Saygı insana neler kazandırır neler kaybetirir?

Saygı insana neler kazandırır neler kaybetirir?

Sizce saygı nedir? Bir insanın bir diğerine saygı duyduğunu nasıl anlarsınız?

Cevap: İnsanların birbirini anlaması sevmesi aynı duyguları paylaşmaktır. Konuşması hareketleri karşıdakine olan tavrı tutumu o insana bir saygı olup olmadığını katınlar. Saygı yoksa her şey bitmiştir. Başkasına saygı ile yaklaşmayan her insan kendine de saygı gösterecek insanlar bulamaz yaşamında.

Cevap: Bence saygı olduğu gibi, yargılamadan kabul edebilmektir.

Cevap: bence saygı karsındaki insanın varlığını kabullenmek ve onun düşüncelerini kabul etmesen bile onun düşüncelerinin dinlenmeye değer olduğunu ona hissettirmektir…

Cevap: onu olduğu gibi kabul ederek

Cevap: Üstadım bence her şey dinlemekten geçiyor. Dinlemek çok önemli bir sanattır. Karşındakini tüm kalbinle dinleyeceksin, sana bir derdini anlatıyorsa sanki sen o anı yaşıyormuş gibi onun çektiği sıkıntıları yaşamış gibi anlamak önemlidir. Bence yapay olmak sahte olmak en büyük saygısızlıktır.

Cevap: Karşılaşmak istemediğim hareket ve sözleri başkasına da yapmamaktır ya da karşınızdakinin de insan olduğunu fark edip sadece benim dediğim doğrudur her konuda son sözü ben söylerim den vazgeçmektir. Gerçek, yapmacıksız davranışlar ve sözlerinden insanların birbirlerine karşı nasıl saygı duyduğunu anlarım.

Cevap: bence saygı, başkalarınca bize davranılmasını istediğimiz şekilde başkalarına davranmaktır ve bence ayırt etmeksizin herkes saygı duyulmaya layık ve değerdir. yani yaşa ve duruma göre saygının şekli değişebilir ancak insan ilişkilerinde saygı şarttır ki diğer canlılardan bir farkımız olsun diye düşünüyorum.

Cevap: Bence saygı başlangıcı, muhatabını kabul etmektir. Daha sonra onu tanımak ve anlamaktır. Onu kendi değer yargıları içerisinde muhasebe etmektir. Saygı bir erdemdir. Her erdem herkeste gerektiği kadar bulunamadığından değerlidir.

Cevap: kişinin aynaya baktığında kendine verdiği değerdir

Cevap: Bence saygı karşıdaki kişiye duyulan hayranlıktan, sevgiden kaynaklanan tamamen iyi niyet dolu duygunun ta kendisidir. Bir insanın karşısındakine saygısını; her türlü halde olumlu, olumsuz katlanabilme, onu anlayabilme ve kabullenebilme davranışlarını sergileyebilmesinden anlarım. Aksi takdirde korkudan kaynaklanan göstermelik bir saygıcıktan öteye gitmeyen yapay bir gösteridir.

Cevap: bence saygı bir duygu bütünüdür eğer ki bir insan size sevgi duyuyorsa aynı zamanda sayıyordur çünkü sevgini olduğu yerde saygı da vardır…

Cevap: saygı dinlemeyi bilmektir bence.dinlemeyi öğrenirsen hem saygı görürsün hem de saygıda kusur etmezsin.

Cevap: saygı, karşınızdakinin yerinde olduğunuzda insanlardan ne bekliyor ve istiyorsanız aynısını kendinizin verebilmesidir. Bir insanın diğerine saygı duyduğunu anlamak bu zamanda çok zor. Duygular ve düşünceler maskeyle gizlenip rol yapıldığı sürece de bu imkansız. Ama en güzel anlama yolu, karşısındakine saflık ve içtenlikle yapılan her davranış, söylenen her söz saygının uzantısı olarak yorumlanabilir diye düşünüyorum.

Cevap: İnsan önce kendine saygı duymalıdır. Kendine saygı duymayan bir insanın bir başkasına saygı duyması mümkün değildir, olsa olsa bir ürkme, çekinme ve korkmadır. Çünkü herkes kendi donanımına göre düşünür. Kendini kontrol edememiş birtakım yanlışlarını görememiş ya da gördüğü bildiği halde bu yanlışları düzeltmemiş ya da düzeltmeye çalışmamış bir kişi başka bir kişiyi de aynı bu çerçevede yargılayacaktır. Saygı bence sadece insanlara gösterilmez,yaptığımız işten kullandığımız cep telefonuna hatta çektiğimiz sifona bile saygı göstermeliyiz. İtinayla kullanılan bir eşya ile hor kullandığımız eşya arasındaki farkı söylemeye gerek var mı? Saygı değer bilmektir bence. Saygıyı hak etmediğini düşündüğümüz birine saygısızca davrandığımızda ondan bir farkımız kalır mı? O zaman ne yapmalı olgun bir şekilde hareket edip karşımızdakine yaptığı hatayı anlaması için onu incitmeden rencide etmeden ona bir yol göstermeliyiz. Demek ki saygı biraz da emek vermektir. Vurdumduymaz ve bencil bir anlayışta olan bir kimseden saygılı olmasını beklemek.

Cevap: saygı ancak karşıdakine sevgi varsa vardır. yani bence, saygılı ol ama sevmek zorunda değilsin diyenler sadece birbirlerini kandırıyorlar.

Cevap: Bence sevmediğin bir şeyi başkalarına empoze etmeye çalışmamak. Her zaman her yerde ağzından çıkanlara dikkat etmek saygısızlığı büyük ölçüde engeller. Nasıl anlarım; Düşüncelerime ve hareketlerime sakin bir şekilde cevap veren saygılıdır benim için.

Cevap: saygı büyük küçük demeden karşındakini kırmayacak sözler ve hareketlerde bulunmaktır bence

Cevap: ben bu soruyu 20`li yaşlarımda anlamaya çalıyordum. çünkü diğer duyguların hepsini (sevmek, güvenmek,takdir etmek vb.) içimden duyuyordum, tanımlayabiliyordum ama “saygı” deyince bir belirsizlik vardı. bu belirsizlik sanırım, bizim toplumumuzda, saygının bir tabu oluşundan ileri geliyordu..yani örneğin; açık açık hasetlik yapan bir büyüğüme saygı duyuyor olmam gerekiyordu ama duymuyordum. ona nasıl davranmam gerektiğini kestiremiyordum. daha sonra “saygı” kelimesinden yola çıkarak kavradım konuyu. saymak fiilinden geliyordu. yani tıpkı rakamlarda olduğu gibi. bir, iki, üç derken dördü atlayıp beş ten devam edersem dördü saymamış oluyordum yani dördü, görmezlikten geliyordum, dördün varlığını kabul etmemiş oluyordum. o yüzden şu kanıya vardım ki “saygı” varlığını kabul etmek demektir. bir şeyin yada kişinin varlığını kabul ettiğinizde yani onu saydığınızda, ona yok muamelesi yapamazsınız. önemsersiniz.gerçek hayatınıza, onu tüm gerçekliğiyle alırsınız. o yüzden örneğin, sigara içen bir gencin, büyüklerinden bunu gizlemesi ya da büyükleri durumun, farkındayken yanlarında içmiyor olması bana saygı olarak görünmüyor. çünkü her iki tarata gerçeği var saymıyor. birbirlerinin gerçeğini var saymıyor. bu durumda her iki tarafta birbirlerinin hayatında gerçekten olamayacak. tam bir mış gibilik. bu durumlar bence toplumumuzun saygı tabusundan ileri geliyor. bu haftaki “gerçek yalnızlık ve düşündürdükleri” yazınızda da böyle bir örnek var. bana göre “gerçek” insanın dostudur. acı olsa bile ve sadece “gerçek” hakkınca yaşandıkça, saygı gerçek bir saygıdır.

Cevap: bana göre saygı karşındakine ölçülü, seviyeli, kibar ve dikkatli davranmaktır. Bir insanın bir diğerine saygı duyduğunu hal, hareket ve konuşmalarından anlarım.

Cevap: saygı hümanist insanın en belirgin özelliğidir. insanı sevmenin adıdır

Cevap: Bana göre saygı özen göstermedir sevgiyle birlikte çalışır. Bir insanın diğerine saygı duyduğunu duruşundan davranışlarından gözlerinden anlarım.

Cevap: Benim, temennim ve bu nedenle öncelikli kabulüm herkesin birbirine karşı saygı duyduğu yönündedir. Bu kabul nedeniyle “saygı var mı” diye izlemek yerine “saygısızlık içeren bir durum var mı” şeklinde izlemektir. Çünkü olağan dışı olan saygısızlıktır.

Cevap: saygı, bence bir insanı önemsemek onunla ilgilenmek ona sevgiyi hissettirmektir.

Cevap: Saygı, karşıdaki insanın düşüncelerine, karakterine hoşgörü ile yaklaşmak ve yargılamamaktır. Bir insanın bir diğerine saygı duyduğunu, onu gerçekten dinleyip dinlemediğine göre anlarım. Dinlemek ve farklı olanı anlamaya çalışmak saygılı bir yaklaşımdır.

Cevap: Bir insan karşısındakini anlamaya çalışarak dinliyorsa, değiştirmeye çalışmadan olduğu gibi kabulleniyorsa, yargılamıyorsa bence saygılı bir insandır.

Cevap: Saygı: İnsanın ruhsal-gerçek dünyasında, kendisine ve çevresine sevgi ile karışık, barışık olarak yaşadığı, çevremize yaşattığımız çekinme ve yüksek farkındalık duygusudur.

Cevap: saygı önemsemektir korkmadan sadece değer verdiğin için saygı duymaktır. eğer işin içine korku girerse bu saygıdan çıkar, bunun neye olduğu hiç fark etmez; babaya, anneye, eşe. ben doğaya saygı duyuyorum onu kirletmeyerek bunu gösteriyorum, saygı yalnız değildir dürüstlük ve adaletin olduğu her yerde saygı vardır.

Cevap: Noktalı virgülde, noktanın virgüle tahammülü, virgülün de noktayı başında taşımasıdır.

Cevap: Bence saygı konuşurken başkasını susturmamaktır. Söz hakkı tanımaktır

Cevap: insanın karşısındakini yüceltip düşüncelerinde ödüllendirmesidir.

Cevap: içten gelen bir duygudur kurallarla sınırlandırılamaz. çoğu zaman sevgi ile gelir ama sevgiye göre daha uzun ömürlüdür.

Cevap: karsındakinin duygularını ilgilerini dikkate alarak, hatta düşüncelerine katılmasan da , buna karsı önyargısız tutum sergilemektir. bir insanı anlamak için onun konuşma stiline ve mimiklerine bakmak yeterli. bence en basitinden eğer bir konu hakkında konuşuluyorsa ve “evet hakli olabilirsiz, ama bence..” diye bir cümleye başlıyorsa buradan o kişinin karsısındakinin düşüncelerine önem verdiğinin ve saygı gösterdiğini anlayabilirim.

Cevap: insanların fikirlerine yasam tarzına, fikirlerine hayata bakış açısına saygı göstermektir.

Cevap: Saygı, uzun zaman sonucu insanın farkında olmadan biriktirdiği, hissettiği, olgun davranışlar toplamıdır. Eğer bir kişi diğerinin söylediklerini -hoşnutsuzluk duymadan- yerine getirilmesi şart olan bir emir gibi kabul ediyorsa ona saygı duyuyordur.

Cevap: Katlanmak anlamında da kullanılıyor; fakat zannederim sorgulanan saygı, değer vermektir. Kendinden ve/veya bir çok kimseden, bir veya birçok bakımdan ileride, önde görmektir. Saygı duyan, saygı duyulana toz kondurmaz..

Cevap: Saygı sevgidir. Gözündeki pırıltıdır. İnsan insana saygı,bir birlerinin her türlü sınırını ihlal etmemesinden anlarsınız.

Cevap: yaratılan her varlığa; onun, bizim, sizin yani hepimizin bir olduğunu, ayrılmaz olduğunu bilerek davranmaktır. tamamıyla iyi niyetinden. sevgi görecelidir ve kimine göre ceketini kapatmak kimine göre (düşüncelerine önem verdiğini göstermek için) dinlemektir. fakat hepsinde var olan iyi niyettir. öyle ya da böyle

Cevap: Bir insanın bir diğerine saygı duyduğunu, ona değer verdiğimizde anlarız. Değer verdiğimiz kişiyi aynı zamanda sevmez miyiz?

Cevap: belki mantıksız gibi gelecek fakat sizin yazılarınızı okumadan önce saygı dendiğinde: başkasının huyundan gitme olarak bir algıdan ibaretti. şimdi ise saygı, kişi veya kişileri yargılamadan olduğu gibi kabul etmek, ki zaten sizinde dediğiniz gibi gerçek yargılanamaz. gerçektir zaten. dipnot: (şimdi anneme sordum sence saygı nedir annecim diye? büyüklere hürmetmiş. peki o büyük insan herkese saygısızsa nasıl saygı gösteririz dedim ? -pek bir cevap gelmedi. demek ki saygı sadece büyük bir insana yapılan bir şey değil. saygı kişilerin sınırlarını bilip, o sınırları aşmadan, yaşamlarına karışmadan ama aynı zamanda iyi bir iletişim içinde olabilmektir)

Cevap: Karşısındaki insanın hak ve özgürlüklerini kısıtlamıyorsa, duygu ve düşüncelerine önem veriyor ve saygı gösteriyorsa, ona iyi davranıyorsa, bence saygı gösteriyor demektir.(Aklıma ilk gelenler bunlar)

Cevap: saygı, duymak zorunda olmamız, allahın yarattığı tüm güzelliklere, diğer soruya gelince; yargılamadan, biraz olsun karşıdakinin penceresinden bakarak, sorun varsa çözüm arayarak, kimsenin kişiliğine saldırmadan, insana insan olduğu için değer ve saygı duymak. hayat çok kısa ve değerli sevelim sevilelim.

Cevap: karşımızdaki kişiye özverili davranmak. insanın, sevgisini göstermesi, duygu ve düşüncelerin olumlu karşılanması, hareketlerin, tavırların olumlu olması gibi örnekleri çoğaltabiliriz.

Cevap: karşımızdaki insanın bizim gibi haklara sahip olduğunu bilmek ona saygı duymaktır.

Cevap: karşıdakini sabırla dinlemekten gayri saygı yoktur

Cevap: kişinin kendine saygısı var ise, kendiliğinden karşısındaki insana saygısı olur.

Cevap: Saygı, kişinin kendisinin ve karşısındakinin duygu, düşünce ve davranışlarını anlayabilmesidir. Otorite ya da korku karşında ceket ilikleme tutumunu saygı olarak algılayamıyorum. Fikre önem veren her birey kendine ve yaşama saygılıdır.

Cevap: Bence saygı, güzel davranıştır. Bir insanin diğerine saygı duyduğunu davranışından anlarız. İnsan sevgide de güzel davranış sergileyebilir. Ama saygıda daha bir özen, dikkatli davranma vardır.

Cevap: saygı kişinin durumuna göre değişen kavramdır. yüzüne bakıp anlarım çok iyi şekilde

Cevap: saygı, duygu, düşünce ve eylemlerin samimi olarak paylaşılması diye düşünüyorum. Üzülür mü, kırılır mı, alınır mı diye gerçek duygu ve düşüncelerini gizleyenleri, ben samimi ve gerçekçi bulmuyorum.

Cevap: saygı bence güvenmektir samimi olmaktır

Cevap: saygı, karşındaki kişiyi kendin gibi görmektir. sana nasıl davranılmasını istiyorsan o şekilde davranmaktır. kimi insanlar büyüklerin yanında sigara içmemeyi saygı diye adlandırıyor, saygı bu kadar dar bir görüş değil. her konuda ve her anda saygı insan ilişkilerinde olmalıdır.

Cevap: karşısındaki bireyi dinleyen ve anlamaya çalışan herkes saygı duyuyordur. karşısındaki bireye kendini öven, şikayet eden birisi saygı duymuyordur.

Cevap: karşıdakinin varlığını kabul etme,ona her şekilde varlığını hissettirme

Cevap: bence saygı karşınızdaki insanın düşüncelerini göz önüne alarak onu incitmeden, kırmadan ona yaklaşımda bulunmaktır. kişiden kişiye değişen saygı kavramı o kişiyi dinlemeden ve anlamadan geçer. dinlemeyi bilmeyen birisinin kendisine de saygısı yoktur.

Cevap: Kişinin karşı tarafa veya kendisine karşı tutarlı üslubu, karşılıksız olarak gösterdiği değer.

Cevap: Saygı, bir kişinin diğer insana değer verdiğini davranış, söz ve beden dili ile göstermesidir. Bir insan diğerine saygı duyduğunu, sözleri ile ve ona karşı sergilemiş olduğu yüz, mimik ve hareketlerinden anlayabiliriz. Otururken, ayağa kalkıp karşılama, ona yerini verme vb. davranışlar sergilenebilir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu