Simülasyon nasıl kurulur?

Simülasyon nasıl kurulur?
SİMÜLASYON TEKNİKLERİ UYGULAMASI
Hedef:
Seminerin hedefi, simülasyon yaklaşımının temel adımlarının �ARENA� yazılımı yardımıyla öğretilmesidir.
İşletmeler, performanslarının düşmesine neden olan birçok problemle karşı karşıya kalırlar. Bunun yanında işletmelerde daha yüksek performansa ve başarıya ulaşmayı amaçlayan birçok kararın alınması gerekir. Bu problemlerle başa çıkmak amacıyla birçok teknik geliştirilmiştir. Fakat bazı durumlarda problemler var olan matematiksel modellerin kullanılamayacağı kadar karmaşık olabilmektedir.

Tanımlanmış modellerin çözemediği ya da karar vericinin anlamakta zorlandığı kadar karmaşık modellere gerek olduğu durumlarda, simülasyon yaklaşımı kullanılabilecek bir tekniktir.
Simülasyon, gerçek hayattaki sistemin benzerinin bilgisayar ortamında yaratılması ve bu model yardımıyla problemlere çözüm üretilmesi sürecidir. Bu bağlamda simülasyon modelleri, pilotları eğitmek için geliştirilen uçuş simülatörlerine benzerler. Gerçek uçağın davranışlarını, pilotla etkileşimli olan bir bilgisayar ortamında üreten uçuş simülatörleri, pilotun gerçek uçakla uçmadan havada karşılaşabileceği problemlere hazırlanmasını sağlar.
Benzer şekilde işletme sistemlerinin simülasyon modelleri de yöneticilerin, yönetim kararlarını gerçek işletme üzerinde denemeden, bilgisayar modeli üzerinde denemelerini ve doğru kararlara ulaşmalarını sağlar.
Simülasyon yaklaşımını diğer yaklaşımlardan ayıran en önemli iki özelliği;
·Modelin davranışının gerçek sistemin davranışına benzerliği ve
·Model yardımıyla deneylerin yapılabilmesidir.
Modelden elde edilen sonuçlarla, işletmenin gerçek sonuçlarının birbirine benzemesi, karar vericinin simülasyon modeline güvenmesini sağlar. Örneğin bir üretim sisteminde, makinaların önünde işlenmeyi bekleyen parçalar birikmiş olsun. Bu üretim sisteminin simülasyon modelini çalıştırdığımızda gerçek hayattakine benzer şekilde makinaların önünde parça kuyrukları oluşacaktır. Böylece karar verici simülasyon modelinin, kendi işletmesini yansıttığını anlayacak ve bilgisayarda yapacağı deneylerin sonuçlarına güvenebilecektir.
İşletmenin problemlerine ilişkin birçok çözüm önerisi geliştirilebilir. Fakat gerçek hayata uygulandığında çözüm önerilerinin nasıl sonuç vereceğini, performansı artırıp artırmayacağını ya da problemi ortadan kaldırıp kaldırmayacağını kestirmek zordur. Çözüm önerilerini işletme üzerinde denemenin sakıncaları vardır:
·Çözüm önerisinin uygulanması çok maliyetli olabilir. Bu durumda eğer uygulama sonucunda yetersiz bir performans artışı sağlanırsa söz konusu maliyete boşuna katlanılmış olur.
·Çözüm önerilerinin işletmenin üzerinde denenmesi ve sonuçlarının ölçülmesi (gerçek zamanlı olduğundan) uzun süre alır.
·Deneylerin işletme üzerinde uygulanması işletmenin günlük çalışmalarını aksatır.
Bu nedenlerle çözüm önerilerinin gerçek hayatta değil de aynı davranışı sergileyen bir model üzerinde denenmesi çok yararlı olacaktır. Simülasyon modellerinde üretilen çözümler deneylere dayandığı için karar vericilere büyük olanaklar sunar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu