Simülasyon nedir, örneklerle açıklar mısınız?

Simülasyon nedir, örneklerle açıklar mısınız?
SİMÜLASYON NEDİR?
Tanim1
“Bir sistemin simulasyonu ,bu sistemi temsil edebilecek bir model oluşturma işlemidir.”1
Tanim2
“Simülasyon gerçek sistemin modelinin tasarımlanması ve bu model ile sistemin işletilmesi amacına yönelik olarak , sistemin davranışını anlayabilmek veya değişik stratejileri değerlendirebilmek için deneyler yürütülmesi sürecidir.”
Tanim3
“Simülasyon geliştirilen veya yeniden düzenlenen sürecin proses işlemlerini tamamlamada ve deneme çalışmalarını yürütmede ve süreçlerin hata zamanlarını tahmin etmek için yapılan deneysel çalışmadır .Yeni sürecin değişikliklere gösterdiği olası reaksiyonları da anlayabiliriz.”
Simülasyonun Tarihsel Gelişimi
Simülasyon tarihi “ WEİCH “ şeklinde adlandırılan Çin Savaş Oyunlarından , 5000 yıl öncesinden gelir ve 1780‘lere kadar devam eder .Ta ki Prussian’ların bu oyunları ordularındaki trenlerde kullanana kadar .O zamandan beri , tüm askeri güçlerin başkanları , simüle edilmiş çevre koşulları altında askeri stratejileri test etmek için savaş oyunlarını kullanmışlardır.


2. Dünya Savaşı esnasında büyük matematikçi Jhon Van Neumann tarafından bu teknik askeriyeden ve operasyonel oyunlardan yeni bir teknik olan Monte Carlo Simülasyon Tekniği geliştirilmiştir . Bir nicelik miktar tekniği olarak Los Alamos Scientific Laboratuarında nötronlarla çalışılırken ,Van Neumann Simülasyonu ,elle veya fiziksel modellerle analizi karmaşık ve pahalı olan fizik problemlerini çözmede kullanıldı .Nötronların rassal yapısı ihtimallerle uğraşmada rulet tekeri kullanımını önerdi .Oyun yapısı nedeni ile Van Neumann Kanunların değişimi çalışmasını MonteCarlo Modeli olarak adlandırdı .1950 ‘lerde iş bilgisayarlarının gelişi ve birleşik kullanımı ile simülasyon bir yönetim aracı olarak gelişti . Uzmanlaşıp , özelleşen bilgisayar dilleri , geniş ölçülü problemleri daha etkili ele almak için 1960’ larda geliştirildi . 1980’ lerde kuyruğa girmiş icatlardan durumları dizmeyi ele almak için yazılmış simülasyon programları geliştirildi . XCELL , SLAM , WITNESS , MAP / 1 gibi değişik isimlere sahiptirler .

SIMULASYON DILLERI:
GPSS(III)
Genel Amaçlı Simülasyon Sistemi (General Purpose Simulation System),en eski ve yaygın kullanım alanı olan kesikli simülasyon dillerinden biridir .Programlama bilgisine az gereksinim duyulur . Simülasyonu analiz etmek için birkaç istatistik bileşen mevcuttur .İşlemsel bileşenleri blok olarak adlandırılırlar . Bloklar hareketlerin akışını ve birbirleriyle etkileşimlerini kontrol etmek suretiyle sistemin mantığını belirlerler.GPSS Simülasyonunun varlığı blokların hareketlerle karşılıklı etkileşimlerinden doğan faaliyetlere dayanmaktadır.
GPSS aynı zamanda bir çok sistem özelliği ve bileşenleri tarif eder .Çok karmaşık dağılımları da tanımlamakta kullanılabilir .Sistem özelliği olarak 8 adet rassal sayı üretici mevcuttur .
GASP(4)
Kesikli stokastik sistemlerin incelenmesini sağlayan bir simülasyon programıdır . Bir dizi FORTRAN Programlarından oluşan bir simülasyon hazır paket programıdır . Bir GASP uygulaması iki farklı yapıdan oluşur :
1.Gasp paketi alt programları
2.Uygulama alt programları
GASP;birim-özellik -ilişki yapısı tanımlanabilen sistemlerin simülasyonuna uygundur .
DYNAMO
M.I.T.’te 1959 yılında Phillis Fox ve Alexander L.Pugh tarafındanhazırlanmış ;endüstriel hareket modeli yaklaşımının Jay W. Forester ‘ın geniş çaptaki endüstriyel sistemlerdeki bütünsel davranış analizinin gelişmesiyle oluşmuştur . DYNAMO sistemi kullanan bir programdır.Sonra eşitlik değerinin her artışında sistem davranışı tekrar oluşur .
DYNAMO , bilgi geri beslemesi ve geniş ölçüdeki sistem gecikmesi üzerine analize önem verir .Ekonometrik modellerde ve endüstriyel komplekslerin simülasyonuyla birlikte kentsel , sosyal ve evrensel problemlerde etkili olarak kullanılır .
DYNAMO ,GPSS gibi programlama bilgisine çok az programlama bilgisine gereksinim duyar .

SIMSCRIPT II.5
SIMCRIPT RAND şirketi tarafından 1960’lı yıllarda komple bir programlama dili olarak geliştirilmiştir . Simulasyon için geliştirilmiş olmasına rağmen genel amaçlı olarak da kullanılır . Bu programın bir özelliği ise diğer orta düzey dillere ( Fortran , Assembler ) bağlı olmamasıdır .
SIMCRIPT’de sistem kendi başına bağımsız bileşenlerden oluşan bir sistem olarak tanımlanır .
Q-GERT
Q-GERT – aslında GERT IIIQ – bir ağ modelleme ve kuyruk sistemlerinin analizi için özel olarak kullanılan bir programlama dilidir . Bu programda 1960’lı yıllarda geliştirilmiştir .

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu