Sıcak su tesisatı kurulması ile ilgili yazı var mı?

Sıcak su tesisatı kurulması ile ilgili yazı var mı?
SICAK SULU ISITMA SİSTEMLERİ Örnek bir (90/70 ° C) sıcak sulu ısıtma sistemi ısıtma merkezi projesi Şekil 1 dedir Bu sıcak su ısıtma sistemi genel olarak sıcak su kazanı, su taşıyıcı borular, ısıtıcı elemanlar, sirkülasyon pompası, genleşme kabı, otomatik kontrol cihazlan ve çeşitli donatım ve ara parçalarından oluşur. Isıtıcı akışkan olarak sıcaklığı 110 ° C değerinin altında bulunan sıcak su kullanılır.

Sıcak su sistemlerinin büyük çoğunluğu atmosfere açıkür ve su sıcaklığı 90 ° C değerini aşmaz. Sıcak su kazanında üretilen sıcak su borularla ısıtılacak hacimlere yerleştirilmiş radyatör, konvektör, sıcak hava apareyi gibi ısıtıcı elemanlara taşınır. Burada soğuyarak ısısını oda hacmine bırakan sıcak su, kn^na geri döner. Suyun dolaşımı eski sistemlerde doğal olarak yeni sistemlerde ise daha ekonomik ve konforlu olduğu için sirkülasyon pompalan ile sağlanır. Sirkülasyon pompalan girişe monte edilir. Şekil 2 deki gibi. Sistemde mevcut suyun ısınması sırasında artan hacim, genleşme kabı adı verilen bir depoda toplanır. Modern sistemlerde ise dış havada sıcaklığına göre çalışan Ecomatik panelli sistemler kullanılır. Su sıcaklığı 90/70 ° C yerine 70/55 ° C seçilerek düşük sıcaklık ısıtma konforu sağlanır. Aynca radyatörlerde termostatik vana kullanılır. Sıcak sulu sistemler çeşitli kriterlere göre aşağıdaki sınıflara ayrılır. – — . — a) Dolaşım şekline göre; doğal dolaşım, pompalı dolaşım. b) Uygulama büyüklüğüne göre; kat kaloriferi, merkezi blok ısıtması, bölgesel ısıtma. c) Genleşme kabına göre; açık veya kapalı genleşme kabı. d) Boru tesisatına göre; tek borulu, çift borulu. e) Dağıtım ve toplama biçimine göre; alttan dağıtma ve toplama, üstten dağıtma ve toplama, üstten dağıtma alttan toplama. Doğal dolaşımlı sıcak su sistemlerinde su gravite yardımıyla dolaşır. Karanda ısınan su hafifler ve sistemin üst kısımlarına çıkar. Burada radyatörlede soğuyup ağırlaşarak tekrar geri kazana döner. Dolaşım hızı geliş ve dönüşteki su sıcakhklan arasındaki farka bağlıdır. Basınç farklan küçük olduğu için, büyük boru çaplan gerektirir. Genellikle çift borulu yapılır. Doğal dolaşımlı sistemler bugünkü uygulamada yerini tamamen pompalı sistemlere bırakrruştır. Çift borulu sistemler içinde ise; sürtünme kayıplarının daha dengeli dağıldığı üstten dağıtma alttan toplama sistemi doğal dolaşım için en uygundur. Örnek bir (90/70 ° C) sıcak sulu ısıtma sistemi ısıtma merkezi projesi Şekil 1 dedir Bu sıcak su ısıtma sistemi genel olarak sıcak su kazanı, su taşıyıcı borular, ısıtıcı elemanlar, sirkülasyon pompası, genleşme kabı, otomatik kontrol cihazlan ve çeşitli donatım ve ara parçalarından oluşur. Isıtıcı akışkan olarak sıcaklığı 110 ° C değerinin altında bulunan sıcak su kullanılır. Sıcak su sistemlerinin büyük çoğunluğu atmosfere açıkür ve su sıcaklığı 90 ° C değerini aşmaz. Sıcak su kazanında üretilen sıcak su borularla ısıtılacak hacimlere yerleştirilmiş radyatör, konvektör, sıcak hava apareyi gibi ısıtıcı elemanlara taşınır. Burada soğuyarak ısısını oda hacmine bırakan sıcak su, kn^na geri döner. Suyun dolaşımı eski sistemlerde doğal olarak yeni sistemlerde ise daha ekonomik ve konforlu olduğu için sirkülasyon pompalan ile sağlanır. Sirkülasyon pompalan girişe monte edilir. Şekil 2 deki gibi. Sistemde mevcut suyun ısınması sırasında artan hacim, genleşme kabı adı verilen bir depoda toplanır. Modern sistemlerde ise dış havada sıcaklığına göre çalışan Ecomatik panelli sistemler kullanılır. Su sıcaklığı 90/70 ° C yerine 70/55 ° C seçilerek düşük sıcaklık ısıtma konforu sağlanır. Aynca radyatörlerde termostatik vana kullanılır. Sıcak sulu sistemler çeşitli kriterlere göre aşağıdaki sınıflara ayrılır. – — . — a) Dolaşım şekline göre; doğal dolaşım, pompalı dolaşım. b) Uygulama büyüklüğüne göre; kat kaloriferi, merkezi blok ısıtması, bölgesel ısıtma. c) Genleşme kabına göre; açık veya kapalı genleşme kabı. d) Boru tesisatına göre; tek borulu, çift borulu. e) Dağıtım ve toplama biçimine göre; alttan dağıtma ve toplama, üstten dağıtma ve toplama şeklindedir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu