Rölelerin çalışma prensibi nedir?

Rölelerin çalışma prensibi nedir?
Rölenin Tanımı: Arızalı bölgeyi en kısa zamanda servis dışı ederek, arızanın en az seviyede kalmasını ve önceki devrenin (kaynağın) bu arızadan etkilenmesini önlemek.

PRİMER RÖLELERİN ÇALIŞMA PRESİBİ
Primer röleler elektro manyetik çekme ve itme prensibine göre çalışır. Bir bobin, ters kuvvet yayı ve itme veya çekme işlemini yapan hareketli koldan meydana gelir. Bobinden geçen akımın meydana getirdiği manyetik alanın çekme kuvvetiyle oluşan hareket ile çalışır.

PİRİMER RÖLENİN MUHTEMEL ARIZALARI
İtici çubuk ayarının bozulması.
Hareketli mekanik aksamda oksitlenme.
Akımın bobinde kısa devre.

SEKONDER KORUMANIN AMACI
Akım trafosunun sekonderine bağlanarak çalışması sağlanır. Bu sayede röle OG den yalıtılmış ve primer devre akımı belli oranlarda (Akım trafosu dönüştürme oranı) düşürüldüğü için rölenin akımı da düşer, buna bağlı olarak röle daha küçük yapılır ve çalışma daha hassas olur.

SEKONDER RÖLELERİN MUHTEMEL ARIZALARI
AC bağlantı devresinde bağlantı kablolarından birisinin çıkması ve kopması.
DC bağlantı devresinde kablonun kopması veya çıkması sonucu ait olduğu devrenin çalışması. (Lambanın yanmaması, kornanın çalmaması, kesicinin açılmaması, sinyalizasyonun hiç çalışmaması gibi).
DC Bağlantı devresinde kısa devre olması (Sigorta atar).

Aşırı akım veya toprak rölelerinden birinin arızalanması.

TEKRAR KAPAMA RÖLESİNİN İŞLEVİ
Aşırı akım veya toprak rölesi çalışıp fider kesicisine açma verdiği anda, tekrar kapama rölesine de sinyal gönderir. Bu sinyali, tekrar kapama rölesi değerlendirir; fider kesicisine ayarlanan zaman sonunda tekrar kapama verir. Ayarlanan tekrarlama sayısına göre, kesici arızadan sonra en fazla 2 defa kesiciye kapama kumandası gönderir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu