.
7. Makine kapalı bir yerde muhafaza edilmelidi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu