Subjektif İyi Niyet , Objektif İyi Niyet Nedir?

 Subjektif İyi niyet , Objektif İyi niyet Nedir?

Subjektif İyi Niyet : Bir hakkın doğumuna engel olan bir durumun olayda varlığı veya hakkın doğumu için gerekli unsurlardan birinin olayda yokluğu konusunda kişideki mazur görülebilen bilgisizlik veya yanlış bilgi olarak tanımlanır. Subjektif iyi niyet hakların kazanılmasında aranır. Medeni Kanunun üçüncü maddesine dayanır.

Objektif İyi Niyet (Dürüstlük İlkesi) : Toplum içerisin- deki normal bir insanın, haklarını kullanırken ve borçla- rını ifa ederken uyması gereken kurallara objektif iyi niyet kuralları denir.

Dürüstlük kuralı:
– Sözleşmelerin yorumlanması
– Kanuna karşı hilenin önlenmesi
– Sözleşmelerdeki boşlukların doldurulması
– Hakların ve borçların kapsamının belirlenmesi
– Sözleşmelerde  yan  yükümlülüklerin  yerine  getirilmesinde.
– Sözleşme öncesi ilişkilerde uygulanmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu