Ritter kimdir, hayatı hakkında bilgi verir misiniz?

Ritter kimdir, hayatı hakkında bilgi verir misiniz?
1933 yılında, Üniversite reformundan sonra, Prof. Dr. H. Ritter (ö.1971)1, İstanbul Üniversitesi Arap ve Fars Filolojileri bölümüne, önce lektör olarak (1936) davet edildi, sonra 1938 yılında anılan bölüme profesör olarak atandı. Üniversite kütüphanesi içinde ayrılan bir dairede, bu kütüphanenin zengin koleksiyonlarından da yararlanarak İ.Ü. Şarkiyat Enstitüsü’nü kurdurdu. Hatta ülkemizde gerçek anlamda tenkitli metin usulünün yerleşmesi ve böyle usullere göre hazırlanmış olan metinlerin neşri onun derslerinden sonra başlamıştır.

Şarkiyat Enstitüsü kurulduktan sonra enstitüye bağlı olarak bir derginin çıkarılması ihtiyacı doğdu. Bu derginin yayın hayatı ile ilgili bilgiler aşağıda sunulmuştur: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Şarkiyat Enstitüsü tarafından bugüne değin dört farklı matbaada3 çıkarılan Şarkiyat Mecmuası’nın yayın hayatına giriş tarihi (Ankara)1956’dır. Birinci sayının tahrir heyeti olarak Prof. Dr. Mükrimin Halil Yınanç, Prof. Hilmi Ziya Ülken ve Prof. Ahmed Ateş’i görmekteyiz. Mecmuanın ilk sayısında dikkati çeken nokta, makalelerin sonunda kitabiyat adı altında bir bölümün açılmasıdır. Bu bölümde şarkiyat alanında çıkan bazı önemli kitaplar tanıtılmaktadır. Ancak, anılan sayıda mecmuanın yayına başlama nedeni ve amaçları hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Şarkiyat Mecmuası’nın II. sayısı 1957’de çıkmış (İstanbul) ve bu sayının tahrir heyeti yine birinci sayının tahrir heyetinden oluşmuştur. Ancak I. sayıda açılan kitabiyat bölümü II. sayıda yoktur. Şarkiyat Mecmuası’nın III. sayısının çıkış tarihi ise 1959’dur (İstanbul). Bu sayıdaki tahrir heyeti yine değişmemiştir. Fakat bu sayıda kitabiyat başlığı, kitaplar arasında ve haberler şeklinde değiştirilmiştir. Şarkiyat Mecmuası’nın IV. sayısı 1961’de basılmıştır (İstanbul). Tahrir heyeti III. sayının aynısıdır. Burada makalelerin sonunda sadece haberler diye bir başlık açılmıştır. 1964’de (İstanbul) V. sayısı çıkan Şarkiyat Mecmuası’nın bu sayıdaki tahrir heyetinde Prof. Dr. Fikret Işıltan ve Doç. Dr. Tahsin Yazıcı da bulunmaktadır. Ancak Ord. Prof. H. Ziya Ülken ise bu sefer tahrir heyetinde yer almamaktadır. V.sayı, doğumunun 70.yıldönümü dolayısıyla Prof. Dr. Hellmut Ritter’e ithaf edilmiştir. Bu sayıda haberler bölümü kitaplar arasında bölümünden önce gelmiştir. Şarkiyat Mecmuası’nın VI. sayısı (İstanbul 1966)’nın tahrir heyetinde V. sayının tahrir heyetinden farklı olarak Doç. Dr. Nihat M. Çetin’i görmekteyiz. Burada da makalelerden sonra sadece kitaplar arasında bölümü yer almaktadır. Mecmuanın VII. sayısı Prof. Ahmed Ateş’ın adına ithaf edilmiştir (İstanbul 1972). Bu sayıda bir önceki tahrir heyetinden farklı olarak Doç. Dr. Nazif Hoca bulunmaktadır. Ayrıca makalelerden sonra başka bölümlendirmelere gidilmemiştir.
VII. sayıdan itibaren Şarkiyat Mecmuası 26 yıl boyunca çıkmamış, ancak 1998 senesinde Prof Dr. Nihat M. Çetin’in anısına VIII. sayısı çıkarılabilmiştir. Adı geçen mecmuanın yayınının devam ettirilmesi konusunda şimdilik yeni bir faaliyet bulunmamaktadır. Son sayının tahrir heyeti ise aşağıdaki akademisyenlerden oluşmaktadır: Prof Dr. Ahmet Suphi Furat, Prof. Dr. Mehmet Kanar, Prof. Dr. Feridun Emecen, Doç. Dr. Hüseyin Yazıcı, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Çiçekler.
Şarkiyat Mecmuası’nın VII. ve VIII. sayıları Prof. Dr. Ahmed Ateş ve Prof. Dr. Nihad M. Çetin’in vefatları dolayısıyla çıkarılabilmiştir. Döneminin önemli dergileri arasında yer alan bu mecmuanın doğal seyri içinde sadece 6 sayısı yayımlanabilmiştir. Böylesine önemli bir mecmuanın bugüne değin devam etmesi gerekirdi. Ne var ki mecmua, Prof. Dr. Ahmed Ateş’in ölümünden sonra çeşitli nedenlere bağlı olarak yayın hayatını sürdürememiştir.
Diğer taraftan, son derece önemli makaleler içeren ŞM, bugün pek çok ilim adamının elinde mevcut değildir. Yeniden tıpkı basımının bir an önce yapılması gereken bu dergide yayımlanan makalelerin bilinebilmesi ve gereksinim anında elde edilebilmesi için mecmuada yer alan makaleleri tanıtmanın bir nebze de olsa ilim dünyasına yararlı olacağı kanısındayım.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu