Seramikle ilgili kaynakça isimler nelerdir?

Seramikle ilgili kaynakça isimler nelerdir?
Meslek Tanıtımı: Seramik Teknolojisi

Günlük yaşamda çok çeşitli şekillerde karşımıza çıkan seramik, aslında yüksek ısıda pişirilmiş topraktır. Arkeolojik çalışmalarda insanlık tarihinin en eski ürünlerinde bile seramiğin kullanıldığı saptanmıştır.

Seramik; kaplama malzemeleri, sağlık araçları, sofra gereçleri, süs eşyası ve elektrik yalıtımında kullanılan teknik seramiklerle, fayans ve porselenlerden oluşmaktadır. Seramik malzemeler üretilirken inorganik endüstriyel ham maddeler belirli oranlarda karıştırılmaktadır. Bu karışıma şekil verildikten sonra malzemeler pişirilerek sertleştirilmektedir. Seramik sektörü ülkemizde 1990’lı yılların başından itibaren hızla büyüyüp gelişerek Türk sanayisinin en önemli sektörlerinden biri hâline gelmiştir. Türkiye % 95 oranında yerli ham madde kullanımıyla 20 yıl gibi kısa bir sürede dünyadaki en önemli seramik üreticisi ve ihracatçısı ülkeler arasına girmiştir. En fazla Almanya, İngiltere, ABD, İsrail ve Fransa’ya satış yapmaktadır. Seramik sektöründe en fazla üretilen ve ihraç edilen ürün grubu seramik kaplama malzemeleridir. Ülkemizde üretilen seramik sağlık gereçlerinin yaklaşık % 70’i ihraç edilmektedir. Seramik sağlık gereçleri ihracatında en önemli ülkeler sırasıyla İngiltere, Almanya, ABD, Bulgaristan ve İspanya’dır. 2003 yılında Türk seramik sağlık gereçleri sektörü bir önceki yıla göre değer bazında % 24, miktar bazında ise % 12 artışla 115,3 milyon dolar ve 84 bin ton ihracat gerçekleştirmiştir. Türkiye bu sektörde Avrupa’da en fazla ihracat yapan ülkedir. Halen 24 üreticinin faaliyet gösterdiği sektörün, üretim faaliyetinin %40‘ı Bilecik – Eskişehir, %20’si İzmir – Aydın, %15’i Kütahya – Uşak, %25’i ise Çanakkale yöresinde gerçekleştirilmektedir. Aktif olarak 20 bin kişinin çalıştığı seramik sektörünün istihdam kapasitesi bu sektöre hizmet veren yan sektörler ve ham madde üreten firmalar düşünüldüğünde 150 bine kadar ulaşmaktadır. Türkiye her geçen yıl ihracat yaptığı ülkelerdeki pazar payını arttırarak yeni pazarlarla kalıcı ilişkiler kurmaktadır. Ülkemiz bu alandaki etkin başarılarıyla dünyanın önde gelen ihracatçı ülkelerinden biri olma yolunda hızla ilerlemektedir. Önümüzdeki yıllarda seramik ihracatındaki gelişimin artarak devam edeceği düşünülmektedir. Türkiye’nin seramik üretiminde kullanılan ham maddeler bakımından zengin bir ülke olması, yetişmiş insan gücü ve önemli pazarlara coğrafî yakınlığı Türk firmalarının uluslararası pazarlarda şansını attırmaktadır. Bu da sektörün gelişmesini hızlandırmaktadır. Son derece geniş bir sanayi alanı olan seramik teknolojisinde; alçı model kalıpçılığı, ana kalıpçılık, dekor tasarımcılığı, kalite ayırımcılığı, seramik dökümcülüğü, seramik fırıncılığı, seramik laborantlığı, seramik sırlamacılığı, seramik tasarımcılığı, çömlekçilik ve lületaşı işlemeciliği gibi çeşitli meslekler yer almaktadır. Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde her alanda hızla ilerleyen ülkemizde, diğer endüstriyel alanlarda olduğu gibi seramik teknolojisi alanında da eğitimli iş gücüne ihtiyaç vardır. Bu noktadan hareketle, Meslekî Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında seramik teknolojisi alanındaki meslekî eğitimin desteklenmesi hedeflenmiştir. Seramik; kaplama malzemeleri, sağlık araçları, sofra gereçleri, süs eşyası ve elektrik yalıtımında kullanılan teknik seramiklerle, fayans ve porselenlerden oluşmaktadır. Seramik malzemeler üretilirken inorganik endüstriyel ham maddeler belirli oranlarda karıştırılmaktadır. Bu karışıma şekil verildikten sonra malzemeler pişirilerek sertleştirilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu